Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Matematikai elemző szakirány

Választható tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2006.

Tantárgycím: A matematikai statisztika számítógépes módszerei

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

hatodik

gyakorlati jegy

2

magyar

Matematikai elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Michaletzky György, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Michaletzky György

egyetemi tanár

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

 

Matematika Intézet

Márkus László

egyetemi docens

Zempléni András

egyetemi docens

Prőhle Tamás

egy. tanársegéd

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tárgy a statisztika elemeinek ismeretét követeli meg.

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tárgy felvételének kötelező előfeltétele a Leíró és matematikai statisztika és Idősorok

és többdimenziós statisztika tárgyak elvégzése.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja a matematikai statisztika számítógépes módszereinek megismertetése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

A legfontosabb irodai (EXCEL) továbbá a nyitott kódú (R, Scilab, Octav stb) és a rendelkezésre álló licences programok (SPSS, SAS, Matlab stb) statisztikai elemzésre alkalmas részeinek megismertetése.

Programok elindítása, adatbeviteli módszerek, a programrészek lefuttatásának lehetőségei és az eredmények értelmezése, különös tekintettel a következő statisztikai területekre:

leíró statisztikák, hipotézis vizsgálati eljárások, illeszkedés vizsgálat, függetlenség vizsgálat, szórás analízis, regresszió, spekrum vizsgálati eszközök, líneáris folyamat illesztés, főkomponens- és faktoranalízis, kanonikus korreláció, skálázás, osztályozás.

 

Kiegészítő témakörök: nemlineáris folyamat modellek illesztése, diszkrét többdimenziós adatok modellezése, korrespondancia analízis, változó válogatás.

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra számítógépes gyakorlat kiscsoportos bontásban.

 

10. Követelmények

a.       A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint számítógépes programot kell készíteni.

 

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés, továbbá a házi feladatok elkészítése és a zárthelyik megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Prőhle Tamás

egyetemi tanársegéd

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Matematikai Intézet