next up previous contents
Next: Megszorított metszetű halmazrendszerekre vonatkozó Up: Ramsey-gráf konstrukciók és megszorított Previous: Megszorított metszetű halmazrendszerek

Eredményeink 

Vince Grolmusz
1999-11-08