BSc Matematikus

2021

Alexy Marcell: Reed-Solomon kódok dekódolása
Témavezető: Szőnyi Tamás

Beke Márton: Morse-elmélet és alkalmazásai
Témavezető: Terpai Tamás

Bencze Tamás: Műveletek rendszámokon
Témavezető: Komjáth Péter

Bursics Balázs: Hiperbolikus felületek
Témavezető: Moussong Gábor

Daróczi Sándor: Módosított poliédergráfok merevsége (angolul)
Témavezető: Dr. Jordán Tibor

Döbröntei Dávid Bence: Véletlen gráfok gyökerének identifikálása és elrejtése
Témavezető: Gerencsér Balázs

Encz Koppány István: Bináris fákon ható csoportok (angolul)
Témavezető: Abért Miklós, Frenkel Péter Ernő

Gáspár Attila: p-adikus Lie-csoportok
Témavezető: Zábrádi Gergely

Harsányi Benedek: Gráf konvolúciós hálózatok és alkalmazásaik
Témavezető: Lukács András

Hidy Gábor: Reziduális neuronhálók és numerikus differenciálegyenlet-közelítések
Témavezető: Dr. Simon Péter

Imolay András: Riemann-sejtés
Témavezető: Kós Géza

Jakab Bálint Kende: A kiválasztási axióma
Témavezető: Komjáth Péter

Jakovác Gergely: A Weil-sejtések és az étale-kohomológia
Témavezető: Zábrádi Gergely

Kőrösi Ákos: Lineáris algebrai csoportok
Témavezető: Zábrádi Gergely

Kővári Péter Viktor: Nemkommutatív Cayley–Hamilton-tétel
Témavezető: Frenkel Péter Ernő

Pataki Vilmos Ivó: Parkettázás véges Abel csoportokon és Fourier analízis
Témavezető: Somlai Gábor

Pigler Donát István: Polinomok versus véges Blaschke-szorzatok
Témavezető: Kós Géza

Schweitzer Ádám: Divizor elmélet komplex felületeken és gráfokon (angolul)
Témavezető: Némethi András

Szemerédi Levente: Steiner-féle hármasrendszerek és terjedés projektív terekben
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Szőnyi Laura: Tökéletes számok és barátságos számok
Témavezető: Gyarmati Katalin

Villányi Soma: Halmazok oszthatósága
Témavezető: Kiss Gergely, Somlai Gábor

Záhorsky Ákos: Az izogonális konjugálás
Témavezető: Moussong Gábor

Zólomy Kristóf: Hausdorff-dimenzió és szöghalmazok
Témavezető: Keleti Tamás

2020

Andó Szabolcs: Az inverz Galois probléma
Témavezető: Zábrádi Gergely

Bodolai Előd István: Interpoláció véges Blaschke-szorzatokkal
Témavezető: Kós Géza

Borbényi Márton: Korrelációs egyenlőtlenségek
Témavezető: Csikvári Péter

Csahók Tímea: Csoportkohomológia
Témavezető: Zábrádi Gergely

Csáji Gergely: Geometria a modern fizikában
Témavezető: Kiss György

Forman Balázs Attila: Általánosított forgatáscsoportok
Témavezető: Szőke Róbert

Geng Máté: A Zorn-lemma alkalmazásai
Témavezető: Komjáth Péter

Hoang Trung Hieu: Spectra of graphs in a convergent graph sequence (angolul)
Témavezető: Frenkel Péter

Hraboczki Attila Márton: Kontinuumhipotézis
Témavezető: Komjáth Péter

Kocsis Júlia: A lineáris kódokra vonatkozó MDS-sejtés
Témavezető: Csajbók Bence

Nemes Balázs Amadé: A Bootstrap: egy áttekintés (angolul)
Témavezető: Pröhle Tamás

Pituk Sára: Véges terekből származó Grassmann-kódok
Témavezető: Kiss György

Schefler Barna: Centrális egyszerű algebrák
Témavezető: Zábrádi Gergely

Szabari Mátyás Márton: C*-algebrák reprezentációi
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Tar Viktor: Hiperbolikus csoportok
Témavezető: Moussong Gábor

2019

Kanalas Kristóf: Absztrakt homotópiaelmélet kategóriákban (angolul)
Témavezető: Szűcs András

Keliger Dániel: Sztochasztikus folyamatok átlagtér közelítése
Témavezető: Kunszenti-Kovács Dávid

Koltai László: Tükrözéscsoportok invariánselmélete
Témavezető: Frenkel Péter

Kubasch Alexander: De Rham kohomológia
Témavezető: Némethi András

Lévai Orsolya: Nemarkhimédeszi funkcionálanalízis
Témavezető: Zábrádi Gergely

Machó Bónis: Felületek Szimmetriái
Témavezető: Moussong Gábor

Markó Ádám: Egyenesmentes halmazok a háromelemű test felett
Témavezető: Frenkel Péter

Michaletzky Tamás Vilmos: A görbületi folyam
Témavezető: Csikós Balázs

Nagy Kartal Dávid: Sperner típusú tételek
Témavezető: Katona Gyula

Pálfy Máté: Transzcendens számok
Témavezető: Kós Géza

Schefler Gergő: Homológia- és Kohomológia-elmélet
Témavezető: Némethi András

Seress Dániel: Egy általánosabb reciprocitási tétel
Témavezető: Zábrádi Gergely

Szabó Eszter: Szállításszervezési algoritmusok
Témavezető: Jüttner Alpár

2018

Csépai András: Gömbök homotopikus csoportjai geometriai tárgyalásban
Témavezető: Szűcs András

Fehér Zsombor: Affin algebrai görbék
Témavezető: Némethi András

Gehér Boglárka: A Douglas faktorizációs tétel és alkalmazásai
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Hevesi Bence: A p-adikus periódusok teste
Témavezető: Zábrádi Gergely

Kátay Tamás: Betekintés a végtelen testbővítések elméletébe
Témavezető: Zábrádi Gergely

Porupsánszki István: Erős reprezentáló rendszerek magasabb dimenziós általánosításai
Témavezető: Kiss György

Schwarcz Tamás Bence: Gráfok Shannon-kapacitása
Témavezető: Frenkel Péter

Szőke Tamás: Exponenciális összegek
Témavezető: Tóth Árpád

2017

Ágoston Péter: Az Erdős–Szekeres-problémakör és üres sokszögekre vonatkozó változatai
Témavezető: Károlyi Gyula

Bágyoni-Szabó Attila: Színezési feladatok végtelen gráfokon
Témavezető: Komjáth Péter

Csernák Tamás: Zorn lemma és alkalmazásai
Témavezető: Komjáth Péter

Forrás Bence: Kummer kongruenciái és a p-adikus zetafüggvény
Témavezető: Zábrádi Gergely

Friedman Sára: Ortogonális mintavételezés
Témavezető: Tóth Árpád

Harsányi Tamás : Az n-dimenziós hiperbolikus tér izometrikus csoportjának konkurált osztályai
Témavezető: Szeghy Dávid

Kúsz Ágnes Timea: Párosítások számolása reguláris gráfokban
Témavezető: Frenkel Péter

Maga Balázs: Baire függvények gráfjának karakterizációi és tulajdonságai (angolul)
Témavezető: Buczolich Zoltán

Varnyú József Márton: Elemösszefüggőség és Steiner-fák
Témavezető: Frank András

Zarándy Péter: Mi legyen egy függvény gyök-kettedik deriváltja?
Témavezető: Kós Géza

2016

Bor Julianna: Strongly polynomial algorithms for minimum cost network flow problems (angolul)
Témavezető: Jüttner Alpár

Csizmadia Gábor Béla: Csoportszavak és rövidítéseik
Témavezető: Sziklai Péter

Garamvölgyi Dániel: Factor of i.i.d. folyamatok és reguláris gráfok (angolul)
Témavezető: Backhausz Ágnes

Molnár András: Önadjungált és lényegében önadjungált operátorok
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Sisák Mária Anna: A mechanika matematikai modelljei
Témavezető: Csikós Balázs

Szilágyi Gergely Bence: Lineáris egyenlőtlenséget kielégítő sorozatok konvergenciája
Témavezető: Laczkovich Miklós

Tardos Jakab: Kombinatorikus batch kódok
Témavezető: Frank András

Venczel Tünde: Hiperbolikus csoportok
Témavezető: Moussong Gábor

Zilahi Tamás: Tauber-típusú tételek és alkalmazásaik
Témavezető: Laczkovich Miklós

2015

Ágoston Tamás: Egy valós leszámlálási feladatról
Témavezető: Fehér László

Csapláros Dóra: Véges geometriák és a SET játék
Témavezető: Kiss György

Damásdi Gábor: Slope number of graphs with bounded degree. (angolul)
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Dankovics Attila: Csoportot alkotó halmazrendszerekre vonatkozó extremális problémák
Témavezető: Katona Gyula O. H.

Édes István Gergely: Egyenesek a nem-elfajuló harmadrendű felületeken
Témavezető: Fehér László

Gábor Hanna: Permutáció-polinomok
Témavezető: Sziklai Péter

Gyarmati Máté: Számelméleti feltételek csoportok feloldhatóságára
Témavezető: Pálfy Péter Pál

Hoksza Zsolt: Kis hézagok a prímek között
Témavezető: Biró András

Kaposi Ágoston: Gráf 3-sokaságok
Témavezető: Némethi András

Kiss Melinda Flóra: Csomóelméleti polinom-invariánsok
Témavezető: Dr. Némethi András

Kornis Kristóf: Opciók
Témavezető: Arató Miklós

Lajos Mátyás György: A párosítási polinom gyökei
Témavezető: Frenkel Péter

Mihálykó András: Szupermoduláris függvények alkalmazása maximális független téglalaposztály kiválasztásánál
Témavezető: Frank András

Sándor András: K-elmélet és alkalmazásai
Témavezető: Szűcs András

Strenner Péter: Generátorfüggvények és Alkalmazásuk
Témavezető: Szalay Mihály

2014

Backhausz Tibor: p-adikus csoportok p-adikus Banach-tér-reprezentációi
Témavezető: Zábrádi Gergely

Bondici László: Többtípusú elágazó folyamatok
Témavezető: Móri Tamás

Boskovits Gábor: Variációszámítás
Témavezető: Csikós Balázs

Cséke Balázs: Csatolás
Témavezető: Michaletzky György

Czeller Ildikó: Közelítő algoritmusok az utazó ügynök problémára
Témavezető: Pap Gyula

Földvári Viktória Andrea: A Petty-tételkör
Témavezető: Naszódi Márton

Fonyó Dávid: Fokszámsorozatok kompatibilis realizációinak vizsgálata gráfokban
Témavezető: Burcsi Péter

Frankl Nóra: Homológia elmélet és alkalmazásai
Témavezető: Szűcs András

Hosszejni Darjus: Adaptív csoportos tesztelés
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör

Kalina Kende: Homogén struktúrák
Témavezető: Szabó Csaba

Lenger Dániel Antal: Extremális problémák posetekre
Témavezető: Katona Gyula

Nagy Donát: Szemilineáris leképezések lokális testek felett
Témavezető: Zábrádi Gergely

Nagy János: Homogén Riemann-terek geometriája
Témavezető: Verhóczki László

Poór Márk: Mérhető számosságok
Témavezető: Komjáth Péter

Seres István András: A kvantum-információelmélet alapjai
Témavezető: dr. Frenkel Péter

Ta The Anh: Karakter összegek és alkalmazásai. (angolul)
Témavezető: Gyarmati Katalin

Tikosi Kinga: A Tuza-sejtés
Témavezető: Bérczi Kristóf

Weisz Ágoston: A koronglövő játék
Témavezető: Frank András

2013

Balogh Hajnalka: Lineáris operátoregyenletek Hilbert-téren
Témavezető: Sebestyén Zoltán

Benyó Krisztián: Minimálfelületek differenciálgeometriája
Témavezető: Csikós Balázs

Bodor Bertalan: Elliptikus görbék torziópontjai
Témavezető: Zábrádi Gergely

Bognár Barna: A Hasse-Minkowski-tétel
Témavezető: Zábrádi Gergely

Dolecsek Máté: Lánctörtek
Témavezető: Gyarmati Katalin és Sárközy András

Grósz Dániel: Árnyéktételek bizonyításai
Témavezető: Katona Gyula

Héra Kornélia: Kakeya-halmazok és kapcsolódó problémák
Témavezető: Laczkovich Miklós

Huszár Kristóf: Az Alexander-polinom
Témavezető: Stipsicz András

Karkus Zsuzsa: Fedőrendszerek
Témavezető: Freud Róbert

Márkus Bence: Algebrai egyenlőtlenségek pozitív szemidefinit mátrixokra
Témavezető: Frenkel Péter

Mészáros András: Többrészes Sperner-típusú tételek
Témavezető: Katona Gyula

Mihálka Éva Zsuzsanna: Nemasszociatív algebrák
Témavezető: Fialowski Alice

Sárai Zoltán István: Algebrai görbék: Komplex projektív görbék génusza
Témavezető: Némethi András

Véges Márton: Mérhetetlen halmazok
Témavezető: Keleti Tamás

2012

Balázs Barbara Anna: Szürjektív kódok és a körmódszer
Témavezető: Katona Gyula

Bencs Ferenc: Coxeter-csoportok
Témavezető: Moussong Gábor

Blázsik Zoltán: Gráfok kompatibilis műveletei
Témavezető: Kiss Emil

Mészáros Szabolcs: Gyűrűk lokalizáltja
Témavezető: Zábrádi Gergely

Nagy Dániel: Maximális halmazrendszerek tiltott posetekkel
Témavezető: Katona Gyula

Nagy Gergely Gábor: Csoportelméleti algoritmusok
Témavezető: Pelikán József

Sebők Richárd: Sidon-sorozatok
Témavezető: Sárközy András és Gyarmati Katalin

Szőke Nóra Gabriella: Elliptikus 3-sokaságok
Témavezető: Moussong Gábor

Takács Balázs: A topologikus integrálelmélet alapjai
Témavezető: Kristóf János

Tomon István: Véges HPOSET-ek (angolul)
Témavezető: Katona Gyula

Tóth Dávid: A Marczewski-probléma
Témavezető: Laczkovich Miklós

Wolosz János: Valószínűségi Módszerek
Témavezető: Móri Tamás

2011

Bakondi Bence Gábor: Jordan tétele
Témavezető: Sigray István

Borda Bence: A Denjoy-Young-Saks-tétel
Témavezető: Laczkovich Miklós

Dudás László: Fontos jellemzők kiválasztása permutációk segítségével
Témavezető: Lukács András

Guld Attila: Frobenius-csoportok
Témavezető: Pelikán József

Horváth Vanda: Schnyder-címkézések és alkalmazásaik
Témavezető: Pap Júlia

Kiss Viktor: Besicovitch fedési tétele
Témavezető: Laczkovich Miklós

Korándi Dániel: Kétfázisú mohó algoritmusok
Témavezető: Frank András

Lovász László Miklós: A Kombinatorikus Nullstellensatz gráfelméleti alkalmazásai
Témavezető: Frank András

Mezei Tamás Róbert: Kombinatorikus nullhelytételek
Témavezető: Kós Géza

Szalkai Balázs: Geometriai szélsőérték-feladatok
Témavezető: Csikós Balázs

Tóth László Márton: Euklideszi kristálycsoportok
Témavezető: Moussong Gábor

2010

Biszak Előd: Digitalizált térképek 3-dimenziós ábrázolása
Témavezető: Csikós Balázs

Csaba Ákos: Utazó hullámok és a lángterjedés sebessége
Témavezető: Simon Péter

Estélyi István: Véges testek algebrai bővítései
Témavezető: Pelikán József

Gerencsér Máté: Populációgenetikai modellek
Témavezető: Csiszár Villő

Gilyén András Pál: A Matematikai Tudás Fája
Témavezető: Lovász László

Hujter Bálint: Piaci egyensúly keresése kombinatorikus algoritmusokkal
Témavezető: Végh László

Kisfaludi-Bak Sándor: Csoportok végei
Témavezető: Moussong Gábor

Kutas Péter: Kockarácsok
Témavezető: Kiss Emil

Majoros Csilla: Állandó görbületű zárt felületek
Témavezető: Szeghy Dávid

Nagy Csaba: Egzotikus gömbök
Témavezető: Szűcs András

Nemes Antal: A rendszámok aritmetikája
Témavezető: Komjáth Péter

Nemes Gergő: Aszimptotikus Analízis
Témavezető: Tóth Árpád

Radnai András: Rácselmélet Alkalmazása a Számelméletben
Témavezető: Grolmusz Vince

Szabó Mátyás: Közlekedési Játékok
Témavezető: Végh László

Szűcs Gábor: Lineáris terek
Témavezető: Szőnyi Tamás

Tardos Zsófia: Arrow-Debreu piacmodell és megoldása
Témavezető: Illés Tibor

Tóth Gábor: Conway-számok és kétszemélyes játékok
Témavezető: Fialowski Alice

Tóthmérész Lilla: Fehérjehálózatok gráfelméleti elemzése (angolul)
Témavezető: Grolmusz Vince

Varga Viktor: Integrálszámítás a gyakorlatban
Témavezető: Sikolya Eszter

2009

Gosztonyi Balázs: Intervallumgráf-színezések
Témavezető: Gyárfás András

Korom Mátyás: Reakció-diffúzi egyenletekből származtatott utazó hullámok
Témavezető: Simon Péter

Nagy Levente: Morita-ekvivalencia
Témavezető: Ágoston István

Paulin Roland: Külső algebrai módszerek az additív kombinatorikában (angolul)
Témavezető: Károlyi Gyula

Soukup Dániel: Cross-like constructions and refinements (angolul)
Témavezető: Szentmiklóssy Zoltán

Vidnyánszky Zoltán: Leíró halmazelmélet
Témavezető: Komjáth Péter