Tantervi háló javaslat a 3 éves képzés szakirányaira (2005. január 25.)
kr. kr.
1. félév     2. félév     3. félév   4. félév   5. félév   6. félév  
közös mat. alk.mat. mattan. közös mat. alk.mat. mattan. mat.   alk.mat. elemző mattan. mat. alk.mat. elemző mattan. mat. alk.mat. elemző mattan. mat.   alk.mat. elemző mattan.
Bevezető matematika 0+4 krit.                                            
Analízis 3+4 4+4 4+4 2+4 8 3+3 4+3 4+3 2+2 7 4+3 7 4+3 7 2+2 5 2+2 4 4+2 6 2+2 4 2+2 4 2+2 4     2+0 2              
Algebra 2+2 3+2 3+2 2+2 5 2+2 3+3 3+2 2+2 5 2+2 4 2+2 4 2+2 4 2+2 4 3+2 5                                            
Lineáris alg. alkalmazásai                         2+2 4                  
Algebrai kódelmélet                                         2+0 2  
Számelmélet 2+2 2+1 2+0   5                         2+0 2                                            
Geometria       3+2 3+2 3+2   6 2+2 5       2+2 4 3+2 5       2+2 4         2+2 4        
Differenciálgeom.                           2+2 5 2+1 3       2+0 2        
Alkalmazott geometria                               2+2 5          
Számítógépes geometria                                         0+2 2  
Bev. Top.       2+0             2+0 2                      
Algebrai topológia                                                   2+2 4                            
Véges matematika  2+2 2+2 2+2 0+2 5 2+2 2+2 2+2 0+2 5                                    
Gráfok és algoritmusok elm.                 2+2 4                          
Halmazelmélet       2+0   2+0 2                                
Matematikai logika                                                     2+1 3                            
Matematika alapjai                               2+1 3           0+2 2
Valószínűségszám.                     2+2 5     3+2 6                     3+2 6 3+2 5     3+2 5                
Statisztika                                     3+2 6 3+2 5    
Leíró és mat. statisztika                         3+2 6                  
Idősorok és többdimn. stat.                                 2+2 4          
Sztochasztikus foly.                               2+2 4  
Mat. stat. szám.gépes módsz.                                         0+2 2  
Differenciálegyenletek                                     3+2 6 3+2 5 3+2 6                                    
Parciális diff.                                     3+2 6 3+2 5  
Parciális diff. és alkalmazásai                                         2+2 4  
Funkcionálanal.                           2+2 4 2+2 4     1+2 3        
Függvénysorok                             2+0 2      
Dinamikai rendszerek                                 2+0 2            
Komplex függvénytan                                                     3+2 6 3+2 5                      
Fourier-integrál                                     2+1 3        
Fourier-sorok                                                                         1+2 3        
Operációkutatás           2+2 4 2+2 4 2+2 4   2+2 4 2+2 4                    
Optimalizálási gyak.                         0+2 2                  
                                             
Numerikus anal.         2+2   2+2 4 2+2 4       2+2 4   1+2 3 1+2 3           0+2 2
Alkalmazott analízis                         2+2 5       2+2 5          
                                                                                     
Elemi matematika             0+2 2       0+2 2         0+2 2        
Bevezető iskolai gyakorlat                                                                                 0+2 1
Algoritmusok terv. és elemz.               2+2 4       2+1 3            
Számítástudomány                                     2+1 3 2+1 3    
Bevezetés az informatikába 2+2 0+4 0+2 5 0+2   0+2 2                                  
Programozási nyelv       2+0 2 2+0 2                          
Programozási nyelv II.           0+2 2                          
Script nyelvek                                             0+2 2                                    
tanfolyamok 1+0                 0+2 2                    
Matlab                 0+1 1                    
alk.modulok                         2+2 5             2+2 5             2+2 5             2+1 3        
Adatvédelem                   2+0 2                  
Adatbázisok használata                           2+2 4          
Adatbányászat                                                                             2+2 4    
                                       
Diszkrét modellezés                           0+2 2          
Folytonos modellezés                                   0+2 2  
Döntésanalízis                           2+0 2          
Játékelmélet                           2+0 2          
Készletgazdálkodás                                   2+0 2  
Ütemezéselmélet                                                             2+0 2                    
                                       
Piacok elemzése                                   2+0 2  
Pénzügyek menedzselése                                   2+2 4  
Mikrogazdaságtan           2+0 2                          
Makrogazdaságtan                                   2+0 2  
Váll. pénzügyek                                                             2+2 4                    
                                       
Problémamegoldó gyakorlat           0+2 2                          
Szakszövegek írása                   0+2 2                  
Matematika és média                                                                             0+2 2    
Jogi alapismeretek                           2+0 2          
EU ismeretek                                                             1+0 1                    
Kötelező tárgyak száma 5 5 7 6 7 3 5 7 6 2 6 6 6 2 3 5 4 3  
Kreditek                                                                                    
       Kötelező tárgyak 28 25 31 26 25 10 24 29 27 6 28 25 23 7 15 20 6 5
       Választható tárgyak 0 0 0 0 6 4 6 0 6 4 3 8 12 4   10   3   22   0
Szakmai kredit összesen                                                                     151 153 134 81
    19 11 46 12
Szakdolgozat                                                                       10   10   10   10
Szabadon választható = 9 kredit                                                                                  
Matematikus szakirányon a sárgával/szürkével jelölt tárgyakból 9 kredit megszerzése kötelező a BSc részben. A többit az Msc. során kell felvenni.
Alkalmazott matematikus szakirányon a sárgával/szürkével megjelölt tárgyakból 3 elvégzése kötelező a BSc részben. A többit az MSc. során kell felvenni.
Elemző szakirányon a 46 választható kreditből 27-ot kell megszerezni a BSc. során.
Matematika tanár szakirányon három szigorlat tervezett: Analízis, Algebra, Geometria
Ebből 2-et kell - a hozzátartozó utolsó féléves tárggyal együtt - a BSc-ben 1-et az MSc. során letenni.
A többi szakirány nem tervez szigorlatot.
50 kredites matematika tanárszak, mint második szak
III. félév
IV. félév
V. félév
VI. félév