Kalkulus I. (kalkfm17ga & mf5t2a01)

Fizika BSc & fizika tanári képzés

 

Előadások:

Simon Péter:

hétfő 9:00 - 11:00, Északi Tömb 0.81 Ortvay terem

Tarcsay Zsigmond (emelt szint):

hétfő 9:00 - 11:00, Északi Tömb 0.79 Jánossy Lajos terem

 

Gyakorlatok:

BSc (11.17-ig):

Horváth Bálint:

csütörtök 13:00 - 16:00, Északi Tömb 0.100B Cseh-Szombathy

Lakatiné Kulcsár Kitti:

kedd 13:00 - 16:00, Északi Tömb 1.71 Pócza Jenő terem

Tarcsay Zsigmond (emelt szint):

kedd 13:00 - 16:00, Északi Tömb 4.95

tanári képzés:

Kovács Ágnes:

kedd 10:00 - 12:00, Déli Tömb 4.202

Träger Magdolna:

kedd 10:00 - 12:00, Kémia épület 415 (hajóorr)

 

Évfolyam zárthelyi dolgozatok:

           fizika BSc

 

           fizika tanári képzés

1. zárthelyi dolgozat:

október 13. (péntek) 16-18 

Északi Tömb 0.83 Eötvös terem

 

október 27. (péntek) 16-18

Déli Tömb 2-712 

2. zárthelyi dolgozat:

november 17. (péntek) 16-18

Északi Tömb 0.83 Eötvös terem

 

december 15. (péntek) 16-18

Déli Tömb 2-712 

 

javító zárthelyi dolgozat:

 

2017. december 19. (kedd) 10-12 Déli Tömb 0-803 Szabó József előadó

 

gyakorlati utóvizsga:

 

2018. január 4. (csütörtök) 10-12 Déli Tömb 0-805 Fejér Lipót terem

 

FONTOS:

[]    A zárthelyi dolgozatokon egy- vagy kétsoros numerikus kijelzőjű, grafikus megjelenítésre, valamint szöveg tárolására és szimbolikus számításra alkalmatlan számológépet használhatnak.

[]    A gyakorlati utóvizsgára jelentkezni kell a Neptunban,

utólag senkit sem tudunk felvenni!

 

Gyakorlat tematika:

1. Témakör

2. Témakör

Halmazok. Halmazok megadása, műveletek. Síkbeli halmazok

ábrázolása. Függvények. Injektív. Kompozíció és inverz.

Középiskolában tanult függvények ismétlése, definíciók és tulajdonságok.

Számsorozatok.

Függvényhatárérték.

Deriválás.

Szélsőérték, függvény ábrázolás, érintő.

L'Hospital szabály. Taylor polinom.

Komplex számok. Műveletek, trigonometrikus alak, n-edik gyök.

Primitív függvény keresés elemi módszerekkel.

Primitív függvény keresés: parciális integrálás, helyettesítéses integrálás.

Határozott integrál, területszámítás. Többváltozós differenciálszámítás: parciális derivált, Jacobi-mátrix, többszörös derivált.

 

Jegyzetek:

órabeosztás:

kalkulus1_orabeosztas.pdf

előadás anyaga:

kalkulus_jegyzet.pdf

gyakorlat anyaga:

kalkulus1_gyakorlat.pdf

feladatok megoldásai:

kalkulus1_megoldasok.pdf

1. minta zárthelyi dolgozat:

kalkulus1_1mintazh.pdf

2. minta zárthelyi dolgozat:

kalkulus1_2mintazh.pdf

beugró gyakorló feladatok:

kalkulus1_beugro_gyakorlo.pdf

deriválás gyakorló feladatok:

kalkulus1_derivalas_gyakorlo.pdf

deriválás gyakorló feladatok megoldása:

kalkulus1_derivalas_gyakorlo mo.pdf

elemi függvények deriváltjai:

derivaltak.pdf

nevezetes szögek szögfüggvényei:

trigonometria.pdf

trigonometrikus és hiperbolikus függvények:

trig_hip kepletek.pdf

 

Jegyszerzés:

A félév végi gyakorlati érdemjegyet 2 darab zárthelyi dolgozat (1. és 2. témakör) összpontszáma alapján állapítjuk meg. Mindkettőn 50 pontot lehet szerezni (ponthatárokat majd csak a félév végén hirdetünk). A 2. dolgozathoz tartozik egy pont nélküli beugró: 5 darab, deriválással és integrálással kapcsolatos feladat lesz, ezek közül 4-et hibátlanul meg kell oldani.

 

Elégtelentől különböző gyakorlati jegyet csak az szerezhet, aki sikeresen teljesítette a beugrót és aki mindkét dolgozatra legalább 19-19 pontot kapott. (Akinek csak a beugró hiányzik, annak elegendő csak azt megírnia a javító zárthelyi dolgozat, illetve a gyakorlati utóvizsga alkalmával.)

 

A zárthelyi dolgozatok alapján az alábbi esetek fordulhatnak elő:

 

1.  Mindkét dolgozat kevesebb mint 19 pontos: gyakorlati utóvizsga írása szükséges.

2.  Csak az egyik dolgozat kevesebb mint 19 pontos: annak javítása kötelező a javító zárthelyi dolgozat keretében (az eredmény felülírja az eredetit).

3.  Mindkét dolgozat legalább 19 pontos: jobb jegyért a rosszabb dolgozat javítható (az eredmény felülírja az eredetit).

 

A 2. zárthelyi dolgozat beugró feladatai alapján az alábbi esetek fordulhatnak elő:

 

1.  A beugró azonnal sikerül: nincs semmi további teendő.

2.  A beugró nem sikerül: javítandó a javító zárthelyi dolgozat alkalmával (15 perc áll rendelkezésre).

3.  A beugró a javító zárthelyin sem sikerül: javítandó a gyakorlati utóvizsga alkalmával (elég csak a beugrót megírni, de utóvizsgának számít).

 

Javító zárthelyi dolgozatok:

a szorgalmi időszakban megírt zárthelyik eredményének módosítására a vizsgaidőszak elején egy-egy javítási lehetőség áll rendelkezésére az első ill. a második témakörből (szintén mindkettőn 50 pontot lehet szerezni). A javító zárthelyik pontszáma felülírja az előzőét, így ronthatnak is.

 

Gyakorlati utóvizsga (elégtelen gyakorlati jegy esetén):

egy darab zárthelyi dolgozat lesz a félév teljes anyagából, azaz a félév első és második témaköréből is fog feladatokat tartalmazni. A dolgozaton a két témakörből 50-50 pontot lehet szerezni. Az elégséges érdemjegyhez legalább 19-19 pontot kell elérni.