BSc Alkalmazott matematikus

2022

Szita Márton: KLASSZIKUS TÉTELEK DISZKRÉT VÁLTOZATA
Témavezető: Dr.Kovács Sándor

Zarka Áron: Intervallumleképezések periodikus pályái
Témavezető: Dr. Buczolich Zoltán

2021

Balla Dávid Sámuel: Megmaradási törvények
Témavezető: Maros Gábor

Berdefi Asztrid: PageRang és alkalmazása biológiai hálózatok elemzésére
Témavezető: Grolmusz Vince

Csányi Dávid: Jármű Útvonaltervezési Feladatok megoldása oszlopgenerálással
Témavezető: Jüttner Alpár

Glatz Tamás: Információelmélet és Portfóliók
Témavezető: Dr. Csiszár Villő

Horváth Hilda Abigél: Folyamfeladatok nemlineáris költségfüggvényekkel
Témavezető: Jüttner Alpár

Károlyi Gellért Andor: Orvosi képklasszifikáció mélyhálókkal
Témavezető: Lukács András

Kósa Bendegúz: Hálózatok megbízhatóságának vizsgálata játékelméleti eszközökkel (angolul)
Témavezető: Dr. Barát János, Dr. Király Tamás

Krausz Gergely: Hibajavító kódok
Témavezető: Halasi Zoltán

Kupás Vendel Péter: Többváltozós szélsőérték problémák egyváltozós eszközökkel
Témavezető: Sigray István

Madarász Áron: Információelmélet és Sportfogadás
Témavezető: Dr. Csiszár Villő

Mályusz Attila Edmund: Népszerű- és stabil párosítások összehasonlítása
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika, Cseh Ágnes

Mózes Árpád Benedek: Általánosított korcsoport–időszak–kohorsz modellek kapocsfüggvényeinek vizsgálata
Témavezető: Prőhle Tamás

Orosz Natália: Az EM algoritmus néhány alkalmazása
Témavezető: Csiszár Villő

Patzer Erika: Magasabb rendű deriváltak
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Sándor Zsuzsanna: Véletlen gráfok spektruma
Témavezető: Backhausz Ágnes

Siemelink Johanna Katalin: Fundamentális mátrix móka (angolul)
Témavezető: Szeghy Dávid

Simon Máté: Az 1-2-3 sejtés
Témavezető: Madarasi Péter

Sisák László Sándor: A zsetonlövő játék
Témavezető: Tóthmérész Lilla

Stefán Miklós: Európai városok levegőminőségi adatainak elemzése - különös tekintettel a COVID járvány hatásaira
Témavezető: Zempléni András

Szabó Milán: Véletlen bolyongások hatékonyságának optimalizálása
Témavezető: Gerencsér Balázs

Szeiler Pál: Homomorf titkosítás
Témavezető: Burcsi Péter, Sziklai Péter

Székely György József: Perkoláció rácsokon és véletlen gráfokon
Témavezető: Backhausz Ágnes

Szepessy Luca: Betekintés a Kakeya-problémakörbe
Témavezető: Maga Balázs

Tánczos András: Véletlen mátrixok sajátvektorai
Témavezető: Backhausz Ágnes

Tompa Júlia Boglárka: Az implicit függvényre vonatkozó tétel
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Tóth Sára Hanna: Polinom idejű approximációs sémák párosítás feladatokra
Témavezető: Madarasi Péter

Varga Dóra Kinga: A SAT nyelv változatai és alkalmazásaik
Témavezető: Takács Kristóf

Vas Bernadett: Normalizáló réteg nélküli neurális hálók alkalmazása orvosi képklasszifikálásra
Témavezető: Lukács András

2020

Balla Dávid Sámuel: Megmaradási törvények
Témavezető: Maros Gábor

Bartalis Dávid: Szubmoduláris függvények alkalmazása a mesterséges nyelvfeldolgozásban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Bede Ábel Márk: Függvényapproximáció neurális hálók segítségével
Témavezető: Izsák Ferenc

Csatári Jakab: Nem feltáró bizonyítások és alkalmazásaik
Témavezető: Hubai Tamás

Fischer Kornél: Robotkarok útkeresési problémája
Témavezető: Szeghy Dávid

Gyúró Noémi: Határozatlansági relációk
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Hajdu Gergely: Inverz kombinatorikus optimalizálási problémák
Témavezető: Frank András

Horváth Fanni: Ideális folyadék áramlása és bemutatása Matlab program segítségével
Témavezető: Sigray István

Károlyi Gellért Andor: Orvosi képklasszifikáció mélyhálókkal
Témavezető: Lukács András

Keresztes László: Szupport-vektor gépek és alkalmazásaik a konnektomikában (angolul)
Témavezető: Dr. Grolmusz Vince

Kiss-Fülöp Zsófia: A Bayes-becslés és a bayesi hipotézisvizsgálat
Témavezető: Dr. Csiszár Villő

Kiss Nóra: Véletlen permutációk és néhány modell bemutatása
Témavezető: Dr. Arató Miklós

Kosztolányi Kata: Népszerű párosítások poliéderes háttere
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Lovranics Zsófia: Fourier-analízis alkalmazása a digitális jel-és képfeldolgozásban
Témavezető: Dr. Németh Zsolt

Lukács Erzsébet Csilla: A Bitcoin és a blockchain technológia
Témavezető: Grolmusz Vince

Mártonka Ágnes Emma: Geometriai rekonstrukciók két kamerával
Témavezető: Szeghy Dávid

Michelisz Máté: Predikciós módszerek és alkalmazásaik
Témavezető: Backhausz Ágnes

Nagy István: Mikro-tangens halmazok
Témavezető: Buczolich Zoltán

Náray Miklós: Hogyan lehetne igazságosabban eldönteni a holtversenyt a sakkolimpián?
Témavezető: Dr. Keleti Tamás

Rózsás Tamás: Permutációcsoport Algoritmusok
Témavezető: Halasi Zoltán

Szabó Kristóf: Diszkrét Analízis és Generátorfüggvények
Témavezető: Szőnyi Tamás

Szakács Lili Kata: Permutációminták és elkerülő sorozatok
Témavezető: Dr. Sziklai Péter, Dr. Burcsi Péter

Szögi Evelin: Gráfok a gépi tanulásban
Témavezető: Dr. Grolmusz Vince

Tánczos András: Véletlen mátrixok sajátvektorai
Témavezető: Backhausz Ágnes

Temesvári Csanád: Iterációs módszerek konvergenciavizsgálata elektrosztatikai parciális differenciálegyenletekben
Témavezető: Dr. Karátson János

Várkonyi Dorka Blanka: Megtévesztő stratégiák Stackelberg játékokban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

2019

Bakos Bence: Faktorizált reprezentációk két generatív modellcsaládban
Témavezető: Csiszárik Adrián

Borza Marcell László: Mesterséges neurális hálózatok matematikai alapjai
Témavezető: Kiss Attila

Breuer-Lábady Peter: Útkeresési feladat elektromos járműveknél (angolul)
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Csirik András: Differenciálformák és alkalmazásaik (angolul)
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Domán Dániel Gergő: Versenyfeladatok az általános- és középiskolában
Témavezető: Dr. Kiss Emil

Göde Ábel: Iterációs módszerek stacionárius reakció-diffúziós egyenletre
Témavezető: Karátson János, Dr

Hatala Imre: Ramsey-típusú kérdések páros gráfokra
Témavezető: Héger Tamás

Illés Kincső Boriska: Szubmoduláris maximalizálás a gépi tanulásban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Ivkovic Iván: Formális módszerek a gépi tanulásban
Témavezető: Lukács András

Jung Attila: Véletlen gráf családok modularitásának aszimptotikus viselkedése
Témavezető: Gerencsér Balázs

Kaczúr Flórián: Véletlen bolyongás véletlen gráfokon
Témavezető: Backhausz Ágnes

Kazai Bálint: Homogén Struktúrák Automorfizmus-csoportjai
Témavezető: Sági Gábor

Keszthelyi Szilvia: A párosítási feladat általánosítása páros gráfokban (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Kovács Dávid: Sportrekordok matematikai modellezése
Témavezető: Dr. Zempléni András

Marosvári Ágnes: A Wi-Fi titkosítás matematikai alapjai
Témavezető: Szabó István

Pályi Kiss Martin: Neuronhálózatok modellezése differenciálegyenletekkel
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Szabó Bence: Piaci egyensúlyok matematikai háttere
Témavezető: Király Tamás

Szakály Emese: Numerikus módszerek a lineáris algebrában (angolul)
Témavezető: Fialowski Alice

Szathmári Csaba: Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei
Témavezető: Fábián Gábor

Tabi Anikó: MRD kódok
Témavezető: Csajbók Bence

Tóth Marcell Dávid: A Bin-packing probléma áttekintése
Témavezető: Tichler Krisztián

Vályi András: Darboux egy problémájától a gyors Fourier-transzformációig
Témavezető: Besenyei Ádám

Vida Balázs: Vektorreprezentációs nyelvmodellek és alkalmazásaik (angolul)
Témavezető: Dr. Lukács András

2018

Abdul Kader Aida: Alakfelismerés Képeken
Témavezető: Dr.Szeghy Dávid

Bognár Edit: Véletlen gráfok és gráflimeszek
Témavezető: Backhausz Ágnes

Czermann Tamás: Kombinatorikus csoporttesztelés
Témavezető: Németh Zsolt

Dencs Veronika: Autonóm járművek útvonaltervezésének modellezése
Témavezető: Király Tamás

Dobrovoczki Péter: A Mazur-Ulam tétel és általánosításai
Témavezető: Titkos Tamás

Farkas Dóra: Optimalizálás a 3D nyomtatásban
Témavezető: Király Tamás

Ferenczi Dávid: Approximáció függvényterekben (angolul)
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Gál Boglárka: Optimális Szállítás Több Járművel (VRP)
Témavezető: Jüttner Alpár

Hegel Patrik: Biztosítási kárszámok és károk összefüggése
Témavezető: Arató Miklós

Kisfaludi Márton: Információelméleti mennyiségek axiomatikus jellemzése
Témavezető: Csiszár Villő

Kiss András Zoltán: Robotgeometria
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid Péter adjunktus

Kiss Tibor: A SET játék, és ami mögötte van
Témavezető: Károlyi Gyula

Kolok Balázs Csegő: Nemlineáris legkisebb négyzetes közelítés és alkalmazása
Témavezető: Kovács Péter

Kovács Márton: Egalitárius irányítások és alkalmazásaik
Témavezető: Frank András

Leitereg Miklós: Polinomiális LP algoritmusok
Témavezető: Jüttner Alpár

Malinoczki Gergely: Galois-elmélet és alkalmazásai
Témavezető: Somlai Gábor

Nagy Gergely: Véges geometriákat használó extremális gráfelméleti konstrukciók
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Pálffy Zsófia: Robotkarok vizuális vezérlése
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid

Paulovics Zoltán: Gráfok barátságos partíciói
Témavezető: Bérczi Kristóf

Péter Zsófia: Véletlenített algoritmusok és alkalmazásaik
Témavezető: Dr. Fekete István

Rajta László: Véges projektív síkok egy kártyajáték szemszögéből
Témavezető: Szabó Mátyás, Héger Tamás

Sagmeister Ádám: Extremális gráfelmélet - gráfok Turán-száma
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Sárosdi Zsombor: A sudoku matematikája (angolul)
Témavezető: Ágoston István

Simon Richárd: Kvantum Rényi-divergenciák tulajdonságai és alkalmazásaik
Témavezető: Dr. Mosonyi Milán

Tamás Ambrus: Nem-aszimptotikus konfidencia halmazok a legkisebb abszolút eltérés becslésre (angolul)
Témavezető: Csáji Balázs Csanád, Backhausz Ágnes Mariann

Udvardi László: Diszkrét idejű Markov láncok és néhány lineáris algebrai módszer (angolul)
Témavezető: Csiszár Villő

Ujszászi Zoltán: A Lebesgue-felbontás egy operátorelméleti megközelítése
Témavezető: Titkos Tamás

Windisch Anita: Neuronok modellezése differenciálegyenletekkel
Témavezető: Simon L. Péter

2017

Balog Dóra: T-vágások és T-kötések pakolása
Témavezető: Jüttner Alpár

Bikki Bettina: Geometriai fejtörőkhöz kapcsolódó matematikai problémák
Témavezető: Csikós Balázs

Biskopics Boglárka: Fejezetek a kombinatorikus számelméletből
Témavezető: Freud Róbert

Boldizsár Dóra: Véges testek
Témavezető: Fialowski Alice

Csajkó Dóra: Maximum- és minimumelvek
Témavezető: Besenyei Ádám

Dandé Fanni: Titkosírások
Témavezető: Sziklai Péter

Fellner Máté: Komplex dinamika
Témavezető: Buczolich Zoltán, Keszthelyi Gabriella

Frank Péter: Geometriai szerkeszthetőség
Témavezető: Ágoston István

Gaál Gusztáv: Ramsey-elmélet és játékelméleti alkalmazása
Témavezető: Wolosz János András

Gremsperger Dávid: Többértékű függvények gyökkeresése
Témavezető: Sigray István

Huszárik Nikolett: Járványterjedés vizsgálata hipergráfokon
Témavezető: Bodó Ágnes

Juhász Balázs: Urnamodellek és alkalmazásaik
Témavezető: Móri Tamás

Kabak Nóra: A Delaunay-felületek differenciálgeometriai vizsgálata
Témavezető: Csikós Balázs

Keresztury Bence: Genetikus algoritmusok és az utazóügynök probléma (angolul)
Témavezető: Király Tamás

Kiss András Zoltán: Robotgeometria
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid Péter

Kovacsics Ramóna: Kihívás-Válasz Protokoll
Témavezető: Villányi Viktória Ildikó, Sziklai Péter

Leipold Péter Zoltán: Folyadékáramlás leírása komplex függvénytani eszközökkel és modellezése Matlab programmal
Témavezető: Sigray István

Lekli Henrietta: Mátrixegyenlőtlenségek
Témavezető: Fialowski Alice

Major Martin: Elektromos járművek intelligens töltése
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Nagy Tamás: Robotkarok és geometria
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid Péter

Pálfi Orsolya: A Laplace-mátrix tulajdonságai és alkalmazása feszítőfák számolására
Témavezető: Halasi Zoltán

Sallai Dávid: Bevezetés a Speciális Relativitás elméletbe
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid Péter

Somogyi Roland: Stabil párosítások és a tanár-diák-projekt hozzárendelések
Témavezető: Jankó Zsuzsanna

Szemenyei Flóra Orsolya: Operátorfélcsoportok és alkalmazásaik
Témavezető: Csomós Petra

Szilárd Péter: Távolság-reguláris gráfok és véges projektív síkok metrikus dimenziója (angolul)
Témavezető: Héger Tamás

Szittya Bence: Lineáris algebra alkalmazásai a gráfelméletben
Témavezető: Halasi Zoltán

Tamási Tímea: Szélerőművek termelése - Egy kooperativ játékelméleti modell (angolul)
Témavezető: Király Tamás

Toma Zsófia: Erősen reguláris gráfok
Témavezető: Csikvári Péter

Tossenberger Tamás: Algoritmusok kvantum-információelméletből
Témavezető: dr. Mosonyi Milán

Ulveczki Balázs: Robotkarok mozgatása akadályok között
Témavezető: Szeghy Dávid

Vida Péter: Sidon-sorozatok
Témavezető: Gyarmati Katalin

Virág Fausztin Asztrik: Gépi tanulás alkalmazása táblajátékokon
Témavezető: Lukács András

2016

Antal Ádám: Választási játékok
Témavezető: Jankó Zsuzsanna

Antal Edina: A véges állapotterű Markov-láncok keverési ideje és alkalmazásai
Témavezető: Backhausz Ágnes

Balázsi Tamás: Interpolációs módszerek gyakorlati alkalmazása
Témavezető: Kovács Péter

Baranyi Eszter: Elágazó folyamatok és a járványok
Témavezető: Arató Miklós

Baranyi Károly Tamás: Operátoregyenletek, bilineáris formák és alkalmazásaik parciális differenciálegyenletekre
Témavezető: Dr. Karátson János

Biró Bianka: Kopulák alkalmazása a nem-élet biztosításokban
Témavezető: Zempléni András

Csanády Bálint: Építési feladat megoldása a Minecraftban
Témavezető: Király Tamás

Cserháti Enikő: Ritka mátrixok
Témavezető: Ágoston István

Czifra Domonkos: Egészértékű programozási feladatok a közlekedés tervezésben
Témavezető: Jüttner Alpár

Fodor Péter: Halandósági táblák előrejelzése
Témavezető: Zempléni András

Gyarmati Richárd: Számelmélet feladatok szakkörre
Témavezető: Dr. Szalay Mihály

Gyóni Orsolya: Alternáló utak és szeparált párosítások
Témavezető: Bérczi Kristóf

Halasi Valentina: Polinomiális lineáris programozási módszerek
Témavezető: Jüttner Alpár

Horváth Bálint: Járványterjedés modellezése statikus és adaptív gráfokon
Témavezető: Nagy Noémi

Horváth Luca: Benford törvény és alkalmazásai
Témavezető: Buczolich Zoltán, Keszthelyi Gabriella

Hosszú Klaudia: Biztosítási kárszámok modellezése
Témavezető: Arató Miklós

Kis Ágnes: Latin négyzetek és alkalmazásaik
Témavezető: Szőnyi Tamás

Kovács Dániel: Középiskolai versenyfeladatok elemzése egyetemi eszközökkel
Témavezető: Dr. Kiss Emil

Labancz Norbert: Hibajavító kódolás
Témavezető: Hermann Péter

Lázár József: Egy reakció-diffúzió egyenlet numerikus közelítése
Témavezető: Karátson János

Madarasi Adrienn: Fejezetek a kombinatorikus számelméletből
Témavezető: Dr. Gyarmati Katalin

Madarasi Péter: Részgráf megfeleltető algoritmusok biológiai gráfokhoz (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Maros Alexandra: Perron-Frobenius tételkör és alkalmazásai
Témavezető: Kunszenti-Kovács Dávid

Mona András: Optimális kommunikációs magánhálózatok tervezése
Témavezető: Frank András

Nagy István: Mikro-tangens halmazok
Témavezető: Buczolich Zoltán

Nász Tünde: Globális stabilitás biológiai rendszerekben
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Rácz Dániel: Az Erdős-Faber-Lovász sejtés speciális gráfrendszereken
Témavezető: Kiss Attila

Réti Attila: A szinguláris érték felbontás alkalmazásai a jel- és képfeldolgozásban
Témavezető: Kovács Péter

Rokob Sándor: Véletlen gráfok duplikációs modelljei
Témavezető: Móri Tamás

Rónai Máté: Intervallum élszínezések
Témavezető: Bérczi Kristóf

Seregi Benjámin Martin: Banach-tér értékű integrálok és a Radon-Nikodym tulajdonság (angolul)
Témavezető: Kunszenti-Kovács Dávid

Sipos Nikolett: A Monte Carlo szimulációk gyakorlati alkalmazásai
Témavezető: Kovács Péter

Szabó Réka: Sajátérték-probléma a numerikus analízisben
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Szalai Eszter: Mátrix felbontások és alkalmazásaik
Témavezető: Dr. Gergó Lajos

Török Anikó: Dinamikai rendszerek periodikus megoldásai
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

2015

Aleksziev Rita Antónia: Golay-kódok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Bärnkopf Pál: Mátrixok permanensére vonatkozó egyenlőtlenségek
Témavezető: Frenkel Péter

Balog Tamás: Lineáris terek - projektív síkok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Bíró Regina Krisztina: Filogenetikus fák (angolul)
Témavezető: Bérczi Kristóf

Bisztray Tamás: Geodetikus görbék keresése felületeken
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid

Bodó Emese Viola: Síkbarajzolható gráfok reprezentációi, mint az információszervezés egyik eszköze
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Borsos Bertalan: Extremális elem keresés hazugságokkal (angolul)
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Császár Anett: Ponthalmazok projektív terekben
Témavezető: Sziklai Péter

Császár Dániel: Középértéktételek az analízisben
Témavezető: Besenyei Ádám

Császár Szilvia: Exponenciális dichotómia
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Dubán Dorina: Vesecserére vonatkozó algoritmusok
Témavezető: Jankó Zsuzsanna

Fazekas Karen Krisztina: Ramanujan
Témavezető: Freud Róbert

Gál Attila Péter: Reguláris és erősen reguláris gráfok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Győrbíró Tamás: Klasszikus Függvényterek
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Havasréti Kristóf: Fourier-transzformáció alkalmazása digitális képfeldolgozásban
Témavezető: Tóth Árpád

Indruck Balázs: Pszeudovéletlen sorozatok és Legendre-összegek becslése
Témavezető: Gyarmati Katalin, Sárközy András

Ivánkó Natália Réka: Génszekvenciák távolsága a bioinformatikában
Témavezető: Bérczi Kristóf

Kertész Mónika: Kockázati mértékek összehasonlítása
Témavezető: Zempléni András

Kiss Martin Károly: Képfeldolgozási eljárások
Témavezető: Keszthelyi Gabriella

Kohut Lilla: Lineáris algebra alkalmazásai
Témavezető: Hermann Péter

Kovács Flóra: Diszkrét optimalizálási problémák középiskolai versenyeken
Témavezető: Frank András

Kuti Péter: Logikai rendszerek, definiálhatósági tulajdonságok első rendű logikában és azon túl (angolul)
Témavezető: Sain Ildikó

Labancz Norbert: Késleltetett differenciálegyenletek
Témavezető: Bátkai András

Lengyel Richárd: FFT algoritmus
Témavezető: Schipp Ferenc

Maros Gábor: Euklideszi terek jellemzése
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Mezey Eörs Zsolt: Dinamikai rendszerekben levő káosz becslése
Témavezető: Buczolich Zoltán

Mikusik Gábor: FFT-Algoritmusok
Témavezető: Schipp Ferenc

Németh Ádám: A faktoranalízis alkalmazhatósága
Témavezető: Pröhle Tamás

Nógrádi Ábel: Lineáris hibajavító kódok
Témavezető: Hermann Péter

Pallagi János Márton: Konzisztens digitális szakaszok vizsgálata és vizualizációja
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Papp Katalin: Egy neurális hálózat: a Szupport Vektor Gép (angolul)
Témavezető: Keszthelyi Gabriella

Rácsai Mátyás Bence: Játékosok teljesítményének statisztikai értékelése az amerikai baseball ligában
Témavezető: Varga László

Rácz Nóra Katalin: Szavazási mechanizmusok és Fourier analízisük
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Rőmer Gábor: Kvaterniók és Cayley-számok
Témavezető: Fialowski Alice

Romvári Petra: Generátorfüggvények a biztosításmatematikában
Témavezető: Arató Miklós

Rónai Sára: A Steiner-fa probléma
Témavezető: Szabó Csaba

Sápi András: Gráfok élfelbontása
Témavezető: Barát János

Simon Anna Dorottya: Hatékony elosztott adattárolási rendszerek
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Sinka Szabolcs: Ideális áramlás
Témavezető: Sigray István

Sramó Bálint: Agyi MRI felvételek készítése és vizsgálata során használt matematikai módszerek áttekintése
Témavezető: Grolmusz Vinve

Szabó Olivér Dániel: Mátrix-monoton és mátrix-konvex függvények
Témavezető: Frenkel Péter

Takács Kristóf: Közelíthetőségi problémák
Témavezető: Dr. Grolmusz Vince

Vértesy Gáspár: Az Okamoto-függvények
Témavezető: Keleti Tamás

2014

Bősz Péter: Sokk-modellek
Témavezető: Móri Tamás

Csikós Mónika: Mátrix kiegészítési problémák kombinatorikus vizsgálata
Témavezető: Dr. Jordán Tibor

Dang Thu Huong: az elsorendu linearis differenciálegyenlet megoldásanak a növekedési becslése (angolul)
Témavezető: Dr. Kovacs Sandor

Danyluk Tamás: Közúti felmérési útvonalak tervezése - algoritmusok az aszimmetrikus utazóügynök feladatra
Témavezető: Jüttner Alpár

Deák Attila: K szimbólumból képezett pszeudovéletlen sorozatok
Témavezető: Sárközy András, Gyarmati Katalin

Fehér Dániel: Független fák keresése hálózatokban
Témavezető: Kovács Erika Renáta, Dr. Tapolcai János PhD

Ferenczi Dóra: Sorbanállási problémák
Témavezető: Arató Miklós

Fónagy Fanni: Számelmélet feladatok szakkörre
Témavezető: Dr. Szalay Mihály

Gere Nikoletta: Optimális portfólió választás bizonytalan paraméterek mellett
Témavezető: Prőhle Tamás

Gergely Noémi: Numerikus módszerek a Black-Scholes egyenlet megoldásához
Témavezető: Tóth Árpád

Gilinger Tamás: Dobókockától a pénzügyekig
Témavezető: Dr. Fullér Róbert

Gyóni Dorottya: Permutációk rendezése génmutációk vizsgálatához
Témavezető: Kis-Benedek Ágnes

Hegedűs Dávid: Nemlineáris egyenletrendszerek numerikus megoldása
Témavezető: Dr. Gergó Lajos

Horváth Ákos: Disztributív címkéző algoritmusok
Témavezető: Kovács Erika Renáta

Horváth Roland: CDO-árazás: egyfaktoros kopulamodellek és sztochasztikus korreláció
Témavezető: Backhausz Ágnes

Kelen Domokos Miklós: Útvonaltervezés bizonytalan adatokkal
Témavezető: Jüttner Alpár

Kiss Mátyás József: Vasútimenetrend-tervezés
Témavezető: Kis Tamás

Kötél Tamás: A matematika alkalmazása a gépészetben
Témavezető: Tóth Árpád

Laky Tibor: A sportfogadás egy matematikai modellje
Témavezető: Zempléni András, Pálffy László

Major Péter: A Rouché-tétel és alkalmazásai
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Nagy Ábris: Cayley-gráfok átmérője és expanderek
Témavezető: Somlai Gábor

Nagy Viktor: Véges testek
Témavezető: Fialowski Alice

Németh László: Extrémumokra vonatkozó határeloszlások
Témavezető: Zempléni András

Neogrády-Kiss Márton: Collatz sejtés
Témavezető: Kiss Márton, Bátkai András

Nyitrai Károly: Kezdeti érték feladatok numerikus vizsgálata
Témavezető: Csörgő Gábor

Palotay Dorka: Csalni vagy nem csalni
Témavezető: Szabó Csaba

Pap Sándor: Numerikus módszerek mátrixok sajátértékeinek számítására
Témavezető: Lócsi Levente

Papp Dorottya: Gráfok favastagsága
Témavezető: Lukács András

Papp Pál András: Kis nyújtású feszítőfák (angolul)
Témavezető: Kisfaludi-Bak Sándor, Király Zoltán

Radnai Ágnes: Sövényvágó játékok
Témavezető: Király Tamás

Samu Viktória: A Helmholtz-egyenlet
Témavezető: Tóth Árpád

Simon Emese Gyöngyi: Lineáris algebra a kombinatorikában
Témavezető: Freud Róbert

Somogyi Crescencia: Differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Kovács Sándor

Szabó Zsolt: Többszereplős útkeresési algoritmusok
Témavezető: Bérczi Kristóf

Szűcs Renáta: Fixponttételek
Témavezető: Kovács Sándor

Újvári Zsuzsanna: Kétváltozós integrálok numerikus közelítése a peremre való transzformálással
Témavezető: Dr. Gáspár Csaba

Vass Balázs: Online algoritmusok árverési feladatokban
Témavezető: Kovács Erika Renáta, Long Tran-Thanh

2013

Béres Ferenc: Egy polinom-differenciálegyenlet megoldása iterációval
Témavezető: Sigray István

Bertalan Bálint: Struktúratételek az algebrában
Témavezető: Ágoston István

Bősz Péter: Sokk-modellek
Témavezető: Móri Tamás

Dibuz Dániel: Robosztus megoldások kombinatorikus optimalizálási feladatokra
Témavezető: Jüttner Alpár

Elekes Ábel: A pí szám
Témavezető: Fialowski Alice

Gimes Balázs: Elliptikus függvények és alkalmazásaik
Témavezető: Tóth Árpád

Góbor Dániel: Nagy hálózatok előfeldolgozása gyorsabb útvonalkereséshez
Témavezető: Király Zoltán

Hanics Anikó: Konvekciós-diffúziós egyenletek néhány numerikus megoldási módszere
Témavezető: Dr. Gáspár Csaba

Herczeg Bonifác: Antimagic gráfok
Témavezető: Bérczi Kristóf

Horváth Péter: Klasszikus algebrai egyenlőtlenségek és négyzetösszegek
Témavezető: Frenkel Péter

Hosszú Ádám Tamás: Rosszul kondicionált egyenletrendszerekre alkalmazott iterációs módszerek
Témavezető: Gáspár Csaba

Jakab Attila: Szénhidrogének optimális párosításai
Témavezető: Kovács Erika Renáta

Kis Mihály: Prímtesztek és prímfaktorizáció
Témavezető: Freud Róbert

Kondor Gábor: Szindbád és a részbenrendezett háremhölgyek
Témavezető: Csiszár Villő

Kovács Ákos: Algebrai módszerek a kombinatorikában
Témavezető: Csikvári Péter

Kránicz Enikő Gréta: Lineáris kombinatorikus törtfüggvény optimalizációs feladatok
Témavezető: Jüttner Alpár

Kristóf Panna: Ideális áramlások Riemann-felületeken
Témavezető: Sigray István

Lestyán Szilvia: Fixpont Tételek
Témavezető: Kristóf János, Tóth Árpád

Lomoschitz Lilla Anna: Közelítő algoritmusok a 2-dimenziós online ládapakolási feladatra forgatással
Témavezető: Dr. Király Tamás

Mándli Anna: Korlátos fokú gráfok konvergenciája
Témavezető: Frenkel Péter

Mázsár Noémi: A járványterjedés modellezése véletlen gráfokon
Témavezető: Backhausz Ágnes

Mercs Erika: Matematikai módszerek a navigációban
Témavezető: Bérczi Kristóf

Nagy Ágnes: Többváltozós függvények interpolációja radiális bázisfüggvényekkel
Témavezető: Dr. Gáspár Csaba

Németh Antal Márton : Késleltetett Differenciálegyenletek
Témavezető: Bátkai András

Nyári Vanda: Irreducibilis polinomok
Témavezető: Ágoston István

Rozner Bence Péter: Diszkrét matematikai modellek és néhány alkalmazásuk a természettudományokban
Témavezető: Zempléni András

Szabó Dániel: Véletlen séta gráfokon, expanderek
Témavezető: Grolmusz Vince

Szabó-Pinczel Orsolya: Merev differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Mincsovics Miklós

Szekeres Péter: Kaotikus rendszerek hosszútávú viselkedésének vizsgálata
Témavezető: Haszpra Tímea

Tolnai László Miklós: Vezetéknélküli hálózatok lokalizációs problémái
Témavezető: Jordán Tibor

Tóth Bence Barnabás: Gráfelméleti megközelítések kódoló hálózatok műveletigényének becslésére
Témavezető: Kovács Erika Renáta

Tóth Lilla: Útvonal optimalizálás a gyakorlatban lokális kereséssel
Témavezető: Szabó Csaba

Vadas Norbert: Robotkarok problémája
Témavezető: Szeghy Dávid

2012

Bajcsay Kristóf Antal: Függvényközelítés szemléltetése AR-kóddal
Témavezető: László Lajos

Bekényi Balázs: Egy enzimkinetikai nemlineáris parciális differenciálegyenlet megoldása
Témavezető: Karátson János

Besenyői Dénes: Lokalizált Shepard-módszerek alkalmazása kétváltozós, szabálytalan alappontú interpolációs problémákban
Témavezető: Gáspár Csaba

Brückler Zita Flóra: Lineáris rendszerek integrálása
Témavezető: Kovács Sándor

Csirik Mihály: Adaptív végeselem-módszerek 2-dimenzióban
Témavezető: Horváth Tamás

Drahos Csaba: Permutációk és metrikák alkalmazása a statisztikában
Témavezető: Csiszár Villő

Fábián Anikó: A Black-Scholes parciális differenciálegyenlet
Témavezető: Sikolya Eszter

Gilányi Gergely Tamás: Hidrodinamikai Problémák
Témavezető: Sigray István

Gondos Réka: Differenciálegyenletek a hétköznapokban
Témavezető: Besenyei Ádám

Gyenes Dávid: Költségmegosztás és a Télapó-probléma
Témavezető: Király Tamás

Hermann Gábor: Végtelen gráfelméleti tételek
Témavezető: Kovács Erika Renáta

Horváth Ajna: Az adómorál és az adókulcs
Témavezető: Simonovits András, Király Tamás

Kárpáti László: Paradoxonok a választási rendszerekben
Témavezető: Fullér Róbert

Kiss Blanka: Magas kvantilisek becslési módszerei
Témavezető: Zempléni András

Klimaj Bettina: A Poisson-egyenletre alkalmazott multigrid módszer
Témavezető: Gáspár Csaba

Koronka Gábor: Nagy számok faktorizációja a Shor-algoritmussal
Témavezető: Grolmusz Vince

Kovács József Viktor: Relációrendszerekből álló ideálok reprezentációs problémáiról
Témavezető: Sági Gábor

Kutas Éva: Kockázati modellek (VaR és cVaR)
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Lovas Bettina: Gráfok maximális élszáma
Témavezető: Hermann György

Luptovics János Sándor: Gazdasági Rendszerek Kvalitatív Vizsgálata
Témavezető: Dr. Kovács Sándor

Nagy Gábor: Lokális tulajdonságok véletlen gráfokban
Témavezető: Backhausz Ágnes

Orbán Barbara: Végeselem módszerek és alkalmazásaik
Témavezető: Horváth Tamás

Paholics Máté: Többszörösen összefüggő gráfok pontszétszedései
Témavezető: Jordán Tibor

Puskás Imre: Interpoláció és Weierstrass approximáció
Témavezető: Kurics Tamás

Sélley Fanni: Káosz diszkrét dinamikai rendszerekben
Témavezető: Buczolich Zoltán

Süli Balázs Márton: Mi legyen egy függvény gyökkettedik deriváltja?
Témavezető: Kós Géza

Szabó Eszter: Egy inverz probléma
Témavezető: Izsák Ferenc

Szikszai Mónika: Véletlen bolyongás csoportokon
Témavezető: Csiszár Villő

Szűcs Katalin: "Shrinkage" módszerek a lineáris regresszióban
Témavezető: Csiszár Villő

Talabér Dóra Edit: A VLSI huzalozás kombinatorikus algoritmusai
Témavezető: Recski András

Tamaga István: Ramsey-típusú tételek
Témavezető: Szőnyi Tamás

Tossenberger Anna: The Constraint Satisfaction Problem (angolul)
Témavezető: Király Zoltán és Barto, Libor

Tóth Beáta: A diffúzió matematikai modelljei
Témavezető: Izsák Ferenc

Töttösi Nikolett: Házastársak élettartamának vizsgálata
Témavezető: Csiszár Villő

Váradi Mónika: Az LR- és QR-algoritmus mátrix sajátérték-feladatok megoldására
Témavezető: Hegedűs Csaba

Varga Bálint: Algebrai módszerek a kombinatorikában
Témavezető: Csikvári Péter

Varga László: Bonyolultsági osztályok paritási érvelések alapján (angolul)
Témavezető: Végh László, Király Tamás

Varga Zsolt: Modern prímfaktorizáció
Témavezető: Gyarmati Katalin

Vigula Mónika: A részgráf-izomorfia probléma adatbázisokban
Témavezető: Dr. Tichler Krisztián, Dr. Fekete István

2011

Bebes András: Hatékony portfóliók különböző kockázati mértékek szerint
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Bertalan Ágnes: A Mandelbrot halmaz
Témavezető: Sigray István

Cizmadija Laura: Fullerének szerkezete
Témavezető: Bérczi Kristóf

Gombár Tamás: Klímaindexek, naptevékenység és a hazai időjárás összefüggései
Témavezető: Márkus László

Hammer Gergő: Prímfaktorizációk és alkalmazásaik
Témavezető: Freud Róbert

Hegedűs Endre: Statisztikai Adatvédelem
Témavezető: Csiszár Villő

Hermán Dániel: Öregedő eloszlások tulajdonságai
Témavezető: Móri Tamás

Horváth Markó: Síkgráfok polikromatikus színezése
Témavezető: Bérczi Kristóf

Joó Attila: Riemann átrendezési tételének általánosítása több dimenzióra
Témavezető: Besenyei Ádám

Józsa Mónika: Közepek sorozatainak konvergenciája és alkalmazásai
Témavezető: Besenyei Ádám

Kántor Endre: Aszimptotikus analízis
Témavezető: Tóth Árpád

Karaffa Csilla: Kétdimenziós téglalappakolások
Témavezető: Király Tamás

Kerényi Péter: Gyökkeresés iterációval
Témavezető: Sigray István

Kézér Tamás Gábor: Univerzális hasítás
Témavezető: Fekete István

Láng Éva Judit: Amőba típusú játékok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Milotai Zoltán: Szimmetrikus bolyongások
Témavezető: Prokaj Vilmos

Szabó Emerencia Éva: Kétváltozós függvények közelítése
Témavezető: Tóth Árpád

Szuromi Márta: Konform leképezések alkalmazásai
Témavezető: Tóth Árpád

Varga Brigitta: Stabil Házasítás: Közelítő algoritmusok implementálása és tesztelése
Témavezető: Király Zoltán

Varga Roxána: Állatok mintázatképződése
Témavezető: Bátkai András

Vásárhelyi Bálint Márk: Matematikai módszerek a DNS szekvenciaanalízisében (angolul)
Témavezető: Kristóf Bérczi

Zsoldos János: Speciális Dinamikai Rendszerek: Sejtautomaták
Témavezető: Simon L. Péter

2010

Árendás Ákos Tuzson: Pénzügyi folyamatok stabilitásvizsgálata
Témavezető: Pröhle Tamás

Árendás Péter: Polinomok négyzetösszeggé alakítása és alkalmazásai
Témavezető: Szabó Csaba

Csépány Viktória: Lokális bifurkációk
Témavezető: Kovács Sándor

Egyed Boglárka: Bináris keresőfák kiegyensúlyozásai
Témavezető: Fekete István

Englert Ákos: Síkbarajzolható gráfok reprezentációi
Témavezető: Bérczi Kristóf

Fegyverneki Tamás: Maximálkorreláció
Témavezető: Móri Tamás

Fekete Márta: Poliéderek rekonstruálása vonalrajzokból
Témavezető: Jordán Tibor

Gurszky Adrienn: Hálózati folyamok alkalmazása néhány probléma megoldására
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Györgyi Péter: Hálózati optimalizálási modellek
Témavezető: Frank András

Hábel Réka: Az utazóügynök feladat heurisztikái
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Hannák Anikó: Egységtávolságok számának becslése véges ponthalmazokon illeszkedési tételek segítségével
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Horváth Norbert: Többváltozós függvények integrálása téglákon és szimplexeken
Témavezető: Simon L. Péter

Kis-Benedek Ágnes: Dinamikus programozás a gráfelméletben
Témavezető: Frank András

Kiss Attila: Kombinatorikai problémák a 3-dimenziós VLSI huzalozásban
Témavezető: Recski András

Kocsis Orsolya: Felújítási folyamatok
Témavezető: Móri Tamás

Lettner Tímea: Az integrálelmélet fejlődése Riemann óta
Témavezető: Lóczi Lajos

Mészáros Mária: Az MP3 matematikája
Témavezető: Szabó Csaba

Molnár Viktória: Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Kurics Tamás

Pajkossy Katalin: Grafikus szubmoduláris függvények minimalizálása
Témavezető: Bérczi Kristóf

Pósfay Andrea Bernadett: Lineáris algebra alkalmazásai
Témavezető: Szabó Csaba

Sávoly János Gábor: Mátrixok normálformái
Témavezető: Ágoston István

Stark András: Nemlineáris iterációk és bifurkációk
Témavezető: Lóczi Lajos

Szabó Dávid: Játékok és a számítógép
Témavezető: Szőnyi Tamás

Szarvas Kristóf: Numerikus integrálás és az oszcillációs integrandusok komplex Gauss-kvadratúrája
Témavezető: Gergó Lajos

Szekeres Béla János: Aszimptotikus analízis: Euler-Maclaurin formula és alkalmazásai
Témavezető: Tóth Árpád

Tóth András: Komplex számok
Témavezető: Fialowski Alice

Tóth Szilvia Ágnes: Kvaterniók
Témavezető: Ágoston István

Vándor Zsófia: Dinamikus folyamok
Témavezető: Végh László

Vígh Dorottya: Véges testek alkalmazásai
Témavezető: Sziklai Péter

Vincze Gergely: A centrális határeloszlás-tétel konvergenciasebességének szimulációs vizsgálata
Témavezető: Zempléni András

Zentai Dániel: Titokmegosztás és többrésztvevős számítások
Témavezető: Csirmaz László

2009

Csörgő Gábor: Különböző végeselem módszerek összehasonlítása
Témavezető: Simon Péter

Kovács Balázs: Funkcionálok szélsőértékeinek vizsgálata és alkalmazásai
Témavezető: Karátson János

Retek Dávid: Jordan görbe tétel
Témavezető: Sigray István

Szepesváry László: Elágazó folyamatok
Témavezető: Móri Tamás

Tolnai Katalin Viktória: Fertőzések terjedése
Témavezető: Bátkai András