Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2005.

Tantárgycím: Adatbányászat

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

6

kollokvium + gyakorlati jegy

4

magyar

elemzõ

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Grolmusz Vince, Számítógéptudományi  Tanszék, Matematikai Intézet.

 

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Lukács András

egyetemi adjunktus

Számítógéptudományi Tanszék

Grolmusz Vince

egyetemi docens

Számítógéptudományi Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Lineáris algebra, elemi számelmélet, elemi gráfelmélet

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Algebra II, Véges matematika II. Gráfok és algoritmusok

 

Kollokvium csak a gyakorlat sikeres teljesítése esetén tehető.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

 

A tárgy célja az adatbányászat  modern alapjainak felépítése

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

Adatok elõfeldolgozása, transzponálása, tisztítása, redukálása, tömörítése, zajszûrése, dimenzió-csökkentése. A dimenziócsökkentés módszerei és összehasonlításuk. Adattárházak, kezelésük. Az OLAP technológia. Az asszociációs szabályok bányászata. Gyakori halmazok tulajdonságai. Az apriori algoritmus és változatai. Hierarchikus asszociációs szabályok. 

 

Gyakori szekvenciák kinyerése. Klaszterezés: k-means és k-medoid. A CLARANS, BIRCH, DBSCAN algoritmusok és összehasonlításuk. Többdimenziós klaszterezés.

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra előadás, és az előadás anyagát követő, heti 2 óra feladatmegoldó gyakorlat kiscsoportos bontásban.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos.

          A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez két zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint meg kell oldani a házi feladatokat.

b.       A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot. Az elégtelen gyakorlati jegy javítása gyakorlati jegy utóvizsgával a vizsgaidőszak során egy ízben megkísérelhető.

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint, az előadóval és a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

Han, Kamber: Adatbányászat

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés, továbbá a házi feladatok elkészítése és a zárthelyik megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Grolmusz Vince

egyetemi docens

Számítógéptudományi Tanszék, Matematikai Intézet