Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Kötelező/… tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: Termelésirányítás és logisztika alkalmazott modul

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

5.

K+Gy

5

magyar

Alkalmazott matematika

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Lineáris programozás

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Operációkutatás

7. A tantárgy célkitűzése:

A szakirány céljainak megfelelő gyakorlati ismeretek nyújtása a logisztika válogatott fejezeteiből és termelésirányításból. A modul egyben fejleszti a modellezési készséget is.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Sorozatnagyság meghatározása, Wagner-Whithin modell és általánosításai; rugalmas gyártó rendszerek (FMS), egzakt modellek az FMS irányítására, heurisztikus diszpécser szabályok, egy FMS szimulációja (projekt munka); csoportos technológia, egzakt modellek és heurisztikus módszerek termékcsoportok és gyártó cellák kialakítására; optimalizálási feladatok a szállításban, járművek irányítása; nemzetközi logisztika.

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás/gyakorlat…

2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban:  projekt munka, házi feladatok elkészítése

b.     A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Vizvári Béla, Bevezetés a termelésirányítás matematikai elméletébe, egyetemi jegyzet, ELTE TTK

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla docens, Operációkutatási Tanszék.