Bonyolultságelmélet előadás


Az elõadás látogatása nem kötelező, azonban a vizsga anyaga minden, ami az elõadáson elhangzik. Kötelezõ azonban ezt az honlapot rendszeresen figyelemmel kisérni, itt jelennek meg majd a vizsgaidõpontok, elmaradó órák, egyéb hirdetmények. 

    Lovász László: Algoritmusok bonyolultsága, jegyzet (az 1992, vagy az utáni kiadások).
        Vagy ugyanez angolul, átdolgozva, ez  a legfrissebb: gzipped postscript , vagy PDF. Magyarul: PDF, illetve PS.
      VIGYÁZAT: A jegyzetboltban néha az 1992 előtti kiadásnak az utánnyomása kapható, ami nem jó!

    Papadimitriou: Algoritmusok bonyolultsága.
    Gács-Lovász: Algoritmusok
    Aho-Hopcroft-Ullman: Számítógépalgoritmusok tervezése és analízise
    Knuth: A számítógépprogramozás mûvészete
    Lawler: Kombinatorikus Optimalizálás: Hálózatok és matroidok
    Rónyai, Ivanyos, Szabó:  Algoritmusok
    Cormen, Leiserson, Rivest: Algoritmusok, M?szaki Könyvkiadó 1997A vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik. Az ajánlott irodalomban minden elhangzott tétel megtalálható, sokszor azonban más, hosszabb, bonyolultabb bizonyítással. Vizsgán természetesen akármilyen helyes bizonyítást elfogadok.

Vizsgaidõpontok az ETR-ben találhatóak. Halasztáshoz nem kell bejönni a vizsgára, elég csak az ETR-ben törölni a jelentkezést. Nem szükséges ünneplõbe öltözni a vizsgára, viszont index nélkül senkit sem vizsgáztatok.

Az ezen oldalon levő tematikából kap mindenki két tételt, távolabb levő helyekről.
A sikeres vizsga feltételei:

        A két kiadott tétel alapos ismerete, különösen:
        A definíciók és a tételek állítasának pontos ismerete.
        A tétel bizonyításában lényeges eredmény elérése a kettes, a bizonyítás lényegében történõ befejezése nagyobb hiánnyal
        a hármas, apró hiánnyal a négyes, hiánytalanul az ötös szinthez.

Hiányosság a definíciókban illetve a tételek kimondásában nem megengedett (azaz rögtön elégtelen a hibás definíció illetve állítás kimondása).

Vizsgaidőpontok: Ld. az ETR-t.
 Minden vizsga a Déli tömb 3-614-es szoba környékén lesz, a szoba ajtaja melletti táblára lesz kirakva a vizsga reggelén a vizsga helye. A vizsgára jelentkezni  az ETR oldalakon lehet.
A vizsgák 9:30-kor kezdõdnek.


Volt:
32 bites szám kitalálása barkochbával. , Alexander Bogomolny), MIN, MAX, (MIN, MAX) keresés, ezek optimalitása. Rendezések. A rendezéshez log n! összehasonlitás kell, log n! becslései.

Rendező algoritmusok. Beszúrásos rendezés, a beszúrás.

Az összefésüléses rendezés, az összefésülés. A Floyd-Rivest algoritmus a mediánskeresésre.

A számítógépek egy absztrakt modellje: A Turing-gép. (Illusztráció: egy remek Java applet vagy  egy   C++ program Turing-gép szimulációra )

Példák Turing-gépre. Palindrómák.

Az univerzális Turing-gép definiciója és létezése.Church tézis.  k-szalagos Turing gép szimulálható 1 szalagossal O(N^2) id?ben.

A RAM-gép. A RAM-gép és a Turing-gép ekvivalenciája: a Turing-gép szimulálása RAM-gépen. A RAM-gép szimulálása Turing gépen.

Rekurzív és rekurzíve felsorolható nyelvek, ezek alapvet? tulajdonságai.

 A megállási probléma. Algoritmikusan eldönthetetlen, hogy egy leirásával adott Turing-gép az üres inputon leáll-e.

A dominóprobléma. L_NEMRAK rekurzive felsorolható.

L_KIRAK nem rekurzive felsorolható.

Idõ-és tárkorlátos nyelvosztályok. DSPACE(f(n)), DTIME(f(n)), P, PSPACE. Az eukildeszi algoritmus, ab  mod m kiszámítása polinomiális idøben.

A nem-determinisztikus Turing-gép. Példa: a G3C nyelvet elfogadó NDTG.


Lesz:

Nem-determinisztikus nyelvosztályok. NP, co-NP definicíói. Tanú fogalma.

Példák polinomíális tanúra. Az NP nyelvosztály jellemzése tanúkkal.

Pratt tétele.

Nyelvek polinomiális visszavezetése, tulajdonságai. NP-teljesség definícíója.

Boole függvények, Boole polinomok, CNF formulák, kielégíthetõség. A SAT nyelv. Cook tétele: SAT NP-teljes.
 

Hipergráf kétszínezhetõsége, gráf háromszínezhetõsége NP teljes. Gráf k-színezhetõség NP-teljes, ha k>2. A független halmaz NP-teljessége.
Az INDEPENDENT_k nyelv P-ben van, minden k-ra. A SUBSET SUM, a KNAPSACK feladat NP teljessége.. A SUBSET SUM polinomiálisan vissaavezetheto a KNAPSACK-ra. Egy algoritmus a hátizsák feladat megoldására. Az algoritmus lépésszámbecslése. Ibarra és Kim skálázási eljárása közelítõ optimum keresésére.

 Véletlen algoritmusok, polinomazonosság ellenõrzése, Schwartz lemma.  Prímtesztelés nem-pszeudo-prímek esetén. A Rabin-Miller teszt.