Oktatás / Teaching 2022/23

    Pszeudovéletlenség (jegyzet)

    Számítógépes Számelmélet (jegyzet)

    Elemi Számelmélet (jegyzet készülőben),

    Computational Number Theory (note in progress),
      (currently being transleted to English from Hungarian, see Számítógépes Számelmélet)

    Tanított tárgyak:

    Algebra és Számelmélet (BSc)
    Számelmélet 1 (BSc, keresztfélév)
    Számelmélet 2 (BSc)
    Elemi Számelmélet (BSc + MSc)
    Kombinatorikus Számelmélet (MSc + PhD)
    Exponenciális összegek (MSc + PhD)
    Additív Számelmélet (MSc + PhD)
    Számítógépes számelmélet (MSc + PhD)

    Combinatorial number theory (MSc + PhD)
    Computational number theory (MSc + PhD)