Judit Török, assistant professor

Department:Mathematics Teaching and Education Centre
Office:3.322
Phone:(+36 1) 3722500/8648
Fax:381-21-58
Email:t.jutka@gmail.com
Office hours (registration week):kedd 10-12
Office hours (regular classes):kedd 10-12

Pulbikációk:

Pósa Lajos - Török Judit: Vegyes feladatok (1979) Egyetemi Számítóközpont 43p

Pósa Lajos - Török Judit: Halmazok, sorozatok, sorok (1980) OPI 94p

Török Judit: Téma és variációk (1982) in: Útközben, OPI 50p

Török Judit - Votisky Zsuzsa: Életfa (1983) 20p in: Útközben, OPI

Török Judit: Lewis Carroll (1983) 12p in: Útközben, OPI

Török Judit: A Fibonacci - sorozat (1984) Tankönyvkiadó 88p

Szeredi Éva - Török Judit: Geometria I. osztály (1984) OPI 178p

Török Judit: Érdekes logikai feladatok a Bevezetés a matematikába és az Elemi matematika tantárgyakban (1986) 9p in: Tanárképzés és Tudomány, ELTE TFK

Török Judit: Mozaik - matematika (1986) 4p in: Háttér 1986-87/1,

Szeredi Éva - Török Judit: Kutyakombinatorika (1987) 3p in: Háttér 14/3 sz.

Török Judit: A Fibonacci-sorozatról (1988) 7p in: Tanárképzés és tudomány 4, ELTE TFK

Sztrókay Vera - Török Judit: 1991 Érdekességek és feladatok egy évszámról (1990) Typotex 108p

Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Munkafüzet 7. osztály (1991) TIT 38p

Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Tanári útmutató 7. osztály (1991) TIT 90p

Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Munkafüzet 8. osztály (1991) TIT 36p

Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Tanári útmutató 8. osztály (1991) TIT 102p

Szeredi Éva - Török Judit: The Experiences of Two Hungarians in Didsbury (1992) 7p in: Didsbury Ideas, Manchester Polytechnic

Török Judit: Sárkánygörbék (1992) 8p in: Tanárképzés és Tudomány, ELTE TFK

Török Judit: Sárkányörbék, betörők, színes rudal (1993) 16p in: Matematikatanár- képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó

Török Judit: Egy matematikatanár angliai tapasztalatai (1994) 10p in: Új Pedagógiai Szemle XLIV évf. 7-8. szám

Szeredi Éva - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Elemi matematika és módszertan (1994) 7p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó

Török Judit: Kártyatrükkök (1994) 10p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó

Török Judit: Számelmélet (Főiskolai jegyzet 2-14. fejezet 1997), 142p in: Korándi József-Török Judit: Algebra és számelmélet I. köt., N.L.V. Nyomda - ELTE TFK

Török Judit: Absztrakt algebra (Főiskolai jegyzet 1997), N.L.V. Nyomda - ELTE TFK, 150p

Sztrókay Vera - Török Judit: Feladatok megoldása angol és olasz problémák alapján (1997) 10p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, BJMT - ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó

Sztrókay Vera - Török Judit: 1998 Érdekességek és feladatok egy évszámról (1997) Mozaik Oktatási Stúdió 111p

Szeredi Éva - Török Judit: Some Tools to Compare Students Performances and Interpret Their Difficulties in Algebraic Tasks (1999) 12p in: Proceedings of the First Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Forschunginstitut für Matematikdidaktik

Radnainé dr Szendrei Julianna - Török Judit: Az önreflexió szerepe és megoldási lehetőségei az egyéni fejlesztésben (2004) in: A tanítás jobbításáért, HAXEL Kiadó

Andrews, P., Carillo, J., Climent, N., De Corte, E., Depaepe, F., Fried, K., Hatch, G., Malaty, G., Op't Eynde, P., Pálfalvi, S., Sayers, J., Sorvali, T., Szeredi, E., Török, J., Verschaffel, L. (2004) International comparisons on mathematics teaching: Searching for consensus in describing opportunities for learning, paper presented to discussion group 11, international comparisons in mathematics education , of the 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10) Copenhagen

Pálfalvi Józsefné - Szeredi Éva - Török Judit: (2005) Matematika, in: Tanuljunk, de hogyan? 89-117, Nemzeti Tankönyvkiadó

Szeredi Éva - Török Judit (2005). Teaching Polygons in the Secondary School: A Comparative Study, in Five Europien Countries, Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Enviroments, 11th Biennal Conference, Nicosia Cyprus

Török Judit (2006). The Mathematics Education Traditions of Europe (METE) Project, Teaching Mathematics and Computer Science 4/2, 353-364, Debrecen

Szeredi Éva - Török Judit (2007). Teaching Polygons in the Secondary School: A Four Country Comparative Study, Teaching Mathematics and Computer Science, 5/1, 29-65, Debrecen

Szendrei Julianna: ,,Az önreflexió szerepe és megoldási lehetőségei az egyéni fejlesztésben'', in: A tanítás jobbításáért p39-69, Haxel Kiadó 2005. (OTKA T035236 PSP pályázat támogatásával)

Matematika tananyagfejlesztési anyagok, Raabe, Fejlesztő Matematika, 2011-2012

Fordítások:

Arthur Engel: Gyakorlati problémák szerepe a matematika tanításában (1982) 27p in: Útközben, OPI

Martin Gardner: A Pascal-háromszög (1983) 16p in: Útközben, OPI

Lewis Carroll: Mit mondott Akhillésznek a tekmős (1983) 3p in: Útközben, OPI

Douglas R. Hofstadter: Kis harmonikus labirintus (1983) 32p in: Útközben, OPI

Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek? (1988) Műszaki Kiadó 248p

Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? (1991) Typotex - Műszaki Kiadó 239p

Martin Gardner: Hexaflexagonok (1994) 5p in: Természet Világa

Martin Gardner: A negyedik dimenzió temploma (1994) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: Játszani tanuló gép gyufásdobozból (1994) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: A nevezetes Császár-poliéderről (1994) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: A váratlan akasztás paradoxona (1995) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: Valószínűség és bizonytalanság (1995) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: Poliminók (1996) 5p in: Természet Világa

David Fielker: Geometria mint matematikai tevékenység (1995) 20p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.Tsz. - Calibra Kiadó

Martin Gardner: Penrose-csempézés (1997) 6p in: Természet Világa

Martin Gardner: Penrose csempéi. Második rész (1997) 4p in: Természet Világa

Martin Gardner: Newcomb paradoxona (1998) 3p in: Természet Világa Gillian Hatch: Itt nem lenne ugyanaz! (1999) in: Új Pedagógiai Szemle

TÁMOP tankönyvek:

Bevezetés a számelméletbe tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2012 (társszerzőkkel)

Bevezetés a klasszikus algebrába tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2013 (társszerzőkkel)

Bevezetés a modern algebrába tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2012 (társszerzőkkel)

Elemi matematika példatár, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0064, 2013 (társszerzőkkel)