Gabriella Ambrus, associate professor

Department:Mathematics Teaching and Education Centre
Degree:PhD
Office:3.406
Phone:(+36 1) 3722500/8403
Fax:381-21-58
Email:ambrusg@cs.elte.hu
Office hours (regular classes): szerda 15-16, csütörtök 9-10

Publikációk

Tanulmányok:

 • Egy feladat kétféleképpen, In: POLYGON, matematika, szakdidaktikai közlemények 1994 IV. kötet, 1.sz, 77-79
 • Lefedések hatszögtáblán, egy meglepő eredmény, In: A Matematika Tanítása, 1994/4, 6-9
 • Egy szélsőértékfeladat, kilenc megoldás, In: Matematika Módszertani Lapok, 1994, 1.évf. 3.sz, 8-15
 • Újabb eredmények hatszögtáblán, In: A Matematika Tanítása, 1996 /1, 14-21
 • Kutassunk együtt! In: Matematika Módszertani Lapok, 2.évf. 2.sz, 1995, 25-30
 • Belegung von Sechsecktafeln mit Sechseckstreifen, In: Praxis der Mathematik, Aulis Verlag, Köln, 1997/1, 26-28
 • Rejtett kincsek, avagy tűnődés egy szokatlan feladattípuson, In: A Matematika Tanítása, 1997/2, 3-6
 • Bemerkung zu einer Extremwertaufgabe, In: Praxis der Mathematik, Aulis Verlag, Köln, 1997/6, 279-280
 • Mathematikforschung im Kleinen, In: Parisot, K. J. / Vásárhelyi, É. (Hrsg.), Integrativer Unterricht in Mathematik, Abakus Verlag, Salzburg, l997, 123-129
 • CABRI Geometria, segítőtárs a geometria tanulásában, In: A Matematika Tanítása, 1998/5, 3-7
 • Nyitott és nyitható feladatok a tanárképzésben és a matematika oktatásban In: A Matematika Tanítása, 2000 1., 7-15
 • Szükséges-e szemléletváltás az új technológiák megjelenésével a matema-tikaoktatásban? In: A Matematika Tanítása, 2001/1, 3-6
 • A matematika alkalmazásai az oktatásban, a gyakorlatorientált matematikaoktatás tegnap és ma, In: A Matematika Tanítása, 2001/3, 3-13
 • Valóságközeli matematikaoktatás tegnap és ma, (tanítási segédanyag 5-12. évfolyam számára), In: Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2002 március, 2.1, 1-26
 • Bővül a számkör, Közönséges törtek az 5. évfolyamon, In: Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2002 május, 2.1, 1-30
 • A TI-83 grafikus számológép alkalmazási lehetőségeiről a 10-14 éves korosztály matematika tanításában, In: Matek Hírlevél, 5. 2003 január, 5-7
 • Üben in der Planung des Mathematikunterrichts , disszertáció, Salzburg, 2003
 • A gyakorlás újfajta értelmezése a matematikadidaktikában és a matematikatanárok képzésében In: A Matematika Tanítása, 2004/3. 10-15
 • Nyitott feladatok a matematikaórán (tanítási segédanyag a 6.- 9. évfolyamok számára) In: Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2004 szeptember 1.1 1-26
 • Über einen allgemeinen Übungsbegriff bei verschiedenen Unterrichtsmethoden in der Planung des Mathematikunterrichtes, Konsequenzen für die Übungsforschung In: TMCS, Debrecen, 2005/2 1-26
 • Eine neue Verwendung von elektronischen und herkömmlichen Mitteln am Beispiel der Lösung eines geometrischen Problems in der Klasse 7 In: Parisot, K. J. / Vásárhelyi, É. (Hrsg.): Positionen-Mathematikdidaktik in Entwicklung, Abacus, Salzburg, 2005
 • Üben in der Planung des Mathematikunterrichtes, (rövid ismertető), In: JMD, 26 2005/2 B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 160-161
 • Hagyományos és problémaorientált feladatok kapcsolatának vizsgálata az iskolai gyakorlatban In: A Matematika Tanítása, 2007/1, 3-9
 • Valóságközeli problémák, hétköznapi matematika (tanítási segédanyag a 6-10. évfolyamok számára), In: Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007 március 1-32
 • Analyse von Lösungswegen und Erweiterungsmöglichkeiten eines Problems für die Klassen 7-11 In: TMCS, Debrecen, 2007 5/1 231-249
 • Modellezési feladatok a matematikaórán, Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007 december 1-25
 • Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban Iskolakultúra 2008/1, 78-92
 • Projektek a matekórán , Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2008 június 1-32
 • Modellezés az iskolai gyakorlatban (társszerzővel: Vancsó Ödön), In: A Matematika Tanítása, 2008/5, 3-11
 • Mivel is kezdjünk? Témaindító feladatokról a tört szorzása törttel anyagrész kapcsán (társszerzővel: Anke Wagner), In: A Matematika Tanítása, Mozaik Kiadó, Szeged, 2012/2 3-8,
 • Százalékok kezdőknek és haladóknak In: Fejlesztő matematika, (kompetenciafejlesztő feladatbank tanároknak) 5-12. évfolyam, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. ISSN 2062-8188, Budapest, 2012, 4.kötet 1-16
 • The Application of Modelling Tasks in the Classroom. Why and How? With reflections on an EU teacher training course (Vancsó Ödön, Koren Balázs társszerzőkkel), In: TMCS, Debrecen , 2012, 10/2 231-244
 • Feladatok és rokonaik avagy variációk egy témára In: Fejlesztő matematika, (kompetenciafejlesztő feladatbank tanároknak) 5-12. évfolyam, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. ISSN 2062-8188 Budapest, 7. kötet 2013 március 1-28
 • Der erste Eindruck entscheidet! - Über die Kunst gute Einstiegsaufgaben zu stellen - am Beispiel der Multiplikation von Brüchen (társszerzővel: Anke Wagner) In: Praxis der Mathematik , Heft 50 / 55. Jahrgang / 2013, 43-47, Aulis Verlag, Hallbergmoos, ISSN 1617-6960
 • Verhältnisse darstellen (társszerzővel: Anke Wagner) In: Mathematiklehren, Heft 179, Jahrgang 2013, Friedrich Verlag, Seelze, ISSN 0175-2235, 17-22
 • Modellezési feladatok kisiskolásoknak (is) In: Tanító (módszertani folyóirat, LI. évfolyam, Sprint Kiadó, Budapest, 2013, 7. szám 29-31, 8. szám, 25-27, 9. szám 12-14
 • Reprezentációk a százalékszámítás tanításában (társszerzővel: Anke Wagner)In. A Matematika Tanítása, 2013/2 33-48 http://www.mozaik.info.hu/Homepage/pdf/folyoirat/A_matematika_tanitasa_2013-2.pdf#page=33
 • Egy hagyományos módszerről mai szemmel, (A gyakorlás szerepe és helye a matematikaoktatásban) In. Tanító (módszertani folyóirat), 52. évfolyam, Sprint Kiadó, Budapest, 2014, 5. szám 20-23 ,6. szám 23-25
 • Pčele kao tema na satu matematike (A méhek mint téma a matematika órán) In. Matematika i škola, Stega Tisak d.o.o. Zagreb, 2014. 16.kötet 76.sz. 4-10
 • A méhek csodálatos élete az alsó tagozaton – (nem csak) matematikaórákra. (társszerzőkkel: Anke Wagner/Jürgen Tautz, In. Gyermeknevelés, 2014, 2 2. sz. 8–17. http://gyermekneveles.tok.elte.hu/4_szam/pub/ambrus_wagner_tautz.html
 • Eine elegante Königin: Kleider zählen – Modellieren lernen [Egy elegáns királynő - ruhák számolása, modellezés tanítása] (társszerzővel: Szűcs Kinga) In. Grundschulunterricht Mathematik, 2015, 2. 14-18
 • Ist eine schnelle tiefgehende (und nachhaltige) ¨Anderung in der Vorstellung von Mathematiklehrern möglich? - Reflexion der Erfahrungen eines Fortbildungskurses im Bereich der mathematischen Modellierung [Lehetséges-e egy gyors, jelentős (és tartós) változás a tanárok tanítási elképzelésében?] (társszerzővel: Vancsó Ödön) In. TMCS, Debrecen, 2015, 13/1 1-20
 • A matematikai tudás alkalmazásának diagnosztikus értékelése (társszerzőkkel: Csíkos Cs.,Makara Á., Szitányi J., Zsinkó E.) In. Csapó B.,Csíkos Cs., Molnár Gy. (Szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei, OFI, Budapest, 2015, 105-189
 • Fehleranalyse beim Lösen von offenen Aufgaben- Ergebnisse einer empirischen Studie in der Grundschule (társszerzővel: Kinga Szűcs) In. TMCS, Debrecen, 2016, 14/1, 83-113
 • The Pocket Money Problem [ A Zsebpénz probléma] In: Ana Kuzle / Benjamin Rott / Tatjana Hodnik Čadež (Eds.). Problem Solving in the Mathematics Classroom – Perspectives and Practices from Different Countries, ISBN: 978-3-95987-007-8 , WTM Verlag, 49-59.

Tanulmányok konferenciakötetekben:

 • Lefedések hatszögtáblán, In: Matematikatanár-képzés, matematikatanár-továbbképzés, 1994/2, 93-105 (Varga Tamás Napok kiadványa)
 • Mire használjuk (és mire ne) a CABRI-geometriát In: Matematikatanár-képzés, Matematikatanár-továbbképzés 1999/November, 55-62 (Varga Tamás Napok kiadványa)
 • Belegungsprobleme auf Sechsecktafeln, [Lefedési problémák hatszögtáblákon] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 1997, Verlag Franzbecker, 56-60
 • Versteckter Schatz, Erfahrungen über eine ungewöhnliche Aufgabenfamilie unter Studenten, [Elrejtett kincs,tapasztalatok egyetemisták körében egy szokatlan feladatcsaláddal kapcsolatban] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 1998, Franzbecker Verlag, 82-86
 • Kleine Forschungen in Mathematikstunden, [Kis kutatások matematikaórákon] In: Beiträge zum Mathematikunterricht, 1999, Franzbecker Verlag, 61-64
 • Traditionen und neue Möglichkeiten des anwendungsorientierten Mathematik-unterrichts in Ungarn, [Hagyományok és új lehetőségek a gyakorlatorientált matematikaoktatásban Magyarországon] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2001, Franzbecker Verlag, 73-77
 • Planung und Analyse des Übens - ein Beispiel und Konsequenzen,[A gyakorlás tervezése és elemzése, egy példa és ami belőle következik] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2005 , Franzbecker Verlag, 53-57
 • Analyse eines geometrischen Problems für die Klassen 7-11 [Egy geometriai probléma elemzése 7.-11. osztályosoknak] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2006, Franzbecker Verlag, 103-107
 • Weiterdenken und Verallgemeinerungsmöglichkeiten eines Problems für Klassen 7-11, [Egy probléma továbbgondolása általánosítási lehetőségekkel a 7.-11. osztályosoknak]In.:Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Franzbecker Verlag 103-107
 • Modellierungs- und Anwendungsaufgaben im Unterricht und in der Lehreraus- und fortbildung- Wirkungen eines Lehrerfortbildungkurses auf die Teilnehmer, [Modellezési és alkalmazási feladatok a tanításban és a tanártovábbképzésben- egy továbbképző tanfolyam hatásai a résztvevőkre] (társszerzővel: Vancsó Ödön) In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2009 Hrsg: M. Neubrand, WTM Verlag Münster
 • Mathematik im Alltag, Realitätsnahe Aufgabentypen in den Klassenstufen 3 und 4, [Matematika a mindennapokban, valóságközeli feladattípusok 3. és 4. osztályosoknak] In: Lindmeier, A.,Ufer, St. (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, WTM Verlag Münster 129-132
 • Hidden Treasures in the Problem Solving Teaching [Rejtett kincsek a prob lémamegoldás tanításában] In:Kinga Szűcs (Ed.): Problem Solving in Mathematics Education, 2010 Jena, WTM Verlag, Münster, 2011, 20-32
 • Valóságközeli feladatok a tanárképzésben, In: Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan, Nemzetközi szeminárium, ELTE, TTK, Főszerk.: Tasnádi Péter, 2011, 663-668
 • Entwicklung auch des problemlösenden Denkens von Lehramtstudenten in den Wahlfachseminaren Realitätsnahe Aufgaben [tanárszakos hallgatók problémamegoldó gondolkodásának fejlődése(is)a Valóságközeli Feladatok speciálkollégiumon] In. Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, Weingarten, 73-76 http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/bzmu2012/
 • Varianten von Modellierungsaufgaben für verschiedene Altersgruppen. [Modellezési feladatok variációi különböző korosztályoknak] In: Beiträge zum Mathematikunterricht, 2014, J. Roth & J. Ames (Hrsg.) Koblenz, 105-108 http://www.dms.uni-landau.de/roth/veroeffentlichungen/2014/roth_ames_beitraege_zum_mathematikunterricht_2014_band_1.pdf
 • Problem solving and Modelling- Traditions and Possibilities in Hungarian Mathematics Education, In: Problem Solving and Mathematics Education, (Szerk.: Ambrus A., Vásárhelyi É.) 2013 Eger, ELTE TTK & Eszterházy Károly College, 7-17
 • Offenheit und Realität – über eine Untersuchung unter ungarischen (Lehramts-) Studenten, In: Beiträge zum Mathematikunterricht, Franco Caluori, Helmut Linneweber-Lammerskitten, Christine Streit (Hrsg.), 2015, Basel https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/34522 100-104
 • Vergangenheit und Gegenwart der ungarischen Mathematikdidaktik – unter besonderer Berücksichtigung der Bezüge zu Deutschland und Österreich, In. Beiträge zum Mathematikunterricht 2016, Hauptvortrag an der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 07.03. bis 11.03.2016 in Heidelberg, https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/35237
 • Komplexer Mathematikunterricht im 21. Jahrhundert? In: Korándi József; Vásárhelyi Éva (szerk.) (2016): Arbeitskreis Ungarn - Beiträge zur ersten Tagung 02. - 03. Oktober 2015 Budapest Haxel nyomda, 11-24 http://gdm.elte.hu/

Könyvek, tankönyvek:

 • Valóságközeli matematika (munkafüzet és tanári segédkönyv CD), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2007
 • A hétköznapok matematikája, munkafüzet 3. osztályosoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010
 • A hétköznapok matematikája, munkafüzet 4. osztályosoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010
 • Titanic a Balatonon, Modellezési feladatok matematikából (feladatgyűjtemény középiskolásoknak), Műszaki Kiadó 2012
 • Matematika 9, (tankönyv) Szerk.: Vancsó Ö. (társszerzőkkel), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
 • Matematika 9, (feladatgyűjtemény) Szerk.: Vancsó Ö. (társszerzőkkel), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006
 • Matematika 10, (tankönyv) Szerk.: Vancsó Ö. (társszerzőkkel), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
 • Matematika 11, (feladatgyűjtemény) Szerk.: Vancsó Ö. (társszerzőkkel), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2007
 • Matematika körülöttünk, munkafüzetek 5-8 (Szerk.: Vancsó Ödön) társszerzőkkel, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012
 • Módszertani Példatár,jegyzet, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064, 2013 (társszerzőkkel)
 • Módszertani Példatár, 1. kiegészítő kötet, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007, (Ambrus Andrással közösen)
 • Valóságközeli és modellezési feladatok, jegyzet TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007