next up previous contents
Next: Motiváció és irodalmi áttekintés Up: Boole függvények számítási bonyolultsága Previous: Eredményeink a bonyolultságelmélet köréből

Ramsey-gráf konstrukciók és megszorított metszetű halmazrendszerek

Ezt a fejezetet Erdős Pál emlékének ajánljuk 

Vince Grolmusz
1999-11-08