Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Választható tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: JÁTÉKELMÉLET

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

5

kollokvium

2

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Illés Tibor, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Illés Tibor

docens

Operációkutatási Tsz.

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: lineáris algebra, véges matematika, operációkutatás.

 

6. Kötelező előtanulmányi rend:

 

7. A tantárgy célkitűzése: játékelmélet alapvető fogalmainak a bevezetése, mátrix és bimátrix játékok numerikus megoldási módszereinek a bemutatása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

Példák mátrixjátékokra. Játékelmélet alapfogalmai. Neumann-tétel. Mátrix játékok megoldása. Nem kooperatív, többszemélyes, folytonos játékok. Nash-equilibrium.

Bimátrix játékok. Gazdasági modellek, amelyek bimátrix játékokra vezetnek. Bimátrix játékok megoldása. Véges konkáv játékok. Véges konkáv játékok megoldása.

 

9. A tantárgy oktatásának módja: 2 óra előadás

 

10. Követelmények

        A szorgalmi időszakban: gyakorlati jegy megszerzése.      

          A vizsgaidőszakban: kollokvium

 

11. Pótlási lehetőségek:

 

12. Konzultációs lehetőségek: rendszeres konzultációs lehetőség a gyakorlatvezetőkkel illetve az előadóval egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Ajánlott irodalom:

Szidarovszky F., Játékelméleti algoritmusok (15. fejezet), Iványi A. (szerk.) Informatikai Algoritmusok I., Eötvös Kiadó, 2004.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Illés Tibor, egyetemi docens, Operációkutatási Tanszék.