Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: Operációkutatás I.

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

3

kollokvium,

gyak. jegy

4

magyar

alkalmazott matematikus,

matematikus

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Frank András, Operációkutatási Tanszék

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Frank András

egyetemi tanár

Operációkutatási Tsz.

Illés Tibor

docens

Operációkutatási Tsz.

Jordán Tibor

docens

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: lineáris algebra, véges matematika.

6. Kötelező előtanulmányi rend: Algebra II., Véges matematika II.

7. A tantárgy célkitűzése: Az operációkutatás főbb fogalmainak és módszereinek a bemutatása különös tekintettel a lineáris programozás alapjaira.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Legrövidebb utak, konzervatív súlyozás (Dijkstra és Ford algoritmusai). Kritikus út módszer.

Hozzárendelési és szállítási feladat, Kuhn magyar módszere. Maximális folyam algoritmusok, megengedett áramok.

Lineáris egyenlőtlenségrendszerek megoldása, Fourier-Motzkin módszer, bázis- és erős bázis megoldás, poliéderek előállítása.

Farkas lemma, korlátossági tétel, dualitás tétel, optimalitási kritérium. Szimplex módszer.

Teljesen unimoduláris mátrixok és alkalmazásaik a hálózati optimalizálásban.

9. A tantárgy oktatásának módja: 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

        A szorgalmi időszakban: gyakorlati jegy megszerzése.      

          A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek:

12. Konzultációs lehetőségek: rendszeres konzultációs lehetőség a gyakorlatvezetőkkel illetve az előadóval egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Frank András, Operációkutatás (jegyzet).

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Frank András, egyetemi tanár, Operációkutatási Tanszék.