Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: ÜTEMEZéSELMéLET

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

 5.

kollokvium

 2

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Jordán Tibor, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Jordán Tibor

Docens

Operációkutatási Tsz.

Vizvári Béla

Docens

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

lineáris programozás és gráfelmélet alapfogalmai

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

véges matematika I-II és operációkutatás (ajánlott)

 

7. A tantárgy célkitűzése:

ütemezési feladatok matematikai modelljeinek kidolgozása és az alapvető megoldási módszerek áttekintése

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

Az ütemezés alapfogalmai, probléma típusok, jelölések, Gantt diagram.

 

Egygépes ütemezési feladatok: SPT és EDD sorrend, Hodgson algoritmusa,

LCL szabály, dinamikus programozás, LP relaxáció, közelítő algoritmusok.

 

Ütemezés párhuzamos gépeken: listás ütemezés,

LPT sorrend, Hu algoritmusa. Megszakítható eset, McNaughton algoritmusa, megoldás

hálózati folyamokkal. Egységnyi munkák két gépen megelőzési feltételekkel.

Többgépes ütemezés, optimális megoldás a megszakítható esetekre, közelítő algoritmus

SCT sorrenddel és LP relaxációval. Minimális súlyú párosítás feladat.

 

Shop modellek: Johnson algoritmusa, órarendkészítés, páros gráfok élszínezése.

Branch and bound heurisztika  flow shop és open shop feladatokra. Optimális megoldás a

job shop feladatra két munka vagy két gép esetén. A ládapakolási feladat.

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: 

heti 2 óra előadás

 

10. Követelmények

 kollokvium

 

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Jordán Tibor: Ütemezés, jegyzet, kézirat

Vizvári Béla: Bevezetés a termelésirányítás matematikai elméletébe, ELTE jegyzet, 1994

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

 

Jordán Tibor, docens, Operációkutatási Tanszék.