Távoktatás a 2021/22 tavaszi félévben

    Számelmélet 2

    Exponenciális összegek a számelméletben

    Computational number theory