Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2005.

Tantárgycím: Analízis 1, emelt szint

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

első

kollokvium + gyakorlati jegy

3+5

magyar

 

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Laczkovich Miklós, Analízis Tanszék, Matematikai Intézet.

Szilágyi Tivadar, Alkalmazott Analízis Tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Bátkai András

egy. adjunktus

Alkalmazott Analízis Tsz

Buczolich Zoltán

egyetemi docens

Analízis Tanszék

Fehér László

egy. adjunktus

Analízis Tanszék

Karátson János

egyetemi docens

Alkalmazott Analízis Tsz

Keleti Tamás

egyetemi docens

Analízis Tanszék

Kristóf János

egyetemi docens

Alkalmazott Analízis Tsz

Laczkovich Miklós

egyetemi tanár

Analízis Tanszék

Petruska György

egyetemi tanár

Analízis Tanszék

Sebestyén Zoltán

egyetemi tanár

Alkalmazott Analízis Tsz

Simon Péter

egyetemi docens

Alkalmazott Analízis Tsz

Szilágyi Tivadar

egyetemi docens

Alkalmazott Analízis Tsz

Szőke Róbert

egyetemi docens

Analízis Tanszék

Tóth Árpád

egy. adjunktus

Analízis Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tárgy a középiskolai matematika anyag ismeretét követeli.

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A Bevezető Matematika kritériumtárgy követelményeinek teljesítése, illetve ha nem sikerül, akkor a tantárggyal párhuzamos hallgatása.

Kollokvium csak a gyakorlat sikeres teljesítése esetén tehető.

Az analízis1 tárgyat párhuzamosan három szinten hirdetjük meg (alap- közép- és emelt szint), ezek közül egyet kell választani. A három szint egymás között szabadon átjárható.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja a matemaikai analízis alapjainak bemutatása az egyváltozós  differenciálszámítással bezárólag. Az emelt szint azt jelenti, hogy az akkreditált tematikában szereplő fogalmakat, tételeket, módszereket teljes mélységükben tárgyaljuk, ez a matematikus szakirány igényeit is kielégíti.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

Logikai alapfogalmak.

Bizonyítási módszerek.

Nevezetes egyenlőtlenségek.

Halmazok, függvények, sorozatok.

Valós számok: axiomatikus és konstruktív megalapozás.

Tizedestörtek.

Korlátos számhalmazok, alsó és felső határ.

Hatványozás.

 

Számsorozatok határértéke.

Végtelenhez tartó sorozatok.

Határérték és műveletek.

Határérték és egyenlőtlenségek.

Monoton sorozatok.

Limesz inferior, limesz szuperior.

A Bolzano-Weierstass tétel és a Cauchy-kritérium.

 

Megszámlálható halmazok.

 

Valós függvények globális tulajdonságai.

Monotonitás, konvexitás.

 

Függvények folytonossága és határértéke.

A belső pont, torlódási pont, izolált pont fogalma.

Átviteli elvek.

Folytonosság, határérték és műveletek.

Folytonosság, határérték és egyenlőtlenségek.

Korlátos zárt intervallumban folytonos függvények.

Monotonitás és határérték.

Monotonitás és folytonosság.

Konvexitás és folytonosság.

 

Néhány fontos függvényosztály (polinomfüggvények, racionális törtfüggvények,

exponenciális függvények, hatványfüggvények, logaritmusfüggvények, trigonometrikus függvények és ezek inverzei, a hiperbolikus függvények és inverzeik).

 

A differenciálhányados fogalma.

Differenciálási szabályok és az elemi függvények deriváltjai.

Magasabb rendű differenciálhányadosok.

A lokális tulajdonságok és a derivált kapcsolata.

Középértéktételek.

A differenciálható függvények vizsgálata.

 

A Taylor-formula.

A L'Hospital-szabály.

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 3 óra előadás, és az előadás anyagát követő, heti 4 óra feladatmegoldó gyakorlat kiscsoportos bontásban.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos.

          A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez két zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint meg kell oldani a házi feladatokat.

b.       A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot. Az elégtelen gyakorlati jegy javítása gyakorlati jegy utóvizsgával a vizsgaidőszak során egy ízben megkísérelhető.

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint, az előadóval és a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Petruska György: Analízis I. (egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 1988).

B. P. Gyemidovics: Matematikai analízis feladatgyüjtemény (Tankönyvkiadó, 1987).

Császár Ákos: Valós Analízis I. (Tankönyvkiadó, 1988).

Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai (Műszaki Könyvkiadó, 1978).

Laczkovich Miklós és T. Sós Vera: Analízis I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005).

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés, továbbá a házi feladatok elkészítése és a zárthelyik megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Laczkovich Miklós

egyetemi tanár

Analízis Tanszék

Matematikai Intézet

Szilágyi Tivadar

egyetemi docens

Alkalmazott Analízis Tsz.  Matematikai Intézet

Keleti Tamás

egyetemi docens

Analízis Tanszék Matematikai Intézet