Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: Operációkutatás

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

3

K+Gy

4

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

Fábián Csaba

adjunktus

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: lineáris algebra

 

6.  Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Algebra II, Véges

matematika II  (kötelező)

 

7. A tantárgy célkitűzése: bevezetés az optimalizálás elméletébe.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

A lineáris programozási feladat, gyakorlati feladatok lineáris programozási modelljei, egyéb ismert optimalizálási feladatok (nemlineáris, egészértékű, sztochasztikus programozás kombinatorikus optimalizálás, ezen feladatok speciális esetei),  konvex poliéderek és extremális pontjaik, a szimplex módszer és változatai (módosított, kétfázisú, lexikografikus, duál szimplex módszer), gyenge és erős dualitás tétel, Farkas-tétel, Farkas-lemma, a kiegészítő eltérések gyenge tétele, folyamok, minimális vágás-maximális folyam tétel, kritikus út módszere. A hallgatónak egyszerű lineáris modelleket fel kell tudni állítani, LP programcsomagok outputját értelmezni kell tudni, ismerni kell a szimplex módszert.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: 2óra előadás+ 2 óra gyakorlat

 

10. Követelmények

a.             A szorgalmi időszakban:  gyakorlati jegy megszerzése

b.            A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Frank András: Lineáris programozás

Prékopa András: Lineáris programozás

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla, docens, Operációkutatási Tanszék.