Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2006.

Tantárgycím: ELEMI MATEMATIKA 3 alapszint

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

V.

 gyakorlati jegy

2

magyar

 

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Szeredi Éva főiskolai docens, dr. Vancsó Ödön egyetemi adjunktus Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ambrus Gabriella PhD

 

egyetemi tanársegéd

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Ambrus András CSc

egyetemi doc.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Berta Tünde

 

Műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Fried Katalin PhD

főisk. adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Hegyvári Norbert CSc

 

főisk. docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Holló Szabó Ferenc

 

főisk. adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Jáger Márta

Műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Korándi József

 

főisk. adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Maus Pál

Műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Pálfalvi Józsefné dr.

főisk. doc.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Szeredi Éva

 

főisk.docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Török Judit

főisk. adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Vancsó Ödön univ. Dr.

egyetemi adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Vásárhelyi Éva CSc

egyetemi doc.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Vecseiné Munkácsy Katalin dr.univ.

 

főisk.doc.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Wintsche Gergely PhD

főisk. adj.

Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Elemi matematika1

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Heti 2 órás gyakorlat, 2 kredit ponttal. A gyakorlati jegyet a 2 zárthelyi eredménye és az évközi munka határozza meg.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A BSc három féléves elemi matematika tantárgy során a magyarországi feladat (probléma) orientált matematikatanítási tradíciót követve az 5-12 osztályos tananyag (általános iskola felső tagozat, illetve középiskola) jelentősebb témaköreinek prototípus (a probléma-megoldási folyamatok indító, kidolgozási és elmélyítő) feladatait, jellegzetes megoldásait és a különböző megoldási módok összehasonlításait dolgozzuk fel. A fő témakörök, melyeket a három szemeszterben elosztva tárgyalunk:

Elemi geometria szintetikusan és analitikusan

Aritmetika, elemi számelmélet, algebra

Függvényvizsgálat elemi és analízisbeli eszközökkel

Kombinatorika, gráfelmélet elemei

Valószínűségszámítás és statisztika                       

 

 

8.  A tantárgy részletes tematikája:

Témakörök: Egyenlőtlenségek, szélsőérték feladatok, sorozatok, függvények. Elemi függvényvizsgálat. Fontosabb algebrai fogalmak többoldalú megközelítése konkrét tapasztalatok alapján. Iskolai és az egyetemi tananyag kapcsolódási pontjai Statisztika, valószínűség-számítás alapvető feladatai a kétszintű érettségi követelményeinek szem előtt tartásával.

A feldolgozás módja: A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez sok (rutin) feladatot kell megoldani. Részben előre kitűzött, részben az órán felvetett feladatok megoldásai. Nagy hangsúlyt fektetünk megoldási módszerek elemzésére és kérdések felvetésére. (kutatási feladatok).

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

 0 óra előadás + 2 óra gyakorlat

 

10. Követelmények

Eredményes részvétel a gyakorlatokon, az évközi zárthelyiken, valamint 2 sikeres zárthelyi dolgozat. Javítási lehetőség a vizsgaidőszakban.  Értékelése: gyakorlati jegy.

 

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelenség esetén a tárgy újra felvehető.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Pólya György Gondolkodás iskolája 1994 Typotex,

Pólya György Problémamegoldás iskolája Tankönyvkiadó 1985

Általános és középiskolai  feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.

KöMaL és ABACUS folyóiratok

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Aktív részvétel a gyakorlatok munkájában. Rendszeres és folyamatos felkészülés, a házi feladatok elkészítése, beadása, a zárthelyik megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Pálfalvi Józsefné főiskolai docens, Vancsó Ödön egyetemi adjunktus Matematikatanítási és Módszertani Központ.