Számelmélet 2 előadás a 2021/22 tavaszi félévben

    Legközelebbi vizsga: Június 14 (kedd) 8-tól, D-0-827.
    Konzultáció: Június 13 (héfő) 12:00-től, D-817.

    1. előadás
    2. előadás
    3. előadás
    4. előadás
    5. előadás
    6. előadás
    7. előadás
    8. előadás
    9. előadás
    10. előadás
    11. előadás
    12. előadás
    Tematika

    Irodalom

    Kiegészítő anyagok:

    Prímszámtétel
    Li x közelítése x/log x-szel
    Riemann-sejtés
    (log ζ)' Dirichlet sora
    Legendre szimbólum
    Két négyzetszám-tétel
    Diofantikus approximáció
    Gelfond-Schneider tétel

    Videók:

    Visualizing the Riemann zeta function and analytic continuation
    The apparent structure of dense Sidon sets
    Intro proof Fermat's Last Theorem
    Fermat's two square theorem
    Euclidean domains and algebraic integers
    The Uncracked Problem with 33 (azóta sikerült a 33-at is felírni 3 köbszám összegeként)
    Why π^π^π^π could be an integer (for all we know!)