BSc Matematikai elemző

2022

Bukus Bernadett: Az amerikai opciók árazása Longstaff-Schwarz módszerrel
Témavezető: Zempléni András (belső konzulens)

Farkas Vanda: Hash függvények
Témavezető: Szabó István

Fedorszki Ádám: Poliklonális antigén-antitest reakciók vizsgálata a kompetitív ELISA immunesszében
Témavezető: Pfeil Tamás

Molnár Barna: Fraktálok és Christiane Frizurája
Témavezető: Dr. Buczolich Zoltán

2021

Ambrus Áron Ferenc: Beírt és körülírt egyenlő szárú háromszögek tulajdonságai
Témavezető: Kiss Gergely, Somlai Gábor

Barsi Réka: Titkosítási módszerek
Témavezető: Villányi Viktória

Bene Viktória: Véges geometriai konstrukciók
Témavezető: Sagmeister Ádám

Dobreán István: A Bayes statisztika alkalmazása mindennapi helyzetekben
Témavezető: Vancsó Ödön

Faragó-Kádár Antal: Dinamikus árazás és ároptimalizálás gépi tanulással
Témavezető: Lukács András

Fazekas Illés: Válogatott tételek kúpszeletekről (angolul)
Témavezető: Kiss György

Gábriel Anna Vera: Az Euler-féle poliédertétel
Témavezető: Moussong Gábor

Gologi Sarolta: Becslések pszeudovéletlen sorozatok kombinált mértékére
Témavezető: Gyarmati Katalin

Hegedüs Panna: Szűrési módszerek véletlen hálózatokban
Témavezető: Backhausz Ágnes

Hegyi Krisztina: Az irigységmentesség relaxációi és a Nash-féle jólét osztozkodási feladatokban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Herbály Blanka Anna: Poliklonális antigén-antitest reakciók vizsgálata
Témavezető: Pfeil Tamás

Hortobágyi Róbert: Tetris játék megoldása gépi tanulással
Témavezető: Lukács András

Juhász Szabolcs: A Richardson-extrapoláció és általánosításai
Témavezető: Dr. Havasi Ágnes

Kaszányi Jennyfer: Mit rejt a „Corona” maszkja?
Témavezető: Pröhle Tamás

Kinorányi Dóra: Poszt-kvantum kriptográfia
Témavezető: Szabó István

Kiss Gergő: A Heads Up No Limit Texas Hold'em játék modellezése
Témavezető: Csiszárik Adrián

Krajnyák Bálint: A közvélemény-kutatások megbízhatósága
Témavezető: Rudas Tamás, Zempléni András

Masek György: Reakciókinetikai Modellek Bizonytalanságanalízise
Témavezető: Valkó Éva

Molnár Anna Ágnes: Jutalmazott tanulás és a torpedó játék
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Neubrandt Nándor: Járványterjedési modellek vizsgálata
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Pataki Gábor: Véges geometriák és gráfelméleti alkalmazásaik
Témavezető: Szőnyi Tamás

Pham Viet Hung: A machine learning project: New York City Airbnb price prediction (angolul)
Témavezető: Prőhle Tamás

Pintér Réka: Szállítási feladatok és általánosításai
Témavezető: Dr. Király Tamás

Polyák Dominika: Folytonos modellek numerikus és analitikus vizsgálata
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Porogi Mátyás: Gyökkeresés iterációval
Témavezető: Sigray István

Rétfalvi Bence: Számítógépes naplóállományok elemzése gépi tanulási modellekkel
Témavezető: Dr. Lukács András

Szabó Kinga Eszter: Bayesi regresszió
Témavezető: Dr. Csiszár Villő

Szalkai Tamás: Az RSA kriptográfiai algoritmus paraméter-követelményeinek változása
Témavezető: Szabó István Dr.

Szlachányi Tádé: Táblajátékok és gépi tanulás
Témavezető: Lukács András

Szoboszlai Brigitta: Gráfok izomorfizmus problémája algebrai eszközökkel
Témavezető: Dr. Somlai Gábor

Szőke Blanka: Topologikus vektorterek
Témavezető: Fekete Imre

Szökrön Dorottya: Gépi tanulás alkalmazása molekuláris biológiai feladatokra
Témavezető: Lukács András

Varga Eszter: Két-fázisú regressziós modell és számítógépes használata
Témavezető: Prőhle Tamás

Wágner Beáta Eszter: Élettartam modellek
Témavezető: Prőhle Tamás

Zaszlavik Sára: Gépi látás
Témavezető: dr. Szeghy Dávid

2020

Ablonczy Tamás: Karbantartóutak szervezésének optimalizálása az OMSZ-nál
Témavezető: dr. Bérczi-Kovács Erika

Ambrus Alexandra Ilona: Dinamikus járványterjedési modellek analízise és szabályozása
Témavezető: Szederkényi Gábor

Antal Andrea: Görög örökség a mai matematikában
Témavezető: Kutrovátz Gábor

Bedő József Botond: Hibajavító kódolás lineáris blokk-kódokkal
Témavezető: Fialowski Aliz

Brickner Ferenc Péter: Algebrai Kódelmélet (angolul)
Témavezető: Kiss Emil

Cseri Ildikó: Mély neurális hálózatok interpretálhatósága
Témavezető: Csiszárik Adrián

Csető Mária: Gráfkereső algoritmusok a mesterséges intelligenciában
Témavezető: Dr. Fekete István

Dér Lilla Anna: Tengelyes tükrözések az euklideszi és a gömbi geometriában
Témavezető: Dr. Kertész Gábor

Gáspár Dávid: Emberi testtartás-modellezés neurális hálózatokkal
Témavezető: Csiszárik Adrián

Horváth Eszter: Pszichológia a válaszok hátterében - statisztikai elemzés
Témavezető: Zempléni András

Izmán Regina: Differenciálegyenletek alkalmazásai a modellezésben
Témavezető: Valkó Éva

Jankus Boróka: Pakolási feladatok alsó korlátai
Témavezető: Tóthmérész Lilla

Karsai Richárd Mihály: n-dimenziós gömb térfogata
Témavezető: Fehér M. László

Kenyeres Zoltán: Az elektronikus aláírások kriptográfiai algoritmusai
Témavezető: Szabó István

Kéri Tímea: Populációs modellek valós adatokkal
Témavezető: dr. Csomós Petra

Lekics László: Igazságos Osztozkodási Algoritmusok
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Lőrincz Orsolya: A mintanagyság meghatározásának módszerei
Témavezető: Csiszár Villő

Máthé Lilla: Objektumok detektálása neurális hálózatokkal
Témavezető: Csiszárik Adrián

Mészáros Márk Ádám: Görbék rektifikálhatósága és ívhossza
Témavezető: Pfeil Tamás

Milovszky Bence: Az AlphaGo és változatai
Témavezető: Csiszárik Adrián

Morvai Zsolt: Budapesti lakáspiac túlfűtöttsége
Témavezető: Pröhle Tamás

Neubrandt Benedek: Algebra és Számelmélet versenyfeladatok a középiskolában
Témavezető: Dr. Kiss Emil

Oláh Judit: Véletlen fák aszimptotikus vizsgálata
Témavezető: Rozner Bence

Osváth Tibor Attila: Elérési idők tabu Markov-láncok esetén
Témavezető: Pröhle Tamás

Parádi Levente: Halmazrendszerek és a lineáris algebra
Témavezető: Dr. Kiss Emil

Petro-de Chalendar Katalin Nicole: Algoritmusok gráfok csúcsainak beágyazására és kiértékelésük link predikciós módszerekkel (angolul)
Témavezető: Dr. Benczúr András

Portik-Szabó Áron: Gömbháromszögek és tulajdonságaik
Témavezető: Moussong Gábor

Szabó Róbert: Az AlphaZero algoritmus elméleti háttere
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton

Temmel Bálint András: Neurális közönséges differenciálegyenletek
Témavezető: Fekete Imre

Tímár Zsuzsanna: Projektív sík egy általánosítása
Témavezető: Szeghy Dávid, Lénárt István

Török Bálint: Véletlen premutációk modelljei
Témavezető: Csiszár Villő

Varga Botond: Idősorok elemzése és prediktálása mély neurális hálózatokkal
Témavezető: Lukács András

Varga Melinda: A CO2 kibocsátás elemzése és előrejelzése
Témavezető: Zempléni András

Várhegyi Orsolya: Változatos közösségek statisztikai feltérképezése közösségi hálózatokon
Témavezető: Gerencsér Balázs

Vilmos Mónika: A Hénon-Heiles modell vizsgálata
Témavezető: Dr. Csomós Petra

2019

Balázs Zsófia: Megbetegedések általános és térbeli kockázati faktorainak statisztikai vizsgálata
Témavezető: Dr. Márkus László

Barna Kinga: Körök analitikus geometriája
Témavezető: Lakos Gyula

Bottyán Martin: Objektum felismerés gépi tanulási módszereinek vizsgálata
Témavezető: Lukács András

Csillag Márton: A statisztikai tanuláselmélet alapjai
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton

Czimer Máté: Kössünk biztosítást!
Témavezető: Zempléni András

Fehér Patrik: Pontrendszerek jelentősége a motorsportban
Témavezető: Németh László

Halász Réka: Stabilitás vizsgálata az égi mechanikában
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Hojsza Kristóf: Numerikus analízis alkalmazása az elektrokémiában: a Cottrell-kísérlet szimulációja
Témavezető: Valkó Éva

Juhos Eszter: Kompartment-modell alkalmazása antigén-antitest reakciók vizsgálatára
Témavezető: Pfeil Tamás

Kalocsai Bálint: Online közösségi média tartalmak elemzése gépi tanulási eszközökkel
Témavezető: Lukács András

Kelemen Ádám Olivér: A stabil párosítás problémája és alkalmazásai
Témavezető: Fekete István

Kiri Csaba: Regresszió és alkalmazása a meteorológiában
Témavezető: Kovács Ágnes

Mihucza Gergely: Az automatikus hierarchikus osztályozás elmélete és gyakorlata
Témavezető: Pröhle Tamás

Nagy Laura Piroska: Végtelen sorok, szorzatok
Témavezető: Pfeil Tamás

Nagy Levente: Runge-Kutta módszerek implementálása és alkalmazása
Témavezető: Fekete Imre

Papp Ármin Péter: Körosztási polinomok
Témavezető: Ágoston István

Papp Eszter: Inverz- és implicitfüggvény-tételek
Témavezető: Fehér László

Pongráczné Gazdag Brigitta: LDPC kódok
Témavezető: Héger Tamás

Porubszki Dóra: Operátorszeletelési eljárások vizsgálata
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Rózsa Petra: Szimmetrikus, pozitív definit együtthatómátrixú lineáris algebrai egyenletrendszerek iteratív megoldási módszerei
Témavezető: Fekete Imre

Seres Ákos: Lineáris algebrai módszerek a kombinatorikában
Témavezető: Ágoston István

Veres Anikó Katalin: Rendszerváltozások kihívásai a piaci kockázatkezelésben
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor

Veres Diána: Titokmegosztások
Témavezető: Villányi Viktória Ildikó, adjunktus

2018

Balogh Alexandra: A hővezetési egyenlet vizsgálata harmadfajú peremfeltétellel
Témavezető: Izsák Ferenc

Bartha Lilla Liza: Mátrixok spektrális tulajdonságai és azok szerepe a differenciálegyenletek stabilitásában
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Berger Máté: Időfüggő preferenciaadatok modellezése
Témavezető: Prőhle Tamás

Csordás Tamás: A Runge-Kutta módszerek rendfeltételeiről
Témavezető: Fekete Imre

Egyed Tünde: Taylor-formula és alkalmazásai
Témavezető: Pfeil Tamás

Farkas Alexandra: A stabilitás szerepe a differenciálegyenletek numerikus megoldásában
Témavezető: dr. Csomós Petra

Halápi Gergely: Véletlenített tesztek a többváltozós varianciaanalízisben
Témavezető: Prőhle Tamás

Harmat Máté: Villamosenergia árgörbe szcenárió generálás
Témavezető: Dr. Mádi-Nagy Gergely

Horváth Bálint Tamás: Extremális halmazrendszerek vizsgálata lineáris algebrai eszközökkel
Témavezető: Halasi Zoltán

Horváth Eszter: Közönséges differenciálegyenletek kétpontos peremérték-feladatai a numerikus modellezésben
Témavezető: Faragó István

Horváth Manuéla: Dinamikus folyamok
Témavezető: Lukács András

Huszárik Anna Flóra: Kívülálló értékek hatása a lineáris modellben
Témavezető: Németh László

Kálmán Dávid Sámuel: Exponenciális Runge-Kutta módszerek
Témavezető: Csomós Petra

Kasnyik Adrienn : Digitális Fizetőeszközök
Témavezető: Villányi Viktória

Katona Réka: Mélytanulási módszerek az orvosi képalkotó diagnosztikában
Témavezető: Csiszárik Adrián

Kovács Attila: Polinomok a matematikában
Témavezető: Ágoston István

Kovács Zsófia: Mátrixok és hálózati keresés
Témavezető: Ágoston István

Kővári Imre: Kooperatív játékelméleti problémák és megoldásaik
Témavezető: Király Tamás

Major Levente Attila: Járványterjedés modellezése adaptív hálózatokon
Témavezető: Bodó Ágnes

Olexó Tünde: Az adatbányászat hibrid modelljei
Témavezető: Lukács András

Pribeli Dóra: Differenciálegyenletek a modellezésben
Témavezető: Valkó Éva

Puskás Teodóra: Kopula regresszió
Témavezető: Pröhle Tamás

Rakusz Mihály: VaR modellek hatékonyságának vizsgálata
Témavezető: Prőhle Tamás

Schwartz József: Játékstratégiák statisztikai kiértékelése
Témavezető: Pröhle Tamás

Szabó Zsuzsanna: Kriptográfiai protokollok
Témavezető: Villányi Viktória Ildikó

Takács Krisztina: Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei
Témavezető: Havasi Ágnes

2017

Adamik Réka: Áruszállítási feladat optimalizálása egészértékű programozási modellekkel
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Bagi-Szűcs Andrea: Hamilton-rendszerek
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Baloghné Koterla Orsolya: Interpolációs eljárások
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Benkő Beatrix: Szoftvertesztelés támogatása adatbányászati eszközökkel (angolul)
Témavezető: Lukács András

Boda Lívia: Többes integrálok matematikai és fizikai alkalmazásai
Témavezető: Fehér László

Bőhm Tamás: Zenei identifikáció matematikai háttere
Témavezető: Fábián Gábor

Császár Kristóf: Mobiltelefon-alkalmazások naplófájljainak elemzése
Témavezető: Lukács András

Czira Eszter: Csoportkonstrukciók és kis elemszámú csoportok
Témavezető: Ágoston István

Dobos Elvira: A Magnus-módszer és alkalmazása
Témavezető: Havasi Ágnes

Dobrádi Anna: Rendezési algoritmusok áttekintése
Témavezető: Dr. Tichler Krisztián

Dobsa Dániel: Azonosságfeloldás adatbányászati módszerekkel
Témavezető: Lukács András

Dorner Fanni Szonja: A numerikus analízis interpolációs módszerei és alkalmazásai
Témavezető: Faragó István

Dunai Alexandra: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm használata a Bitcoin világában
Témavezető: Villányi Viktória

Fáy Renáta: Véges Markov-láncok
Témavezető: Michaletzky György

Gergely Noémi: Numerikus módszerek a Black Scholes egyenlet megoldásához
Témavezető: Tóth Árpád

Geszler Evelin Anna: Az elektromos autók okos töltése
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Gurubi Gina: Pillangók és százszorszépek a numerikus modellezésben
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Hágen Zsófia Margit: Többnyerteses választások
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Hertelendy Éva: Differenciálegyenletek alkalmazása közgazdaságtani cikluselméletekben
Témavezető: Magyar Róbert

Hordós Donát: Markov láncok rendjének becslése
Témavezető: Csiszár Villő

Horváth Ádám Mihály: Labdarúgó-mérkőzések eredményeinek előrejelzése
Témavezető: Varga László

Hubay Dalma: Függvénysorozatokkal kapcsolatok tételek, példák, ellenpéldák
Témavezető: Gémes Margit

Jicsinszky Dóra: Végtelen sorok és szorzatok vizsgálata
Témavezető: Pfeil Tamás

Kapui Dóra: Differenciálszámítás normált terekben
Témavezető: Tarcsay Zsigmond

Kelemen Kitti: Az MCMC algoritmus és néhány alkalmazása
Témavezető: Csiszár Villő

Kerestély Csilla Annamária: Feleletválasztós tesztek kiértékelése
Témavezető: Csiszár Villő

Kósa Lilla: Differenciálegyenletek analitikus és numerikus megoldása
Témavezető: Chripkó Ágnes

Kovács Jenifer: Populációdinamikai modellek stabilitásvizsgálata
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Kulcsár Zoltán: Az utazóügynök probléma és alkalmazásai
Témavezető: Kiss Attila

Leskó Zoltán Márk: Szimmetrikus csoportok
Témavezető: Ágoston István

Lovák Zsanett: Populációdinamikai modellek numerikus megoldása Matlab alkalmazásával
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Májusi András: Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei
Témavezető: Havasi Ágnes

Moór Márk: Valós adatokon alapuló járványterjedési modellek
Témavezető: Simon L. Péter

Moschnitzka Ádám: Útkereső algoritmusok négyzetrácsokon
Témavezető: Király Tamás

Muhari Ágnes: Módszerek szélsőérték feladatok vizsgálatára
Témavezető: Kós Géza

Nemecskó István: Interpolációs módszerek és alkalmazásuk differenciálegyenletek numerikus megoldására
Témavezető: Csomós Petra

Nemesné Jónás Nikolett: A Lagrange-féle multiplikátor módszer és alkalmazása
Témavezető: Szekeres Béla János

Orosz Alexandra: Árverési mechanizmusok
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Panta Niké: Power Voting (angolul)
Témavezető: Varga László

Reibl Dániel: Utazó hullám megoldások
Témavezető: Izsák Ferenc

Rusznák Demeter: Az elliptikus görbékkel való titkosítás néhány matematikai kérdése
Témavezető: Szabó István

Sáhó Györgyi: Differenciálegyenletek numerikus megoldásai és alkalmazásai
Témavezető: Valkó Éva

Szécsi-Tisza Ádám: Adatbányászati eszközök alkalmazása a képfeldolgozásban
Témavezető: Lukács András

Szöllősi Szilvia: Egészértékű programozási feladatok megoldása
Témavezető: Király Tamás

Tamás Réka: Másodrendű közönséges differenciálegyenletek és szerepük a numerikus modellezésben
Témavezető: Dr. Csomós Petra

Tejes Viktor: Az analízis alkalmazásai a modellezésben
Témavezető: Valkó Éva

Tótok Barbara: Kupongyűjtő probléma
Témavezető: Csiszár Villő

Varga Zsolt: Numerikus integrálás
Témavezető: Havasi Ágnes

Végh Cintia Kinga: Optimalizálási modellek tengeri szélfarmok karbantartásához
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Virincsik Réka: Az analízis alkalmazásai a közgazdaságtanban
Témavezető: Valkó Éva

Walter Petra: Taylor-sorok alkalmazása numerikus sorok vizsgálatára
Témavezető: Pfeil Tamás

2016

Annár Zsolt: Egyenlőtlenségi mértékek statisztikai értékelése
Témavezető: Pröhle Tamás

Balázs Krisztina Eszter: Algoritmusok többgépes ütemezési feladatokra
Témavezető: Jordán Tibor

Csala Mátyás: Végtelen sorokkal kapcsolatos tételek és ellenpéldák
Témavezető: Gémes Margit

Dávid Réka: A végtelen tartományon kitűzött egydimenziós hővezetési feladat véges különbséges módszereinek stabilitásvizsgálata (angolul)
Témavezető: Dr. Havasi Ágnes

Fáki Anna: Hierarchikus lineáris modellek és alkalmazásuk szociológiai adatok elemzésére
Témavezető: Zempléni András

Fórizs Nándor Zoltán: Nyerő stratégia a magyar tarokk kártyajátékban
Témavezető: Kornyik Miklós

Gáyer Nóra: Az egyenletes eloszláshoz kapcsolódó érdekességek
Témavezető: Csiszár Villő

Horvat Anna: Konvergencia-sebesség az extrémérték modellekben
Témavezető: Zempléni András

Horváth Ákos: A hátizsák probléma alkalmazása a kriptográfiában
Témavezető: Lukács András

Hrubi Nóra: Fejezetek a bonyolultságelméletből
Témavezető: Korándi József

Kelemen Kinga: Szórás- és kovarianciaanalízis alkalmazása szociológiai adatokra
Témavezető: Zempléni András

Kiss Franciska: Lotka-Volterra-féle populációdinamikai modellek vizsgálata
Témavezető: Pfeil Tamás

Kopis Flóra Júlia: Többváltozós feltételes szélsőérték-számítás
Témavezető: Pfeil Tamás

Majoros Szabolcs: Stabilis eloszlások és alkalmazásuk a pénzügyekben
Témavezető: Zempléni András

Molnár Gábor: Bonyolultsági vizsgálatok egy szépirodalmi mű kapcsán
Témavezető: Korándi József

Németh Kinga: Párosítások
Témavezető: Szőnyi Tamás

Reskó Sándor: Síkgörbék területének kiszámítása a Green-tétel segítségével
Témavezető: Pfeil Tamás

Schneider Tímea: Információterjedés hálózatokon - Voter modell
Témavezető: Simon L. Péter

Sulyán Tímea: Poisson-eloszlás és alkalmazásai
Témavezető: Csiszár Villő

Szabó Tamás: Az utazó ügynök probléma algoritmusai
Témavezető: Lukács András

Szilágyi Béla: A nagy triumvirátus
Témavezető: Mezei István

Tábori Ármin: Konvergenciagyorsítási módszerek
Témavezető: Dr. Havasi Ágnes

Tagscherer Zsófia: Peremérték-feladatok numerikus megoldási módszerei
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Tassonyi Tímea: Földgázpiaci beszerzés optimalizáció
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Tujner Zoltán: Lineáris algebrai egyenletrendszerek iterációs módszereinek konvergenciája
Témavezető: Dr. Havasi Ágnes

Ungár Anikó: Statisztikai kísérlettervezés és elemzés
Témavezető: Pröhle Tamás

Várai Anita: NEM KORLÁTOS DIFFÚZIÓS FOLYAMATOK EGZAKT MEGOLDÁSA
Témavezető: Pröhle Tamás

Várhegyi Bence: Lineáris algebrai egyenletrendszerek direkt és iteratív megoldási módszerei
Témavezető: Karátson János

2015

Balázsi Judit: Egylépéses módszerek 0- és A-stabilitása
Témavezető: Fekete Imre

Bálint Tímea: Négyzetes mátrixok hatványozása
Témavezető: Izsák Ferenc

Bárdits Anna: A Riemann-féle zéta függvény néhány alkalmazása
Témavezető: Keleti Tamás

Besenyei Andrea: Szociális hálók klaszterezése
Témavezető: Dr. Kósa Balázs

Bitó Bálint István: Opciós tőzsdei kereskedelem
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Bodó Alexandra: Algoritmusok többgépes ütemezési feladatokra
Témavezető: Jordán Tibor

Csuka Viktória: Mortalitás és fertilitás modellezés
Témavezető: Prőhle Tamás

Csurkó Lilla: Interpolációelmélet a numerikus analízisben
Témavezető: Faragó István

Daróczy-Kiss Endre: Galaxis-eloszlások vizsgálata
Témavezető: Pröhle Tamás

Elek Tibor Attila: Optimalizálási módszerek órarend készítéséhez
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika

Farkas László Zénó: Li-ion akkumulátorok szimulációja több-skálás numerikus modellek alkalmazásával (angolul)
Témavezető: Kriston Ákos, Faragó István

Fejes Ágota: Szociális hálózatok geográfiai beágyazódása
Témavezető: Lukács András

Fekete Ildikó: Dan Brown Digitális erődje és a nyilvános kulcsú titkosítás
Témavezető: Korándi József

File Mátyás: Vektormező és alkalmazásai
Témavezető: Pfeil Tamás

Gócza Gergely: Erdős, Faber és Lovász sejtéséről
Témavezető: Kiss Attila

Gyebnár Tünde: Végtelen sorok konvergencia kritériumai
Témavezető: Bátkai András

Habai Kitti: A határozott integrál alkalmazásai
Témavezető: Gémes Margit

Harsányi Károly: Titokmegosztás és a bonyolultság vizsgálata gráfokon
Témavezető: dr. Ligeti Péter

Horváth Zoltán Ferenc: Koszinusz hiperbolikusz és társai
Témavezető: Mezei István

Kapari Dávid: Periodikus viselkedés kémiai reakciók differenciálegyenleteiben
Témavezető: Simon L. Péter

Kaszás Gábor: Populációdinamikai modellek
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Kiss Mirella: Útkereső algoritmusok labirintusokban
Témavezető: Lukács András

Korányi Gergő: Információterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel
Témavezető: Simon L. Péter

Kovács Gergely: Statisztikai modellek értékelő eljárásai
Témavezető: Prőhle Tamás

Kovács Ténia Alexandra: Gyakori részgráfok keresése hálózatokon
Témavezető: Dr. Kósa Balázs

Laki Annamária: Lineáris algebrai egyenletrendszerek direkt és iterációs megoldási módszerei
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Molnár Anett: Panel adatok elemzése - A várható élettartamot befolyásoló tényezők vizsgálata
Témavezető: Pröhle Tamás

Németh Viktória: Nehéz Problémákon Alapuló Nyilvános Kulcsú Kriptográfia (angolul)
Témavezető: Villányi Viktória Ildikó

Nováky Csaba: Lineáris algebra alkalmazásai
Témavezető: Dr. Károlyi Gyula

Pallagi Diána: Szélsőérték-számítás és gyakorlati alkalmazásai
Témavezető: Svantnerné Sebestyén Gabriella

Rajzinger Zsanett: Fuzzy optimalizálás
Témavezető: Fullér Róbert

Reibl Dávid: Differenciálegyenletek fizikai alkalmazásai
Témavezető: Mezei István

Sebők Tamás: Biztosítói káradatok matematikai modellezése
Témavezető: Zempléni András

Takácová Nikoleta: Normalitásvizsgálati módszerek egy dimenzióban
Témavezető: Varga László

Takács Annamária: A kétpontos peremérték-feladatok numerikus megoldási módszerei
Témavezető: Faragó István

Tálas András: Interpolációs módszerek
Témavezető: Dr. Havasi Ágnes

Tóth Ágnes Ivett: Szemmozgások vizsgálata és alkalmazása biometrikus azonosításra adatbányászati módszerekkel
Témavezető: Lukács András

Tóth Alexandra: Illeszkedésvizsgálati módszerek összehasonlítása
Témavezető: Zempléni András

Varga Réka: Menetrend készítési problémák
Témavezető: Kis Tamás

Zámbó Anita: Modellezés egy- és többdimenziós lineáris folyamatokkal
Témavezető: Prőhle Tamás

2014

Antal József: A mátrixoktól a Turán-típusú tételekig
Témavezető: Fialowski Alice

Bakonyi Eszter: Nemnegatív mátrixok
Témavezető: Ágoston István

Csohány Dóra: Polinomok véges testek felett
Témavezető: Ágoston István

Csomós Beatrix: Körosztási polinomok
Témavezető: Ágoston István

Fóra Gyula Krisztián: Tőzsdei idősorok prediktív modellezése (angolul)
Témavezető: Lukács András

Ikvahidi Adrienn: Növekedési függvények, populációnövekedési modellekben szereplő differenciálegyenletek
Témavezető: Pfeil Tamás

Kodácsi Orsolya: Stabil párosítások
Témavezető: Lukács András

Komjáti Dóra: Az analízis alapjai és üzleti alkalmazásai
Témavezető: Mincsovics Miklós Emil

Kósa Barbara: Tőzsdei események matematikai és informatikai kezelése
Témavezető: Prőhle Tamás

Lebanov Dóra: A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai
Témavezető: Mezei István

Mansaré Anna Manty: Fraktálok és számítógépes grafika
Témavezető: Buczolich Zoltán

Morvai Anikó: Dinamikai rendszerek vizsgálata szimbolikus programcsomagokkal
Témavezető: Burcsi Péter

Nagy-Lutz Zsaklin: Függvények folytonosságával kapcsolatos tételek és ellenpéldák
Témavezető: Gémes Margit

Oláh Vivien: Mátrixelmélet alkalmazásai
Témavezető: Fialowski Alice

Pirka Ágnes: Nevezetes sorozatok és sorok( az e és a pi előállításai)
Témavezető: Mezei István

Réger Csilla: Szavazási mechanizmusok
Témavezető: Dr. Király Tamás

Sághy Enikő Kata: Függvények szélsőérték vizsgálata
Témavezető: Gémes Margit

Tinku Krisztina: Adott bőségű reguláris gráfok
Témavezető: Héger Tamás, Szőnyi Tamás

Tóth Ádám: Gráfok színezése
Témavezető: Hermann György

Várkonyi Dávid: A többszörös integrál és alkalmazásai
Témavezető: Pfeil Tamás

2013

Ádám Johanna: Az egydimenziós konvekciós-diffúziós feladat numerikus megoldása
Témavezető: Faragó István

Bámer Teodóra: Folytonos függvények közelítése polinomokkal
Témavezető: Mezei István

Bayat Samira: Social Network's Mining(Twitter) (angolul)
Témavezető: Kósa Balázs

Bedenek Eszter: Függvények közelítése
Témavezető: Mezei István

Böjthy Barbara Adrienn: Sztochasztikus mátrixok és Markov-láncok
Témavezető: Fialowski Alice

Borostyán Dóra: Lineáris algebra és mátrixok alkalmazása a numerikus analízisben
Témavezető: Fialowski Alice

Bozzay Eszter: A vesecsere matematikai és közgazdaságtani megközelítése
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Csillagvári Dániel: Számítógépes programok alkalmazása az analízisben
Témavezető: Gémes Margit

Dávid László: Differenciálegyenletek
Témavezető: Mezei István

Deák Szilárd: Idősorok elemzése adatbányászati módszerekkel
Témavezető: Lukács András

Horváth Ádám Zoltán: Komplex számok
Témavezető: Fialowski Alice

Kallós Dóra: Versenyfeladatok a középiskolában
Témavezető: Fialowski Alice

Kiss Dániel: A PageRank és alkalmazása
Témavezető: Grolmusz Vince

Konfár Kitti: Párosítások, páros gráfokban és tetszőleges gráfokban, alkalmazások
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Mészáros Ádám István: Véletlen iterációk statisztikai elemzése
Témavezető: Sigray István

Németh Regina: Nevezetes számok a matematikában
Témavezető: Ágoston István

Orthmayr Flóra: A tökéletes számok és társaik
Témavezető: Freud Róbert

Ota Ayaka: Mobiltelefon titkosítási algoritmusok
Témavezető: Szabó István

Palotay Réka: Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
Témavezető: Besenyei Ádám

Prikkel Anett: Többváltozós szélsőérték számítás és alkalmazásai
Témavezető: Keleti Tamás

Ruzsányi Orsolya: Lineáris algebra és mátrixok alkalmazásai
Témavezető: Fialowski Aliz

Simonka Fruzsina: Preferenciaadatok kiértékelése
Témavezető: Pröhle Tamás

Szilágyi Dániel: Több processzoros ütemezés változtatható méretű feladatokkal
Témavezető: Kis Tamás

2012

Balka Júlia: Numerikus integrálás
Témavezető: Kurics Tamás

Csuka Anita: Az e szám
Témavezető: Besenyei Ádám

Dávid Péter: Focibajnokságok és véges geometriák
Témavezető: Kiss György

Egerszegi Gabriella: Hitel csere-ügyletek
Témavezető: Fullér Róbert

Fehér Elza: Szélsőérték-problémák
Témavezető: Mezei István

Horváth Vivien: A Parciális Legkisebb Négyzetek Regresszió
Témavezető: Pröhle Tamás

Kis Ágnes: Lineáris algebrai egyenletrendszerek iteratív megoldási módszerei
Témavezető: Faragó István

Kiss Eszter: Laplace-transzformáció és alkalmazásai
Témavezető: Bátkai András

Kiss Rebecca: Gersgorin-körök
Témavezető: Mincsovics Miklós

Kiss Valéria: Opciók Árazása
Témavezető: Sikolya Eszter

Kiss Zsófia: Pont és Intervallumbecslés bemutatása Bayes- és Klasszikus statiszika eszközeivel
Témavezető: Dr. Vancsó Ödön

Koplányi Barbara: Elemi becslések a prímszámok számára
Témavezető: Gyarmati Katalin

Marton Péter: Prímtesztek és prímfaktorizáció
Témavezető: Freud Róbert

Nagy Zsuzsanna: Normált térbeli differenciálszámítás alkalmazásai
Témavezető: Simon Péter

Péter Zsófia: Optimális portfóliók kialakítása
Témavezető: Csiszár Villő

Ruzsics László: Alapvető iterációs eljárások lineáris egyenletrendszerek megoldására
Témavezető: Kurics Tamás

Sáfár Rebeka: Demonstrációs célú szimulációk egyszerű populációdinamikai folyamatok modellezésére
Témavezető: Izsák János

Sölch András János: Lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldása
Témavezető: Kurics Tamás

Szabó Vanda: Peremérték feladatok véges differenciás megoldása interpolációs adatokkal
Témavezető: Faragó István

Szilágyi Enikő: Kaotikus rendszerek
Témavezető: Keleti Tamás

Szili Beáta: Rekurzív sorozatok
Témavezető: Mezei István

Sztahó Roland István: MCMC módszerek
Témavezető: Pröhle Tamás

Tajti Melinda: Variációszámítás és alkalmazása
Témavezető: Keleti Tamás

Tóth Noémi: Munkafolyamat alapú hálózati centralitásfogalmak vizsgálata
Témavezető: Dr. Gulyás László, Sziklai Péter

Tóth Zsuzsanna Edit: Szélsőérték feladatok megoldása elemi módszerekkel és a differenciálszámítás segítségével
Témavezető: Szentmiklóssy Zoltán

Treszl Márta: Hozam Menedzselés (angolul)
Témavezető: Fullér Róbert, Villányi Viktória

Vajda Gergely: Hilbert program
Témavezető: Szabó Csaba

Vánkovics Mária: Sorok és hatványsorok vizsgálata Abel nyomán
Témavezető: Pfeil Tamás

2011

Bakos Gergely: Sorok és sorozatok kapcsolata a Riemann integrállal
Témavezető: Pfeil Tamás

Bognár Izabella Mária: Fejezetek a differenciálszámítás történetéből
Témavezető: Sikolya Eszter

Bókkon Andrea: A Bradley - Terry modell elemzése
Témavezető: Csiszár Villő

Debreczeni Donát: Útvonalkeresés időfüggő hálózatokban
Témavezető: Király Zoltán

Egerszegi Gabriella: Hitel csere-ügyletek
Témavezető: Fullér Róbert

Földi Eszter: Topologikus terek, folytonosság és a Brouwer-fixponttétel
Témavezető: Pfeil Tamás

Halász Sándor: Optimális stratégiák magas tranzakciós költség esetén és a szerencsejátékokban
Témavezető: Csiszár Villő

Kiss Eszter: Laplace-transzformáció és alkalmazásai
Témavezető: Bátkai András

Kovács Anikó: Fourier-sorok és alkalmazásai
Témavezető: Keleti Tamás

Kulik Imre: Hamilton kör keresése speciális gráfokban
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Macsotai Ágnes: Közönséges Differenciálegyenletek Kezdetiérték Feladatainak Numerikus Megoldása Matlab Alkalmazásával
Témavezető: Faragó István

Mátyásfalvi György: Sávváltások hatásának vizsgálata spontán dugókra a sejt automata NaSch modell implementációján és mean field approximációján keresztül (angolul)
Témavezető: Pröhle Tamás

Naszádos Áron: Ütemezési Gyakorlatok
Témavezető: Jordán Tibor

Papp Franciska: A Pell-egyenlet és története
Témavezető: Szabó Csaba, Pongrácz András

Rózsa Bianka: A matematika egy nagy pillanata - matematikatörténeti feladatok
Témavezető: Szabó Csaba

Sebestyén Gabriella: Kétpontos peremérték-feladatok numerikus megoldása (angolul)
Témavezető: Faragó István

Sölch András János: Lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldása
Témavezető: Kurics Tamás

Székely Ferenc: Populációdinamikai modellek szemléltetése Matlab-bal
Témavezető: Mincsovics Miklós

Tóth Ádám: Optimalizálás a Microsoft Excel Solver bővítménye segítségével
Témavezető: Mádi-Nagy Gergely

Vass Lajos: Hatványsorok és alkalmazásaik
Témavezető: Bátkai András

Winkler Sára: Hozammenedzsment Rendszerek
Témavezető: Fullér Róbert

2010

Antal Éva: Bayes típusú problémák
Témavezető: Vancsó Ödön

Bécsi Ilona: A π története
Témavezető: Besenyei Ádám

Bényász Melinda: Klasszifikáció az adatbányászatban
Témavezető: Kósa Balázs

Bertalan Szabina: Halálozási adatok vizsgálata
Témavezető: Prokaj Vilmos

Bozó Brigitta: Címkézett és címkézetlen fák leszámlálása
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Chmelik Gábor: Kaotikus Differenciálegyenletek
Témavezető: Simon L. Péter

Csete Katalin: Differenciálegyenletek megoldása a Maple programcsomag alkalmazásával
Témavezető: Gémes Margit

Darida Sándor: Koch-görbéhez hasonló fraktálok vizsgálata
Témavezető: Buczolich Zoltán

Dávid Bettina: Egyenletek megoldása Galois előtt
Témavezető: Ágoston István

Fekete Imre: M-mátrixú lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldásának módszerei (angolul)
Témavezető: Faragó István

Fodor Péter: Az analízis néhány alkalmazása
Témavezető: Sikolya Eszter

Harkai Alexandra Dóra: Csoportok a matematika különböző területein
Témavezető: Károlyi Gyula

Heimbuch Zita: Hatványsorok és alkalmazásaik
Témavezető: Bátkai András

Juhász Gergely: A Banach-fixponttétel és alkalmazásai
Témavezető: Karátson János

Kecskés Regina: Fejezetek az algebra történetéből: Az algebra alaptétele
Témavezető: Ágoston István

Koltay Anita: Mátrix szeletelés elmélet
Témavezető: Mincsovics Miklós

Koreczki Bence: Sorok konvergenciakritériumai
Témavezető: Pfeil Tamás

Laczkó Éva: A Laplace-transzformáció és alkalmazásai
Témavezető: Bátkai András

Madarász Éva: Elemi matematika
Témavezető: Fried Katalin

Mészáros Mirjana: Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Kurics Tamás

Mihalkó Zita: Interpoláció
Témavezető: Kurics Tamás

Nádas Katalin: Pénzügyi problémák megoldásai Maple és más környezetekben
Témavezető: Pröhle Tamás

Nagy Orsolya: Számelmélet feladatok szakkörre
Témavezető: Szalay Mihály

Pásztor Nikolett: Numerikus integrálás
Témavezető: Kurics Tamás

Rusz Mihály Balázs: Kódolás és szimbolikus dinamika
Témavezető: Buczolich Zoltán

Sáfrányos Anita: Függvények közelítése
Témavezető: Gémes Margit

Sóki Marianna: Többváltozós függvények vizsgálata a Maple segítségével
Témavezető: Gémes Margit

Soós Ivett: Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Mincsovics Miklós

Szalai Gábor: Elimináció Gröbner-bázisokkal
Témavezető: Károlyi Gyula

Valkó Éva: Az analízis alkalmazásai az érrendszer vizsgálatában
Témavezető: Pfeil Tamás

Varga Ildikó: Másodfokú kongruenciák és alkalmazásaik
Témavezető: Károlyi Gyula

2009

Egri Zoltán: Carl Friedrich Gauss élete és matematikája
Témavezető: Károlyi Gyula

Eitner Bea: Lineáris algebrai egyenletrendszerek iterációs megoldásai
Témavezető: Faragó István

Faragó Judit: Szélsőérték feladatok gazdasági számításokban
Témavezető: Gémes Margit

Lukács Attila: Web log adatbányászat
Témavezető: Kósa Balázs

Podobni Katalin: Legrövidebb útkereső algoritmusok
Témavezető: Nagy Adrienn

Póka Andrea: Fejezetek az integrálszámítás történetéből
Témavezető: Sikolya Eszter

Simon Anita: Az analízis néhány közgazdaságtani alkalmazása
Témavezető: Sikolya Eszter

Simon Csilla: A Henstock-Kurzweil féle integrál
Témavezető: Keleti Tamás

Szluka Szilvia Irén: Egy pénzügyi probléma vizsgálata kvadratikus programozással
Témavezető: Nagy Marianna

Takács Sára: Peremérték-feladatok numerikus megoldása
Témavezető: Kurics Tamás

Török Krisztina: Matematikai problémák a közgazdaságtanból
Témavezető: Sikolya Eszter

Városi Kristóf: Üzemanyagcellák matematikai modellezése
Témavezető: Faragó István, Szabó Tamás

Zahorecz Beáta: A Banach-féle fixponttétel és alkalmazásai
Témavezető: Kurics Tamás