Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Választható tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: Mikrogazdaságtan

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

3

K

2

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

Mádi-Nagy Gergely

adjunktus

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Analízis 1 (kötelező)

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy alapvető közgazdasági ismereteket nyújt.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Kereslet és kínálat; technológia, termelési függvény, Cobb-Douglas és Leontief technológia, TRS; a profit maximalizálása, a profitmaximalizálás gyenge axiómája első- és másodrendű optimalitási feltételek; a költség minimalizálása; a profitfüggvény, Hotelling lemma, LeChatelier elv; költségfüggvények; profit és költség viszonya; fogyasztói preferencia, hasznossági függvény, a hasznosság maximalizálása, Marshall és Hicks keresleti függvénye, Roy azonosság; fogyasztói magatartás és kereslet, Engel görbe, Slutsky egyenlet; a versengő piac, a különböző adók hatása.

9. A tantárgy oktatásának módja: 2óra előadás

 

10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban: 

b.     A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Hal R. Varian, Microeconomic Analysis, 3. kiadás, Norton, 1992, New York.

Hal R. Varian, Mikrogazdaságtan, Aula Kiadó.

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla, docens, Operációkutatási Tanszék.