Matematikus törzsanyag, 2003.

 1. Differenciálszámítás.
 2. Integrálelmélet. Mérték- és integrálelmélet R^n-ben. Numerikus integrálás.
 3. A funkcionálanalízis fontosabb alaptételei.
 4. Topologikus terek. Metrikus terek.
 5. Teljesen folytonos (kompakt) operátorok elmélete. Folytonos lineáris operátorok Hilbert-térben.
 6. Közönséges differenciálegyenletrendszerek. Lineáris differenciálegyenletek és rendszerek. KDE stabilitása és aszimptotikus stabilitása, szükséges és elégséges feltételek. Kezdeti érték feladatok numerikus kiszámítása.
 7. Parciális differenciálegyenletek.
 8. Trigonometrikus- és ortogonális polinomsorfejtések. Általános ortogonális sorok konvergencia- és szummábilitási elmélete.
 9. Komplex változós függvények.
 10. Algoritmusok bonyolultsága.
 11. Kombinatorika.
 12. Halmazelmélet. Matematikai logika.
 13. Csoportelmélet.
 14. Gyűrű- és testelmélet.
 15. Hálóelmélet. Kategóriák és funktorok. Univerzális algebrák, Birkhoff-tétel.
 16. Számelmélet.
 17. Lineáris algebra. Sajátértékek numerikus kiszámítása.
 18. Valószínűségszámítás.
 19. A feltételes várható érték. Martingálok. Felbontási tételek.
 20. Görbe- és felületelmélet Euklideszi terekben.
 21. Differenciálható sokaságok.
 22. Projektív geometria.
 23. Hiperbolikus geometria.
 24. Konvex geometria.
 25. Függvények közelítése, Lagrange-Hermite interpoláció. Spline interpoláció. Egyenletrendszerek numerikus megoldási módszerei.
 26. Matematikai statisztika.
 27. Operációkutatás.
 28. Algebrai topológia.