Algebra 1 BSc, 2017/2018 I. félév


Ajánlott irodalom:

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába

Kiss Emil prezentációi (lejjebb Prezentáció-ként hivatkozok rá)

Az előadások tartalma:


Gyakorlat feladatsorok: