Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Választható tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2005.

Tantárgycím: Makrogazdaságtan

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

hatodik

kollokvium 

2+0

magyar

elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fullér Róbert, Operációkutatási tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási tanszék Operációkutatási tanszék Matematikai Intézet

Dr. Mádi-Nagy Gergely

egyetemi adjunktus

 

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az alapvető makrogazdasági ismeretek bemutatása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

A makrogazdaság alapvető szereplői és piacai. A vállalatok és a háztartások optimális makrogazdasági viselkedési modelljei. A makrogazdaság egyensúlyi modellje. Walras törvényei. A kormányzati pénzügyi politika statikus elemzése, monetáris és fiskális politika. A GDP növekedési feltételei. A költségvetési és a monetáris politika kapcsolatrendszere. Inflációcsökkentés, adóváltozás, kamatváltozás összefüggései. A fogyasztás, beruházás és a megtakarítás kapcsolata. Foglalkozáspolitika és munkaerőpiac. Az export és az import szerepe.

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra előadás.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos. 

b.       A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot

 

11. Pótlási lehetőségek

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint, az előadóval.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 T. Mellár, Alkalmazott makroökonómia, JPTE, 1997.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási Tanszék

Matematikai Intézet