Fõbb kutatási irányok az Operációkutatási Tanszéken

 • Kombinatorikus optimalizálás
  • optimalizálás gráfokon
   • párosítások, útpárosítások
   • stabil párosítások
   • pakolások
   • előállítási tételek
   • irányítások
   • összefüggőség-növelés
  • matroidok, szubmoduláris függvények
   • matroid parity
  • merevség
  • NP-teljes feladatok
 • Új típusú módszerek a matematikai programozásban
  • belsõ pontos algoritmusok
  • regularizáció
  • fuzzy optimalizálás
  • "soft" számítási technikák
 • Sztochasztikus programozás
 • Operációkutatási modellek
  • rugalmas gyártórendszerek irányítása
  • a káosz-elmélet alkalmazása az operációkutatásban
  • a konvex programozás ipari alkalmazásai
 • Lineáris optimalizálás
  • lineáris programozási feladatok elmélete és alkalmazásai
  • lineáris komplementaritási feladatok elmélete és alkalmazásai
  • pivot algoritmusok és számítógépes implementációjuk
  • belsõpontos módszerek és számítógépes implementációjuk
 • Nemlineáris optimalizálás
  • speciális struktúrájú feladatok és megoldási módszereik
  • minimax tételek, alternatíva tételek
  • az általánosított konvex programozás dualitás elmélete
  • szemidefinit programozás és alkalmazásai
  • stabilitási problémák