Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Választható tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: KÉSZletgazdálkodás

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

6

K

2

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

Szegő László

adjunktus

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Táblázatkezelő programok (pl. excell), statisztikai programcsomagok.

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Valószínűségszámítás, Idősorok és többdimenziós statisztika (ajánlott)

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy a minden vállalat számára, de különösen a kereskedelmi cégeknek fontos készletezési stratégiák elméletébe ad bevezetést.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Beérkezés és felhasználás szerinti készletezési helyzetek, Harris formula (EOQ), Wagner-Whitin model, Silver-Meal heurisztika, késedelmes szállítás, biztonsági készletszint és újrarendelési pont, (R,Q) és (s,S) politika, az újságárus modell, gazdaságos sorozatnagyság meghatározása, többtermékes és többszintű modellek, KANBAN rendszerek.

9. A tantárgy oktatásának módja: 2óra előadás

 

10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban: 

b.     A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Sven Axäter: Inventory Control, Kluwer, Boston, 2000, ISBN 0-7923-7758-3.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla, docens, Operációkutatási Tanszék.