Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2006.

Tantárgycím: Bevezető iskolai gyakorlat

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

VI.

 minősített aláírás

2

magyar

 

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Vancsó Ödön egyetemi adjunktus, Vecseiné Munkácsy Katalin főiskolai docens, Matematikatanítási és Módszertani Központ

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ambrus András

 

egyetemi docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Ambrus Gabriella

 

egyetemi tanársegéd

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Berta Tünde

műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Jáger Márta

műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Maus Pál

műszaki oktató

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Pálfalvi Józsefné

főiskolai docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

egyetemi docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Szeredi Éva

 

főiskolai docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Vancsó Ödön

 

egyetemi adjunktus

Matematikatanítási és Módszertani Központ

Vecseiné Munkácsy Katalin

főiskolai docens

Matematikatanítási és Módszertani Központ

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A bevezető matematika, elemi matematika 1 (kritérium tárgy)

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A gyakorlatot szabadon az iskolával történt megállapodás szerint végezhetik, egyedül az első kétszer két óra közös előadás időpontja és helyszíne rögzített.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tanárszakos hallgatók szembesítése az iskolai valósággal, tanári készségeik felmérése mielőtt mesterkurzusra jelentkeznek.

 

8.  A tantárgy részletes tematikája:

Két alkalommal kétórás előadás, amelyben a hallgatók eligazítást kapnak a teendőikről, mire kell figyelniük és milyen elvárásokat kell teljesíteniük. Ezután heti két órában hospitálás, majd három óra önálló megtartása, ezek értékelése a szaktanárral közösen.

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

4 óra előadás, iskola látogatás heti két órában összesen 20 óra, 3 matematika óra megtartása.

 

10. Követelmények

Eredményes részvétel az iskolai órákon, valamint 3 óra megtartása. Javítási lehetőség a vizsgaidőszakban.  Értékelése: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt.

 

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelenség esetén a tárgy újra felvehető

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint az előadóval.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Aktív részvétel a választott iskolában.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Vancsó Ödön egyetemi adjunktus Matematikatanítási és Módszertani Központ