A matematikatanári szakos hallgatók  számára

 

Bevezetés a geometriába c. előadásjegyzet:  PDF-file

 

Analitikus geometria c. előadásjegyzet:   PDF-file

 

Geometriai transzformációk c. előadásjegyzet:   PDF-file

 

Projektív geometria c. előadásjegyzet:  PDF-file

 

Klasszikus differenciálgeometria c. jegyzet:   PDF-file

 

Geometriai axiómarendszerek és modellek c. jegyzet:  PDF-file

 

 

A matematikatanári szakos hallgatók számára (2021.  őszi félév)

 

Differenciálgeometria és nemeuklideszi geometriák (vizsga tájékoztató):  PDF-file

 

Differenciálgeometria és nemeuklideszi geometriák (kollokviumi tételsor):  PDF-file

 

 

A  matematikatanári mesterszakos hallgatók számára (2021.  őszi félév)

 

Szintetikus geometria (kollokviumi tematika):  PDF-file

 

Projektív és axiomatikus geometria (kollokviumi tematika):  PDF-file

 

 

A matematika BSc szakos hallgatók számára (2021.  őszi félév)

 

Bevezetés a differenciálgeometriába (vizsga tájékoztató):  PDF-file

 

Bevezetés a differenciálgeometriába (kollokviumi tematika):  PDF-file

 

 

A matematikus BSc és MSc szakos hallgatók  számára

 

Klasszikus differenciálgeometria c. jegyzet:   PDF-file

 

A sokaságok differenciálgeometriája c. jegyzet:   PDF-file

 

A Kepler-törvények geometriai igazolása:  PDF-file