Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Matematikai elemző szakirány

Választható tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2006.

Tantárgycím: Adatvédelem

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

negyedikdik

kollokvium

2

magyar

Matematikai elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

dr.Szabó István, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szabó István

tudományos főmunkatárs

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

 

Matematika Intézet

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tárgy az algebra és véges matematika elemeinek ismeretét követeli meg.

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az adatvédelem alapvető fogalmainak és legfontosabberedményeinek megismertetése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

Az informatikai adatvédelem alapjai: jogi környezet, veszélyek csoportosítása /hozzáférésvédelmi rendszerek, hálózatok kockázati tényezői, programozott fenyegetések: vírusok, rejtett csatornák, DDOS,…/, szteganográfia-kriptográfia alapfogalmai

Adatvédelmi módszerek: algoritmusok és a biztonság garanciális /bizonyítási/ módszerei

 Információelméleti megközelítés (Shannon modell, egyértelműségi pont, OTP)

 Szimmetrikus (titkos) kulcsú rendszerek

 Stream ciphers: LFSR rendszerek (pl. GSM titkosítás: A5/1-A5/2)

 Block ciphers (LUCIFER, DES, PES, IDEA, AES)

 Aszimmetrikus (nyilvános)kulcsú (PKI) rendszerek

 Kulcsegyeztetők (Merkle-Hellmann, DLP-n alapuló), PKI kódolók (RSA, ECC), Aláíró

 algoritmusok (RSA, DSA, ECDSA), elektronikus aláírási rendszerek (technológia, jogi-

 szervezeti intézményi rendszer), egyéb protokollok (blind signature, secret sharing, …)

 Lineáris- és differenciál kritoanalízis, faktorizációs módszerek, protokollhibák,…

Adatvédelmi rendszerek felépítése: primitívek, sémák, protokollok, alkalmazások (gyenge pontok és követelmények)

Nemzetközi és hazai szabványok és projektek: (ISO/IEC, NIST, ANSI, FIPS, RFC; AES, NESSIE)

IT biztonsági módszertanok: MSZ ISO 15408: /CC/2001; /CEM/:2004; FIPS PUB 140-2:2001, MIBÉTS (Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítása Séma)

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra előadás.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos.

          b.  A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot.

 

11. Pótlási lehetőségek

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint az előadóval.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Nemetz T – Vajda I: Algoritmusos adatvédelem, Akadémia, 1991;

Buttyán L – Vajda I: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2004;

B. Schneier: Applied Cryptography, Wiley, 1996;

A. Menezes–P.Ororschot–S.Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press,1996;

A kapcsolódó számelméleti, algebrai, információelméleti, bonyolultságelméleti tankönyvek

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szabó István

tudományos főmunkatárs

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Matematikai Intézet