Matematikai analízis

A matematikai analízis alapjai       (pdf)
(A matematikai analízis logikai, halmazelméleti, algebrai és          
topológiai alapjai. Bevezetés a matematikai struktúrák elméletébe.)   

A matematikai analízis elemei I. (pdf) (Valós és komplex számok. Elemi függvényanalízis. Függvényterek és függvényalgebrák. Metrikus terek.)
A matematikai analízis elemei II. (pdf) (Folytonos lineáris és multilineáris operátorok. Differenciálelmélet. Additív halmazfüggvények és mértékek. Integrálelmélet. A geometriai integrálelmélet alapjai.)
A matematikai analízis elemei III. (pdf) (Holomorf függvények. A funkcionálanalízis elemei. Az analitikus geometria elemei.)
A matematikai analízis elemei IV. (pdf) (Topologikus vektorterek. Kompakt konvex halmazok. Normált algebrák.)
A matematikai analízis elemei V. (pdf) (Absztrakt harmonikus analízis. A topologikus integrálelmélet elemei.)
A matematikai analízis elemei VI. (pdf) (Differenciálható sokaságok, Tenzormezők. Integrálás differenciálható sokaságon. Pszeudo-Riemann-sokaságok. Lie-csoportok és Lie-algebrák. Lie-csoportok differenciálható és folytonos unitér ábrázolásai.)

Utoljára módosítva : 2019. február 21-én

Üzenet
A látogatás időpontja: