Jegyzetek/notes:


R^n egybevágóságai .pdf-file

Divided differences and p-convex functions .ps-file .pdf-file

Whitney kiterjesztési tétele .ps-file .pdf-file

L_p korlátos lieáris funkcionáljai .ps-file .pdf-file

Mértékek lokálisan kompakt terekben. A Riesz reprezentációs tétel. A Haar-mérték. .ps-file .pdf-file

Kicsiny metrikus terek .pdf-file

Szeparációs tételek .ps-file .pdf-file

Goldstine tétele .ps-file .pdf-file

Capelli tétele .ps-file .pdf-file

Dedekind-gyűrűk .ps-file .pdf-file

A Noether-Lasker tétel .ps-file .pdf-file

Liouville tétele és az elemi függvények integrálása .pdf-file

A Frostman-lemma .ps-file .pdf-file

Rendezett halmazok .ps-file .pdf-file