Számításelmélet előadás

Hirdetmények

Az előadás látogatása nem kötelező, azonban a vizsga anyaga minden, ami az előadáson elhangzik.

Ajánlott irodalom:


1. MAX, MIN, (MAX,MIN) megkeresése páronkénti összehasonlításokkal, ezek optimalitásának bizonyítása. 32 bites szám kitalálása barkochbával, ennek optimalitása, hazug barkochba.