Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Szak

Választható tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2005.

Tantárgycím: piacok elemzése

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

6

K

2

magyar

Elemző

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Vizvári Béla, Operációkutatási Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vizvári Béla

docens

Operációkutatási Tsz.

Mádi-Nagy Gergely

adjunktus

Operációkutatási Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Táblázatkezelő programok (pl. excell), statisztikai programcsomagok, dinamikus rendszerek speciális programcsomagjai.

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Dinamikus rendszerek, Idősorok és többdimenziós statisztika

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy része azon tárgyak sorozatának, amelyek célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekhez juttassa, amelyekre a BSc diploma megszerzése után, vállalatoknál végzett munkájuk során fel tudnak használni. Ezen belül a jelen tárgy a piaci folyamatok elemzését tárgyalja statisztikai módszerek és dinamikus modellek segítségével. Az órák egy része számítógépes laborban folyik, mert a hallgatóknak számításokat is kell végezniük egyrészt azért, hogy az előadott anyagot át tudják ültetni a gyakorlatba, másrészt azért, hogy az ajánlott módszereket és modelleket illetően konkrét tapasztalatra tegyenek szert.

8. A tantárgy részletes tematikája:

Aktuális, konkrét piacok (pl. nagybani élelmiszer, villamosenergia, búza és kukorica világpiaca) leírása, elemzése; árrugalmasságok, árrugalmasságokra épülő piaci modellek, árrugalmasságok számítása konkrét adatokon; dinamikus modellek, trajektóriák lineáris és nemlineáris esetben; attraktor Ljapunov exponens, fraktálok, káosz, a Ljapunov exponens és a fraktál dimenzió mérése számítógépen.

9. A tantárgy oktatásának módja: 2óra előadás

 

10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban: 

b.     A vizsgaidőszakban: kollokvium

11. Pótlási lehetőségek

 

12. Konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Esettanulmányok, programrendszerleírások.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vizvári Béla, docens, Operációkutatási Tanszék.