Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2006.

Tantárgycím: Diszkrét modellezés

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

V.

gyakorlati jegy

2

magyar

elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vesztergombi Katalin, egyetemi tanár, Számítógéptudományi Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vesztergombi Katalin

egyetemi docens

Számítógéptudományi

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

        

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

      Gráfok és algoritmusok elmélete

7. A tantárgy célkitűzése:

         problémák megoldása matematikai módszerekkel

 

8.  A tantárgy részletes tematikája:

A kurzus fő célja: a hallgatók 2-3-as csoportokban felvetnek valamilyen való életbeli problémát, melyet matematikailag modelleznek és megoldanak. A modellezés lépései:

- Témajavaslat (rövid leírás)

- Első változat (a modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés)

- Végleges változat ( teljes leírás, kiértékelés, előadás)

A kurzus során ennek segítésére átismételjük, vagy megtárgyaljuk az alábbi témákat:

- Kruskal és Prym algoritmusa ,  legrövidebb útkeresések (Breadth-First-Search,   Dijkstra algoritmusa), utazóügynök probléma, Branch-and-Bound algoritmus,

- nagy számok becslése, faktoriálisok, binomiális együtthatók becslése, nagyságrendek,

-polinomiális, exponenciális idők, P-NP problémák,

-ütemezés, pakolások, hátizsákprobléma,

-heurisztikus, mohó algoritmusok,

-lineáris programozás , egészértékű programozás

-Markov  láncok

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: 2 óra gyakorlat, kiscsoportos bontásban.

 

10. Követelmények

        A félév végi előadás elfogadása

 

11. Pótlási lehetőségek

        az előadás egyszer pótolható

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

         témajavaslat elkészítése, modell leírása, adatgyűjtés, kísérletezés, kiértékelés, kiselőadás

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vesztergombi Katalin,  egyetemi docens, Számítógéptudományi Tanszék