Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Választható tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba alkalmazott modul

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

3

K+Gy

5

magyar

Alkalmazott matematika

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Nincs előfeltétel

7. A tantárgy célkitűzése:

Olyan ismeretek nyújtása, amelyek vállalati környezetben lehetővé teszik műszaki és/vagy gazdasági problémák megoldását matematikai, különösen optimalizálási módszerek segítségével.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Az erőforrás fogalma; példák optimalizálási feladatokra erőforrások felhasználása mellett (pl. termékösszetétel meghatározása), a vállalat, ennek formái, létrehozása és megszüntetése; a vállalati működés érintettjei; a kereslet-kínálat törvénye, Marshall-kereszt, hasznossági függvény, ennek optimalizálása, mint fogyasztói magatartás; raktározás, készletezés, a gazdaságosan rendelhető mennyiség (EOQ), szállítás, anyagbiztosítás, anyagszükséglet-tervezés (MRP), „Just-In-Time” anyagbiztosítás.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás/gyakorlat…

2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban:  projekt munkák, szakirodalom olvasása.

b.     A vizsgaidőszakban: kollokvium.

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla, docens, Operációkutatási Tanszék.