next up previous contents
Next: Motiváció és irodalmi áttekintés Up: Boole függvények számítási bonyolultsága Previous: Bevezetés

Bonyolultságelmélet 

Vince Grolmusz
1999-11-08