next up previous contents
Next: Boole-hálózatok Up: Bonyolultságelmélet Previous: Bonyolultságelmélet

Motiváció és irodalmi áttekintés 

Vince Grolmusz
1999-11-08