Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2006.

Tantárgycím: MATEMATIKA ÉS MÉDIA, alapszint

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

bármely

 gyakorlati jegy

2

magyar

elemző

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Korándi József, Matematikatanítási és módszertani központ

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fried Katalin PhD

főisk. docens

Matematikatanítási és módszertani központ

Korándi Józse

főisk. adj.

Vancsó Ödön univ. Dr.

egyetemi adj.

Wintsche Gergely PhD

főisk. adj.

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Közéiskolai matematika

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A gyakorlatot több különböző időpontban hirdetjük meg, a csoportbeosztáshoz is adunk javaslatot a felmérő dolgozat eredményének figyelembevételével.

Heti 2 órás gyakorlat, 2 kredit ponttal.  A gyakorlati jegyet a gyakorlathoz kapcsolódó előre kiadott munkák beadásának értékeléseként kapja a hallgató.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja többrétű. Fontos, hogy a matematika társadalmi megítélésén minden lehetséges eszközzel javítsunk, ennek egyik lehetséges módja a matematika népszerűsítése a médián keresztül. Feladatunk az ilyen irányultsággal rendelkező hallgatókat felkészíteni a matematika médián keresztül történő népszerűsítésére, a matematika terjesztésének feladatára. Másrészt sok médiában (könyvkiadás, televíziós játékok, rejvényújságok) van szükség olyan – technikai háttérrel felszerelkezett – szakemberekre, akik a matematikát hitelesen, megfelelően és élvezethatően tudják alkalmazni. Ennek megfelelően a matematikának a médiában betöltött szerepéről, a média technikai eszközeinek alkalmazásáról, felhasználásáról szól a tárgy.

 

8.  A tantárgy részletes tematikája:

A médiáról általában (a médiák társadalomban betöltött szerepe, műfaji sajátságok)

            – nyomtatott média

            – elektronikus média

            – internet

Ismeretterjesztés a médiában (műfaji sajátosságok megismerése kész anyagok elemzése útján)

          ismeretterjesztő könyvek

          ismeretterjesztő cikkek

          tévéműsorok

          rádióműsorok

A matematikai médiában való megjelenésének sajátosságai, a matematikai ismeretterjesztés

            – szerkesztési elvek

                        – Miről szóljon egy matematikai anyag?

                        – Miről kell hallgatni?

                        Szabad-e „csalni”?

                        – Hogyan épüljön fel egy anyag?

            – konkrét matematikai anyagok az egyes média-típusokban (hallgatói kutatás is)

            – nemzetközi tapasztalatok a matematikai ismeret-terjesztésében (hallgatói kutatás is)

            – matematikai bakik a médiákban (hallgatói kutatás)

 

          szövegszerkesztők alapszintű használata

          hangzó anyagok vágása

          alapszintű képszerkesztés

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

 0 óra előadás + 2 óra gyakorlat

 

10. Követelmények

Eredményes részvétel a gyakorlatokon, a kiadott feladatok megfelelő szintű elvégzése. A kiadott munák értékelése eredményeként az értékelés: gyakorlati jegy.

 

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelenség esetén a tárgy újra felvehető

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Muhi Klára–Hartai László: Médiaismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó)

David Buckingham: Médiaoktatás (Ăšjmandátum Könyvkiadó

Élet és tudomány (folyóirat)

A természet világa (folyóirat)

a Magyar Rádió hangarchívuma

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Aktív részvétel a gyakorlatok munkájában. Rendszeres és folyamatos felkészülés, a házi, illetve kiadott feladatok elkészítése, beadása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Korándi József főiskolai adjunktus, Fried Katalin PhD Főiskolai docens
Matematikatanítási és módszertani központ