Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Választható tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2005.

Tantárgycím: Döntésanalízis

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

ötödik

kollokvium 

2+0

magyar

elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fullér Róbert, Operációkutatási tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási tanszék

Operációkutatási tanszék

Matematikai Intézet

Dr. Fábián Csaba

egyetemi adjunktus

 

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 

 

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az alapvető döntéselméleti modellek bemutatása. Úgymint a Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet,  a Yager-féle OWA operátorok,  a Saaty-féle AHP.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

 A döntési problémák mátrix reprezentációja, Döntések ismert valószínűségek mellett, A Wald-, Hurwitz-, Savage- és Laplace- kritériumok véges sok alternatíva esetére, Preferencia relációk Gyenge preferencia relációk, Indifferencia, Erős preferencia relációk  Értékfüggvények, Lottók, Fair jatékok, Kockázati prémium, Kockázat elutasítás, Kockázat kedvelés, A Neumann-Morgenstern-féle utility elmélet, Pratt tétele, A Yager-féle OWA operátorok, Átlagoló operátorok, Az OWA operátor kompenzációs mértéke, Vagy-szerű OWA operátorok, És-szerű OWA operátorok, A Saaty-féle AHP, Súlyozásos módszerek, A súlyok approximálása reciprok mátrix segítségével.

A maximális sajátérték módszer, A sorok mértani közepe mint a maximális sajátérték egy jó becslése. A konzisztencia mérése, A skála változtatásának a következményei.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra előadás.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos.

b.       A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot. 

 

11. Pótlási lehetőségek

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint, az előadóval.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

Zoltayné Paprika Zita, Döntéselmélet, Alinea Kiadó, 2005.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási Tanszék

Matematikai Intézet