Bevezető matematika kémikusoknak

VIZSGATÁJÉKOZTATÓ

A vizsgaidőszakban három vizsgaidőpont lesz meghirdetve kb. két hetente egy. Minden vizsga előtt konzultáció lesz, a vizsga utáni pénteken pedig a kijavított dolgozatok megtekintése. Ezek a vizsgaidőpontok egyben utóvizsgaidőpontok is, ezeken kívül más vizsgázási lehetőség nem lesz.
A vizsgákra az Neptun-ban kell jelentkezni. Létszámkorlát nincs. A vizsga előtt 24 órával lehet büntetlenül lejelentkezni. Vizsgázni az jöhet, akinek van (elégtelentől különböző) gyakorlati jegye és az Neptun-ban jelentkezett.
Mindenki hozzon a vizsgára fényképes igazolványt, tollakat, üres papírt, esetleg ennivalót és innivalót.
A vizsgákra kényelmes ruhában jöjjenek, mi sem leszünk ünnepi öltözetben.
Javaslom, hogy már az első alkalomra jöjjenek el, de mindenképpen legalább a másodikra, hogy legyen még lehetőségük javításra. A vizsgán az előadáson elhangzott anyagot kell tudni, érteni, alkalmazni, valamint kell tudni a gyakorlaton elsajátított módszereket.
A vizsga két részből áll. Az első részben 13 feleletválasztós kérdés lesz. A helyesnek vélt válaszokat a fejléc megfelelő kockáiba kell beírni. 30 perc után a kitöltött és (ügyesen) letépett fejléceket beszedjük, de előtte mindenki leírja magának a válaszait. Ezután kihirdetjük a helyes válaszokat, így mindenki ellenőrizni tudja, hogy hány jó választ adott. Akinek nincs legalább 10 jó válasza, annak a vizsgajegye elégtelen.
Rövid szünet után azok, akik az első részben legalább 10 jó választ adtak, megírják a vizsga második felét, amelyen 4 feladat illetve feladatcsoport lesz 90 percre. Ezeket a feladatokat külön lapra kell majd írni, mert feladatonként fogjuk javítani.
A második rész minden helyesen megoldott részfeladatára 4 pont jár, összesen 52 pont. Az első részből megszerezhető plusz pontok:
11 helyes válasz: 3 pont
12 helyes válasz: 6 pont
13 helyes válasz: 9 pont
Az írásbeli vizsga két részéből összesen 61 pont szerezhető.

Ponthatárok:
0 - 19: elégtelen
20 - 29: elégséges
30 - 39: közepes
40 - 49:
50 - 61: jeles

A vizsga első részében olyan dolgokat kérünk számon, amit mindenkinek tudnia kell ahhoz, hogy átmenjen. A feleletválasztós részt úgy érdemes kitölteni, hogy minden kérdésnél minden egyes lehetőséget megvizsgálnak, hogy miért jó vagy miért rossz válasz.

A konzultációk mindhárom alkalommal befejeződhetnek előbb, ha már nincs kérdés.
A dolgozatok megtekintésének időpontjait a honlapomon találják meg, általában a vizsgák utáni péntekenként lesz a szobámban (D-3.207). Ez után a jegyek bekerülnek a Neptun-ba, így azok megtekinthetők a interneten keresztül.
Jó tanulást és sikeres vizsgaidőszakot kívánok!

Budapest, ,

Tóth Árpád