Megoldatlan algebrai problémák:

Az összes algebrai probléma (GIF)


Véges hálók reprezentációjáról (Pálfy Péter Pál)

S(n) tranzitív részcsoportjairól (Pyber László)

Véges UBP-kröl (Fried Ervin)

Tournamentek izomorfiájáról (Pyber László)

Abel-csoportok lefedéseiröl (Pyber László)

P-csoportok normálosztóhálójáról (Pálfy Péter Pál)

Csoport direkt hatványának hálója (Pálfy Péter Pál)

CI csoportok (Pálfy Péter Pál)

Minimális klónok keresése (Pálfy Péter Pál)

Steiner-rendszer automorfizmuscsoportja (Pyber László)

Lokálisan véges csoportokról (Pyber László)

Egy csoport részcsoportnövekedéséröl (Pyber László)

Megoldáshalmaz provéges csoportban (Pyber László)