Számításelmélet előadás

Az előadás látogatása nem kötelező, de ennek a lapnak a rendszeres figyelése az. Az esetlegesen elmaradó előadásokról, időpontváltozásokról is itt kaphatnak tájékoztatást, emellett megjelenik itt az elhangzott előadások tematikája is.A vizsgáról

Az ezen oldalon levő tematikából kap mindenki két tételt, távolabb levő helyekről.
A sikeres vizsga feltételei:

        A két kiadott tétel alapos ismerete, különösen:
        A definíciók és a tételek pontos ismerete,
        A tétel bizonyításában lényeges eredmény elérése a kettes, a bizonyítás lényegében történõ befejezése nagyobb hiánnyal
        a hármas, apró hiánnyal a négyes, hiánytalanul az ötös szinthez. Hiányosság a definíciókban illetve a tételek
        kimondásában nem megengedett (azaz rögtön elégtelen a hibás definíció illetve állítás kimondása).

Vizsgaidőpontok: Ld. az ETR-t.
 Minden vizsga a Déli tömb 3-614-es szoba környékén lesz, a szoba ajtaja melletti táblára lesz kirakva a vizsga reggelén a vizsga
helye. A vizsgára jelentkezni illetve törölni magad az ETR oldalakon lehet.
A vizsgák 9:30-kor kezdõdnek.
A vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik. Az ajánlott irodalomban minden elhangzott tétel megtalálható, sokszor azonban más, hosszabb, bonyolultabb bizonyítással. Vizsgán természetesen akármilyen helyes bizonyítást elfogadok.


Ajánlott irodalom:

A fő forrás:

  Cormen, Leiserson, Rivest: Algoritmusok, vagy az Új Algoritmusok c. könyve

 • Más kitünő művek magyarul:
 • Gács-Lovász: Algoritmusok
 • Katona-Recski-Szabó: A Számítástudomány alapjai
 • Lovász László: Bonyolultságelmélet, jegyzet (az 1992, vagy az utáni kiadások) - vagy ugyanez angolul, átdolgozva, ez a legfrissebb: gzipped postscript
 • Aho-Hopcroft-Ullman: Számítógépalgoritmusok tervezése és analízise
 • Knuth: A számítógépprogramozás művészete
 • Lawler: Kombinatorikus Optimalizálás: Hálózatok és matroidok
 • Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok jegyzet (BME jegyzete)


 • Vizsgatematika:

  32 bites szám kitalálása barkochbával, ennek optimalitása. n bites szám kitalálása barkochbával, ennek optimalitása.(Illusztráció: játék a géppel, Alexander Bogomolny). Hazug barkochba. MAX, MIN, (MAX,MIN) megkeresése páronkénti összehasonlításokkal. A legjobb és a legrosszabb játékos kitalálásának optimalitása: a kavizsos konstruklció.

  A legjobb és a második legjobb teniszjátékos kiválasztása.

  Rendezés kitalálása barkochbával.


  Ordó-jelölések.  Rendezéshez legrosszabb esetben log n! összehasonlítás kell. log n! becslései . Beszúrás, egy elem beszúrásához n elemű listába felsőegészrész(log (n+1)) összehasonlítás kell, ennyi azonban elég is.

  Rendezés beszúrásokkal O(n log n) összehasonlítással. Összefésüléses rendezés. Két n hosszú sorozat 2n-1 összehasonlítással összefésülhető, es ez optimális is. Rendezés összefésüléssel. (Illusztráció: applet a beszúrásos és az összefésüléses rendezésre; (Netscape-pel nem megy, IE ajánlott), illetve sok más rendezés applet)

  Középső elem megtalálása, a Floyd-Rivest algoritmus

  .Karacuba-Ofman algoritmus két nagy szám szorzatára. Strassen mátrix-szorzása. (illusztráció: Kirk Pruhs appletje a Karacuba-Ofman polinomszorzásra)

  Dinamikus programozás: maximális intervallum-összeg lineáris időben. Egy 0-1 mátrixban a legnagyobb egybefüggő, négyzet alakú, csupa-1-es részmátrix megtalálása lineáris időben.Mátrix-szorzás optimális zárójelezése, a naiv algoritmus és a dinamikus programmal elérhető lépésszám összehasonlítása.

  A hátizsák-probléma, megoldása dinamikus programmal. Apró értékek esetén az algoritmus polinomiális. Ibarra és Kim skalázási eljárása.

  Adatok tárolása: láncolt lista és tömb. Beszúrásos rendezés láncolt listán es tömbön. A kupac fogalma; DELETE_MIN, INSERT.

  Williams és Floyd kupac-rendezése O(n log n) mûvelettel. Gráfok ábrázolása. Gráfalgoritmusok: Szélességi gráf-bejárás, ezzel komponensek meghatározása, összefüggõség-vizsgálat, feszítö-erdö megadása.   

  Egy gráfnak exponenciálisan sok feszítöfája is lehet.  Minimális költségü feszítöfa keresése, Prim algoritmusa, kupac-implementáció.
  Dijkstra algoritmusa szemléletesen: golyók és fonalak. Dijkstra algoritmusa egy pontból kiinduló minimális költségü utak kiszámítására, kupac implementáció. 

  Páros gráfok. Egy gráf párosságának eldöntése. Párosításkeresés páros gráfban: alternáló utak. Lépésszám-becslés. Maximális méretû párosítás, teljes párosítás.

  Stabil házasságok problémája, ennek megoldása lineáris idõben.

  Maximális méretû független csúcsrendszer keresése gráfban. Kis javítás az exponenciális algoritmusban.

  Speciális eset intervallum-gráfokra: az intervallumpakolás. MIN-MAX-tétel, gyors algoritmus, lépésszámbecslés.  

  Véletlent használó algoritmusok. Polinomazonosság-ellenörzés, a Schwartz-lemma. Számelméleti algoritmusok: az euklideszi algoritmus, lépésszámbecsléssel. a mod m kiszámítása polinomiális idõben. Primtesztek: egy, amely pszeudoprímekre nem mûködik; egy másik, (Rabin-Miller) amely mindig mûködik.

  Kriptográfia: titkos kulcsú titkosírások, a one-time pad. Titkos kulcs-csere protokoll (Diffie & Hellman).  Nyilvános kulcsú titkosírások. A Rivest-Shamir-Adleman titkosírás. Digitális aláírás. Titokmegosztási eljárások: Shamir módszere és egy optiikai megoldás.

  Kommunikációs játékok. Protokoll x+y paritásának kiszámítására. Protokoll gráfban egy független halmazt és egy klikket feszítő csúcshalmaz diszjunktságának eldöntésére. Kommunikációs mátrix, kommunikációs bonyolultság. A Mehlhorn-Schmidt tétel. Alkalmazása az ID és a DISJ függvényekre. Rabin-Simon protokoll az ID függvény kiszámítására: amikor a véletlen bizonyítottan erősebb.