A Matematika Intézet tanszékei a lágymányosi egyetemi város területén lévő ELTE épületek déli tömbjének harmadik és negyedik emeletén találhatóak.

Matematikai Intézet

Adminisztrátor: Szalay Klaudia
Postai cím: 1518 Budapest, Pf. 120
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Iroda: 3.510
Telefonszám: (+36 1) 381 2202
Mellék: 8102
Fax: (+36 1) 381 2174
Fax mellék: 8074
Email: matint@cs.elte.hu


Telefonszámaink:

ELTE központ: (+36 1) 3722500

System error

error:  Connect Failed could not connect to server: Connection refused
Is the server running on host "localhost" and accepting
TCP/IP connections on port 31002?

at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb.pm line 46
context: 
... 
98:  # whether they should generate a full stack trace (confess() and cluck())
99:  # or simply report the caller's package (croak() and carp()), respectively.
100:  # confess() and croak() die, carp() and cluck() warn.
101: 
102:  sub croak { die shortmess @_ }
103:  sub confess { die longmess @_ }
104:  sub carp { warn shortmess @_ }
105:  sub cluck { warn longmess @_ }
106: 
... 
code stack:  /usr/share/perl/5.8/Carp.pm:102
/usr/share/perl5/DBIx/SearchBuilder/Handle.pm:106
/usr/share/perl5/DBIx/SearchBuilder/Handle/Pg.pm:41
/contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb/DB/Handle.pm:28
/contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb.pm:46
/contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/org/Elements/TanszekCsoportok:33
/contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/home/contact.mc:104
/contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/autohandler:127
raw error


Connect Failed could not connect to server: Connection refused
Is the server running on host "localhost" and accepting
TCP/IP connections on port 31002?

 at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb.pm line 46


Trace begun at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Exceptions.pm line 129
HTML::Mason::Exceptions::rethrow_exception('Connect Failed could not connect to server: Connection refused^J^IIs the server running on host "localhost" and accepting^J^ITCP/IP connections on port 31002?^J^J at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb.pm line 46^J') called at /usr/share/perl/5.8/Carp.pm line 102
Carp::croak('Connect Failed could not connect to server: Connection refused^J^IIs the server running on host "localhost" and accepting^J^ITCP/IP connections on port 31002?^J^J') called at /usr/share/perl5/DBIx/SearchBuilder/Handle.pm line 106
DBIx::SearchBuilder::Handle::Connect('CsWeb::DB::Handle=HASH(0x1da8170)', 'User', 'www-data', 'Password', 'CsWeb') called at /usr/share/perl5/DBIx/SearchBuilder/Handle/Pg.pm line 41
DBIx::SearchBuilder::Handle::Pg::Connect('CsWeb::DB::Handle=HASH(0x1da8170)', 'User', 'www-data', 'Password', 'CsWeb') called at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb/DB/Handle.pm line 28
CsWeb::DB::Handle::Connect('CsWeb::DB::Handle=HASH(0x1da8170)', 'user', 'csweb') called at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/perllib/CsWeb.pm line 46
CsWeb::ConnectToDatabase at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/org/Elements/TanszekCsoportok line 33
HTML::Mason::Commands::__ANON__('tipus', 'telefonnal') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 135
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x21b7920)', 'tipus', 'telefonnal') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1262
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1252
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, 'tipus', 'telefonnal') called at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/home/contact.mc line 104
HTML::Mason::Commands::__ANON__ at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 135
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x13ddf00)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1262
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1252
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 921
HTML::Mason::Request::call_next('CsWeb::Web::Mason::Request=HASH(0x31cbbd0)') called at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/html/autohandler line 127
HTML::Mason::Commands::__ANON__ at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 135
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x201b2d0)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1257
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1252
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 466
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 466
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 418
HTML::Mason::Request::exec('CsWeb::Web::Mason::Request=HASH(0x31cbbd0)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 165
HTML::Mason::Request::ApacheHandler::exec('CsWeb::Web::Mason::Request=HASH(0x31cbbd0)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 832
HTML::Mason::ApacheHandler::handle_request('CsWeb::Web::Interface::ApacheHandler=HASH(0x276a540)', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x263fc20)') called at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/sbin/webmux.pl line 128
eval {...} at /contrib/servers/www.cs.elte.hu/sbin/webmux.pl line 128
CsWeb::Web::Mason::handler('Apache2::RequestRec=SCALAR(0x263fc20)') called at -e line 0
eval {...} at -e line 0