Tárgykövetelmények
Képzésért  felelős Kar:

Gépészmérnöki Kar
BSc, Gépészeti fejlesztő szakirány

Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek

Kód:BMETE93AX11;        Követelmény: 2/1/0/V/4;
Félév: 2016/17/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Mincsovics Miklós

 

Jelenléti követelmények. Részt kell venni a tárgy óráinak legalább 70%-án.

 

Félévközi számonkérések: 2 zh (2x40 pont) legalább elégséges szinten (egyenként 40%), programozási feladatok (4x5 pont) legalább elégséges szinten (40%).

1 db zh pótlási alkalom van a félév végén, amikor az egyik zh-t (választható, hogy melyiket, de csak az egyiket) lehet pótolni.

           

Az aláírás megszerzésének feltételea jelenléti követelmények teljesítésén túl –a megszerezhető pontok legalább 40%-nak elérése.

 

A jegy kialakítása: a megszerzett pontok alapján, illetve szóbeli vizsgával, az alábbiak szerint.

  0 – 39 pont               nincs aláírás

40 – 53 pont               2

54 – 67 pont               megajánlott 2/ sikeres vizsgával 3

68 – 81 pont               megajánlott 3/ sikeres vizsgával 4/ kiváló vizsgával 5

82 – 100 pont             megajánlott 3/ sikeres vizsgával 4/ kiváló vizsgával 5 (szabadon választott 2 tételből)

 

Konzultációk: az előadó fogadóóráján és kérésre további egyeztetett időpontban.

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Farkas Miklós, Kotsis Domokosné, Mile Károlyné: Matematika VIII. Differenciálegyenletek, Műegyetemi Kiadó, 1998.

Monostory Iván, Szeredai Erik: Matematika VIII. Differenciálegyenletek, Műegyetemi Kiadó, 1997.

Tóth János, Simon Péter: Differenciálegyenletek, TYPOTEX, Budapest, 2005.

Stoyan Gisbert, Numerikus matematika, TYPOTEX, Budapest, 2007.

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember

 

 

                                                                                          Mincsovics Miklós
                                                                                                          előadó