Gráfelmélet és algoritmusok

Matematika tanári mesterszak blokkóra

Hely:  déli tömb, 0-412-es terem Az előadás látogatása nem kötelező, de ennek a lapnak a rendszeres figyelése az. Az esetlegesen elmaradó előadásokról, időpontváltozásokról is itt kaphatnak tájékoztatást, emellett megjelenik itt az elhangzott előadások tematikája is.A vizsgáról

Az ezen oldalon levő tematikából kap mindenki két tételt, távolabb levő helyekről.
A sikeres vizsga feltételei:

        A két kiadott tétel alapos ismerete, különösen:
        A definíciók és a tételek pontos ismerete,
        A tétel bizonyításában lényeges eredmény elérése a kettes, a bizonyítás lényegében történő befejezése nagyobb hiánnyal
        a hármas, apró hiánnyal a négyes, hiánytalanul az ötös szinthez.

Hiányosság a definíciókban illetve a tételek kimondásában nem megengedett (azaz rögtön elégtelen a hibás definíció illetve állítás kimondása).

Vizsgaidőpontok: Ld. az ETR-t.
 Minden vizsga a Déli tömb 3-614-es szoba környékén lesz, a szoba ajtaja melletti táblára lesz kirakva a vizsga reggelén a vizsga helye. A vizsgára jelentkezni illetve törölni magad az ETR oldalakon lehet.

A vizsgák 9:30-kor kezdődnek.
A vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik. Az ajánlott irodalomban minden elhangzott tétel megtalálható, sokszor azonban más, hosszabb, bonyolultabb bizonyítással. Vizsgán természetesen akármilyen helyes bizonyítást elfogadok.


Ajánlott irodalom:

A fő forrás:

  Cormen, Leiserson, Rivest: Algoritmusok, vagy az Új Algoritmusok c. könyve

 • Más kitűnő művek magyarul:
 • Gács-Lovász: Algoritmusok
 • Katona-Recski-Szabó: A Számítástudomány alapjai
 • Aho-Hopcroft-Ullman: Számítógépalgoritmusok tervezése és analízise
 • Knuth: A számítógépprogramozás művészete
 • Lawler: Kombinatorikus Optimalizálás: Hálózatok és matroidok
 • Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok jegyzet (BME jegyzete) • Volt:

  32 bites szám kitalálása barkochbával, ennek optimalitása. n bites szám kitalálása barkochbával, ennek optimalitása.(Illusztráció: játék a géppel, Alexander Bogomolny). Hazug barkochba. MAX, MIN, (MAX,MIN) megkeresése páronkénti összehasonlításokkal. A legjobb és a legrosszabb játékos kitalálásának optimalitása: a kavicsos konstrukció.

  A legjobb és a második legjobb teniszjátékos kiválasztása.

  Rendezés kitalálása barkochbával.


  Ordó-jelölések.  Rendezéshez legrosszabb esetben log n! összehasonlítás kell. log n! becslései . Beszúrás, egy elem beszúrásához n elemű listába felsőegészrész(log (n+1)) összehasonlítás kell, ennyi azonban elég is.

  Rendezés beszúrásokkal O(n log n) összehasonlítással. Összefésüléses rendezés. Két n hosszú sorozat 2n-1 összehasonlítással összefésülhető, es ez optimális is. Rendezés összefésüléssel. 

  Középső elem megtalálása, a Floyd-Rivest algoritmus

  Karacuba-Ofman algoritmus két nagy szám szorzatára. Strassen mátrix-szorzása. (illusztráció: Kirk Pruhs appletje a Karacuba-Ofman polinomszorzásra)

  Dinamikus programozás: maximális intervallum-összeg lineáris időben. Egy 0-1 mátrixban a legnagyobb egybefüggő, négyzet alakú, csupa-1-es részmátrix megtalálása lineáris időben.Mátrix-szorzás optimális zárójelezése, a naiv algoritmus és a dinamikus programmal elérhető lépésszám összehasonlítása.

  A hátizsák-probléma, megoldása dinamikus programmal. Apró értékek esetén az algoritmus polinomiális. Ibarra és Kim skalázási eljárása.

  Adatok tárolása: láncolt lista és tömb. Beszúrásos rendezés láncolt listán es tömbön. A kupac fogalma; DELETE_MIN, INSERT.

  Williams és Floyd kupac-rendezése O(n log n) művelettel. Gráfok ábrázolása.

  Gráfalgoritmusok: Szélességi gráf-bejárás, ezzel komponensek meghatározása, összefüggőség-vizsgálat, feszítő-erdő megadása.   

  Egy gráfnak exponenciálisan sok feszítőfája is lehet.  Minimális költségű feszítőfa keresése, Prim algoritmusa, kupac-implementáció.

  Dijkstra algoritmusa szemléletesen: golyók és fonalak.
  Dijkstra algoritmusa egy pontból kiinduló minimális költségű utak kiszámítására, kupac implementáció. 

  Lesz:
  Mélységi gráfbejárás, kétszeresen összefüggő komponensek meghatározása.


  Páros gráfok. Egy gráf párosságának eldöntése. Párosításkeresés páros gráfban: alternáló utak. Lépésszám-becslés. Maximális méretû párosítás, teljes párosítás.

  Stabil házasságok problémája, ennek megoldása lineáris időben.


  Maximális méretű független csúcsrendszer keresése gráfban. Kis javítás az exponenciális algoritmusban.

  Speciális eset intervallum-gráfokra: az intervallumpakolás. MIN-MAX-tétel, gyors algoritmus, lépésszámbecslés.  

  Folyamok, vágások. Vágások kapacitása és értéke. A MAX-FLOW-MIN-CUT tétel. Egész értékű folyamok tétele. A Menger tétel.


  A webkeresők működése. A PageRang. Véletlen séták reguláris gráfokon.