Alkalmazott matematikus (osztatlan)

2020

Károlyi Gellért Andor: Orvosi képklasszifikáció mélyhálókkal
Témavezető: Lukács András

Szűcs Villő Mária: Neurális hálózatok alacsony dimenziós modelljeinek dinamikai tulajdonságai
Témavezető: Simon Péter

2018

Belinszki Bálint: A hasznosság és igazságosság matematikai modelljeiről
Témavezető: Pröhle Tamás, Wintsche Gergely

Brankovits Bence: Nemlineáris rendszerek kaotikus viselkedése
Témavezető: Valkó Éva

Koknya Péter: Blokkrendszerek és perfekt kódok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Perjés Balázs: Nemlineáris elliptikus vegyes peremértékfeladatok prekondicionálása
Témavezető: Karátson János

Slosár Zsófia : Hitelkockázat értékelése (angolul)
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor

2016

Turi Petra: Egylépéses Numerikus Módszerek Közönséges Differenciálegyenletek Megoldására
Témavezető: Szekeres Béla János

2014

Tóth Erzsébet Rita: Fourier-analízis alkalmazása a digitális holográfiában
Témavezető: Dr. Orzó László Róbert, Dr. Ambrus Gabriella

2013

Babarczy Mónika: Nelder-Mead algoritmus és variánsainak alkalmazása, tesztelése
Témavezető: Illés Tibor

Magyar Róbert: Differenciálegyenletek Alkalmazása Erőművezérlő Modellezésben
Témavezető: Simon L. Péter

2012

Bilics Adrián: Többszörösen redundánsan merev és globálisan merev gráfok a síkban
Témavezető: Jordán Tibor

Csige Tamás: Normák Testei
Témavezető: Zábrádi Gergely

Csonka Ágnes: Sztochasztikus nyugdíjszámítások
Témavezető: Arató Miklós

Fehér Gábor: Multi-robot rendszerek megoldása
Témavezető: Illés Tibor

Horváth Árpád József: Hírhatás-elemzés
Témavezető: Sebestyén Géza, Zempléni András

Kodila Tamás: Bináris rácsok implementációjának idő analízise
Témavezető: Gyarmati Katalin, Sárközy András

Kovács Balázs: Amerikai opcióárazás LSM algoritmussal és a szimuláció hibájának elemzése (angolul)
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor, Herczegh Attila

Merész Gabriella: Pénzügyi idősorok előrejelzése ARMA-GARCH módszerekkel
Témavezető: dr. habil. Lőrincz András (CSc), Szabó Zoltán (PhD)

Nagy Balázs: Játékelmélet a közlekedésben
Témavezető: Király Tamás, Tasnádi Attila

Sánta Katalin: Portfólió optimalizálás fuzzy megszorításokkal (angolul)
Témavezető: Villányi Viktória, Fullér Róbert

Valki Tibor: Gépütemezés erőforrás korlátokkal
Témavezető: Kis Tamás

2011

Fehér Borbála: Szubmoduláris függvények és alkalmazásaik
Témavezető: Frank András

Gelányi Ildikó: Homogenitásvizsgálat
Témavezető: Zempléni András

Gerbicz Róbert: Prímtesztelés és prímfaktorizáció
Témavezető: Gyarmati Katalin

Komáromi Réka: Túlélési kockázatok fedezése longevity bond segítségével
Témavezető: Arató Miklós, Bozsó Dávid

Kornyik Miklós: Csoportok a fizikában
Témavezető: Hermann Péter

Lerchner Szilvia Zsuzsanna: Lineáris egyenletrendszerek megoldása intervallumaritmetikai módszerekkel
Témavezető: Gergó Lajos

Lőrincz Géza: A többdimenziós skálázáson alapuló statisztikai módszerek
Témavezető: Pröhle Tamás

Mályusz Miklós Tivadar: Sztochasztikus módszerek nagy volatilitású piacokon
Témavezető: Márkus László

Pásztor Stephanie: Mortalitás alapú feltételes követelések árazása
Témavezető: Bozsó Dávid, Arató Miklós

Szalai András: Nagy károk modellezése
Témavezető: Zempléni András

Szanka Julianna: A hozamgörbe paraméteres becslési módszerei
Témavezető: Prokaj Vilmos, Vancsó Ödön

2010

Ábele-Nagy Kristóf: Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok a többszempontú döntésekben
Témavezető: Kovács Gergely

Berki László: Biostatisztikai módszerek a rákkutatásban
Témavezető: Móri Tamás, Tusnády Gábor

Bödei Nóra: Gráfok fokszámsorozatai
Témavezető: Frank András

Botond Szabó: Bayesian adaptation using conditionally Gaussian priors
Témavezető: Prokaj Vilmos, Harry van Zanten

Csisztu Nóra: Biztosítási kockázatok elemzése befektetések figyelembe vételével
Témavezető: Márkus László, Mályusz Károly

Darabos Beáta: Idősorok rendbecslése információelméleti módszerekkel
Témavezető: Márkus László, Valószínűségelméleti és statisztika tanszék

Dzsubák Edina: Részvényelemzés klaszteranalízissel
Témavezető: Sebestyén Géza, Pröhle Tamás

Horvath Katalin: A statikus magneses ter hatasa az akcios potencial kialakulasara
Témavezető: Stoyan Gisbert, Laszlo Janos

Maksó Róbert: A Poiseuille áramlás nemlineáris stabilitásvizsgálata
Témavezető: Hős Csaba, Stoyan Gisbert

Martinek László: Biztosítási kárszámok becslése
Témavezető: Arató Miklós

Márton Anikó: Sztohasztikus modellek az egészségbiztosításban
Témavezető: Arató Miklós, Mályusz Károly

Nagy Noémi: Reakciófrontok terjedésének sztochasztikus modellezése
Témavezető: Izsák Ferenc

Péter Katalin: A lakásért életjáradék termék konstrukciója és kockázatai
Témavezető: Arató Miklós, Mályusz Károly

Simon Győző: Kölcsönösen torzítatlan bázisok 6 dimenzióban
Témavezető: Matolcsi Máté, Keleti Tamás

Szabó Eszter: A Fourier-analízis alkalmazásai a jel- és képfeldolgozásban
Témavezető: Tóth Árpád

Tassy Gergely: Grafikus matroidok összege
Témavezető: Recski András, Vancsó Ödön

2009

Bende Júlia Borbála: Portfólió VaR és a VaR kritikái
Témavezető: Kovács Gergely, Seres Csaba

Dimény Imre: Hozammenedzsment
Témavezető: Fullér Róbert

Kalocsai Ákos: IBNR tartalékolási módszerek összehasonlítása
Témavezető: Arató Miklós

Korbács Kitti: Ütemezések speciális rugalmas gyártórendszereken
Témavezető: Kovács Gergely

Retteghy Orsolya: Az optimális önrész a bonus-malus rendszerben
Témavezető: Arató Miklós

Sásdy Gabriella: Szabályozás és hallgatólagos összejátszás a lineáris városban
Témavezető: Kovács Gergely

Szabó Róbert: Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában
Témavezető: Pásztor Gábor, Pröhle Tamás

Szekér Anna: Véges projektív terek részleges befedései
Témavezető: Gács András

Tánczos Ervin: Látens változós modellezés
Témavezető: Pröhle Tamás

Török Sándor: Kártyajátékok kriptográfiajának vizsgálata és egy kártyajáték kriptográfiai megvalósítása
Témavezető: Gonda János

Varga László: Arrhenius-paraméterek bizonytalansága
Témavezető: Turányi Tamás

Villányi Nóra: Szerelőszalagok
Témavezető: Kovács Gergely

2008

Adamcsek Edit: Az AHP és általánosításai (angolul)
Témavezető: Fullér Róbert

Balaton Attila: Többszörösen metsző halmazrendszerek
Témavezető: Katona Gyula

Bérczi Kristóf: Fedések és pakolások irányított gráfokban (angolul)
Témavezető: Frank András

Boros Balázs: Biokémiai reakciórendszerek dinamikai tulajdonságai (angolul)
Témavezető: Michaletzky György, André C.M. Ran és Jan H. van Schuppen

Dömötör Csilla: Idősorok analízise
Témavezető: Lukács András

Horváth Tamás: Nemlineáris peremérték problémák megoldásszáma
Témavezető: Simon Péter

Kiss Csaba: Döntési módszerek
Témavezető: Fullér Róbert


Korábbi alkalmazott matematikus diplomamunkák (2001-2007)