Tranzakcionális analízis Eric Berne: Emberi játszmák című könyve nyomán

Bevezetés: ingeréhség, struktúraéhség

Stitz megfigyelése, ha gyerekekkel nem foglalkoznak, fizikai és szellemi leromlást eredményez, betegség követheti, szélsőséges estben halálos kimenetelű lehet. Ezekből a megfigyelésekből következtetett az ingeréhség jelenségére és jelentőségére. Az ingerek legkedvezőbb formája a fizikai intimitás. Ingerek megvonása felnőtteknél is pszichózishoz vezethet (ezzel függ össze, hogy a börtönlakók között a legrettegettebb büntetés a magánzárka, politikai foglyok esetében gyakran alkalmazzák ezt a módszert, mert ennek hatására az elítélt politikailag hajlíthatóvá válik). A jelenség biológiai szempontból az agytörzsi retikuláris régió ingerhiány hatására bekövetkező leépülésével magyarázható. Az ingeréhség fogalma és megnyilvánulásai párhuzamba állíthatók az éhséggel ill. táplálkozással, ugyanúgy fontosak az életben maradáshoz.

Idővel a gyermeki fizikai intimitás társadalmi, pszichikai és biológiai okokból megszűnik - helyette kompromisszumként az intimitás enyhébb, kevésbé intenzív formái jelennek fokozatosan meg - pszichológiai szakkifejezéssel szublimálódik. Az ingeréhséget részlegesen az elismeréséhség helyettesíti, ennek mértéke nagy egyéni varianciát mutat (színész, tudós). Az intimitás közlését nevezhetjük “simogatásnak”, simogatások cseréjét pedig tranzakciónak. A társas érintkezés tranzakciók sorozata; minden formája előnyösebb, mint az érintkezés hiánya. (S. Levine patkányokon végzett kísérleteket, azt tapasztalta, hogy a gondozott patkányok gyorsabban fejlődtek, nagyobb volt az ellenállóképességük betegségekkel szemben, viszont a gyengéd gondozás és az áramütés hatékonysága a kísérletben egyformának adódott).

Az idő kitöltésének igénye (pl. erre utal egy beszélgetésben beállt szünet kínossága) a struktúraéhség. Az idő strukturálásának műveleti oldala a programozás, fajtái:

Az időtöltés, a játszma intimitáspótlékok, intimitásértékük az egyéni programozás súlyának függvénye. Az intimitás (simogatás) az egyetlen tökéletes válasz az ingeréhségre, elismeréséhségre, struktúraéhségre. Prototípusa a szerelmi egyesülés. A struktúraéhség az ingeréhséghez hasonló jelentőségű (strukturálatlan idő esetén először unalmat érzünk). A magányos ember az idő strukturálását megoldhatja tevékenységgel és fantáziával. Társaságban több lehetőség nyílik erre, ezek bonyolultságuk sorrendjében a következők: rituálék, időtöltések, játszmák, intimitás és tevékenység (ez bármely előző típushoz kapcsolódhat). Célunk a tranzakciók során maximális nyereség, előny megszerzése, ezek: feszültség csökkentése (elsődleges belső előny), ártalmas helyzet elkerülése (elsődleges külső előny), simogatás megszerzése (másodlagos előny), egyensúly fenntartása (egzisztenciális előny).

“A társas érintkezés legtöbb örömöt nyújtó formái - akár tevékenység keretében, akár nem - a játszmák és az intimitás. A hosszú ideig tartó intimitás ritka, és elsősorban magánjellegű; a lényeges társadalmi érintkezés az esetek többségében játszmaformát ölt.”

Strukturális elemzés

Az emberek időről-időre, spontán vagy bizonyos szituációk hatására változtatnak magatartásukon, nézőpontjukon, hangjukon, szókincsükön stb., ezek a mindenkiben megtalálható, koherens szerkezetű viselkedésminták az énállapotok. Ezeket három kategóriába csoportosíthatjuk: szülőkére hasonlító énállapotok, autonóm módon, a valóság tárgyilagos értékelésére irányuló énállapotok, archaikus maradványokat hordozó, korai gyermekkorban rögzült, de még aktív énállapotok. A továbbiakban szülői, felnőtti, gyermeki énállapot. Az egyes énállapotok gyakran ellentétbe kerülhetnek egymással (pl. vásárlás). Az énállapotokról:

Ezek az énállapotok feltárhatók és szükség esetén bizonyos határok között alakíthatók- ez a strukturális analízis

Tranzakcionális elemzés

A társas érintkezés egysége a tranzakció. Tranzakciós ingerből és tranzakciós válaszból áll. A kommunikáció folyamatában ezek egymást követik, hogy az előző tranzakció válasza a következő ingere lesz. Az egyszerű tranzakciós elemzés azzal foglakozik, hogy megállapítsa, milyen énállapotok mozgósították a tranzakciós ingert, és milyenek váltották ki a tranzakciós választ.

Kiegészítő tranzakció estén a válasz pontos és megfelel a várakozásnak, a kommunikáció gördülékeny, simán zajlik, amíg kiegészítő tranzakciókból áll (a kommunikáció első szabálya). A kiegészítő tranzakciót műveleti vektorokat alkalmazva a struktúra-diagramon párhuzamos nyilakkal tüntethetjük fel:

Kiegészítő tranzakció, a vektorok nem keresztezik egymást (pl. – Nem tudod hol vannak az inggombjaim? / – Az íróasztalon. vagy Nem találkoztam vele.)

Keresztezett tranzakció, a vektorok keresztezik egymást (pl. - Nem tudod hol vannak az inggombjaim? / - Már megint én vagyok a felelős mindenért!)

A kommunikáció keresztezett tranzakció esetén megszakad. A párhuzamos tranzakciókat kivéve (SZ-SZ, F-F, GY-GY, SZ-GY, GY-SZ, GY-F, F-GY, F-SZ, SZ-F) minden más tranzakció vektorai szöget zárnak be, ezek keresztezett tranzakciók. Felszínes kapcsolat esetén egyszerű kiegészítő tranzakciókra szorítkozunk, egy keresztezett tranzakció a társalgást könnyen megszakíthatja. A fent leírtak egyszerű tranzakciók.

Rejtett tranzakció esetén kettőnél több énállapot vesz részt a tranzakcióban. Ez a játszmák alapja. Két gyakran előforduló variáció struktúra-diagramok segítségével ábrázolva:

Szöget bezáró tranzakció pl. a következő: - Ez itt jobb, de maga ezt aligha engedheti meg magának. / - Márpedig meg fogom venni. vagy Megveszem.

Duplafenekű tranzakció pl. a következő: - Megengedi, hogy segítsek? / - Köszönöm, Ön nagyon figyelmes.

Ezekben az esetekben rendszerint van egy társadalmi szint, és egy, az igazi tartalmat hordozó (szaggatottal jelölt) pszichológiai szint.