BSc Matematika tanár

2018

Szecsei Noémi: A Rubik-(nem)kocka csoportelméleti invariánsai
Témavezető: Szabó Csaba

2017

Hatala Csaba László: Mit mutatnak meg egy gráfról a sajátértékei?
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Kiszi Gergely: Gömbi háromszögek
Témavezető: Mussong Gábor

Kövesdi Péter: Paradoxonok
Témavezető: Hermann Péter

Sebestyén Krisztina: Térbeli affin transzformációk és másodrendű felületek analitikus vizsgálata
Témavezető: Verhóczki László

2016

Basa Renáta: Generátorfüggvények a kombinatorikában
Témavezető: Szőnyi Tamás

Deák Réka: Szabályos gráfok paraméterei
Témavezető: Dr. Sziklai Péter

Fábián János: Négyzetfraktálok
Témavezető: Buczolich Zoltán

Gyalog Eszter: Geometriai szerkesztések korlátozott eszközökkel
Témavezető: Moussong Gábor

Hatala Csaba Laszlo: Problémamegoldási és bizonyítási módszerek bemutatása matematikai játékokkal és játékos matematikával
Témavezető: Török Judit

Horváth Gábor: Fourier-sorok
Témavezető: Gémes Margit

Hutai Dániel Gábor: Az inverzió és alkalmazásai
Témavezető: Verhóczki László

Kabai Eszter: A Delaunay-felület
Témavezető: Moussong Gábor

Kis László: A parkettázás problémája
Témavezető: Szeghy Dávid

Kiss Laura: A szabályos 17-szög szerkesztése
Témavezető: Moussong Gábor

Kiszi Gergely: Hálók a középiskolában
Témavezető: Korándi József

Kovács Anita Mária: Szabályos mozaikok
Témavezető: Moussong Gábor

Kövesdi Péter: Paradoxonok
Témavezető: Hermann Péter

László Eszter: Hogyan mérjünk radioativitást?
Témavezető: Szabó Csaba

Molnár Nikolett: Néhány nem szokványos feladat a geometria területéről
Témavezető: Hegyvári Norbert

Nacsa Gellért: Matematikai játékok és érdekességek a Fibonacci-számok kapcsán
Témavezető: Török Judit PhD

Nyitrai Edina: Markov-láncok bevezetése és velük kapcsolatos feladatok megoldása
Témavezető: Vancsó Ödön

Pallagi Bóbita: Az integrálszámítás alkalmazásai
Témavezető: Valkó Éva

Rácz Krisztina: Geometriai egyenlőtlenségek a gömbfelületen
Témavezető: Kertész Gábor

Radnai Georgina: Mátrixfelbontások
Témavezető: Ágoston István

Resch Borbála: Másodrendű görbék és felületek
Témavezető: Szeghy Dávid

Schőn Tímea: Miért nem kör alakú a tó? – Magasabb fokú polinomok az elemi geometria területén
Témavezető: Szabó Csaba

Szabó András: A végtelen fogalma
Témavezető: Fialowski Alice

Szántó Rita: Szerkesztések a Cayley-Klein-féle körmodellben
Témavezető: Verhóczki László

Szegedi Gábor: Középiskolai versenyfeladatok csoportelméleti háttere
Témavezető: Károlyi Gyula

Ulviczki Tünde: Extremális halmazrendszerek
Témavezető: Szőnyi Tamás

2015

Ádám Réka: Lineáris algebra néhány alkalmazása - Kombinatorikai, geometriai problémák
Témavezető: Hermann Péter

Babák Bence: Konvexitás, szélsőérték
Témavezető: Sigray István

Böszörményi Balázs: A Kocka és ami mögötte van
Témavezető: Halasi Zoltán

Csikó Csaba László: Rekurzív sorozatok
Témavezető: Dr. Mezei István

Czapáry-Martincsevics Máté András: A hiperbolikus sík Poincaré-féle körmodellje
Témavezető: Verhóczki László

Danyi Béla: A Kiepert-hiperbola
Témavezető: Moussong Gábor

Diószegi Edina: Trükkös integrálás
Témavezető: Buczolich Zoltán

Fodor Edina: Térbeli geometriai transzformációk analitikus leírása
Témavezető: Verhóczki László

Gellér Barnabás: Háromszögközéppontok baricentrikus koordinátái
Témavezető: Lakos Gyula

Hajnal Anna: Matematikai Paradoxonok
Témavezető: Korándi József

Illésné Weeber Ágnes: A Feuerbach-kör vizsgálata síkon és gömbön
Témavezető: Rózsahegyiné Dr. Vásárhelyi Éva, Lénárt István

Katona Edina Mária: Analízis a bűnüldözésben
Témavezető: Gémes Margit

Kecskeméti Judit: Többváltozós szélsőérték keresés korlátos halmazokon
Témavezető: Keszthelyi Gabriella

Kiszi Gergely: Hálók a középiskolában
Témavezető: Korándi József

Kőhalmi Krisztina: Egyenlőtlenségek versenyfeladatokban: az analízis segít
Témavezető: Besenyei Ádám

Koncz Karolina: És igaz-e a végtelenben?
Témavezető: Juhász Péter

Kovács Viola: Feladatok megoldása többféle megközelítésben
Témavezető: Ambrus Gabriella

Kusz Emese Tünde: A számfogalom kialakulása - Komplex számok
Témavezető: Fialowski Alice

Laták Ivett: Gráfparaméterek
Témavezető: Fancsali Szabolcs Levente

Majoros-Geréby Ádám: Feladatok a Pell-egyenletek témakörében
Témavezető: Fried Katalin

Neogrády-Kiss Borbála: Kalandozások a Bolzano-tétel körül
Témavezető: Besenyei Ádám

Obermayer Réka: Rényi Alfréd doktori disszertációja
Témavezető: Pálfy Péter Pál

Órai Szilvia: Affin transzformációk a síkban
Témavezető: Verhóczki László

Paulik Rita: Az Yff pontok vizsgálata különböző geometriákban
Témavezető: Dr. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

Pécsi Ágnes: Érdekes síkgörbék
Témavezető: Moussong Gábor

Salzmann Orsolya: Bicentrikus sokszögek
Témavezető: Kiss György

Stencinger Dóra: Gráfok a sakktáblán
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt

Szabó Szilárd: Divergens sorok
Témavezető: Gémes Margit

Szabó Tímea: A logaritmikus közép
Témavezető: Besenyei Ádám

Takács Mária: Ismerkedés az Abel-csoportokkal
Témavezető: Kiss Emil

Ujváry János: Focibajnokságok és véges geometriák
Témavezető: Kiss György

Varga Anita: Az e számhoz tartó sorozatok vizsgálata elemi és analízisbeli módszerekkel
Témavezető: Pfeil Tamás

Varsányi Éva Andrea: Blokkrendszerek és erősen reguláris gráfok
Témavezető: Héger Tamás

Vincze Ágnes Melitta: Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák
Témavezető: Héger Tamás

Zsilinszky Dorina: Prímek a középiskolai szakkörön
Témavezető: Dr. Freud Róbert

2014

Beregszászi Eliza Bettina: Síkgráfok és alkalmazásaik
Témavezető: Dr. Sziklai Péter, Hermann György

Birtha Nikoletta: Irreducibilis polinomok szakkörre
Témavezető: Zábrádi Gergely

Bodor Andrea: Feladatok a gráfok összefüggőségéről
Témavezető: Frenkel Péter

Bogár Eszter Eleonóra: Hilbert 17. problémájának bemutatása egy nem szimmetrikus, pozitív, hommogén formán keresztül
Témavezető: Szabó Csaba

Bota Bettina: Tételek másodrendű felületekről
Témavezető: Dr. Csikós Balázs

Csányi Petra: Egy szimmetrikus egyenletrendszer színes élete
Témavezető: Szabó Csaba

Csikó Csaba László: Szélsőérték-számítás
Témavezető: Dr. Mezei István

Deák Tamás: Szerkesztések a hiperbolikus síkgeometriában
Témavezető: Dr. Moussong Gábor

Fábián Kata: Játsszunk Zarankiewicz-csel!
Témavezető: Héger Tamás, Szőnyi Tamás

Fehér Orsolya: (k,n)-ívek a véges projektív síkokban
Témavezető: Héger Tamás

Gergely Alexandra Daniella: A polinomok gyökhelyeiről
Témavezető: Ágoston István

Horváth Luca Zsóka: Gömbi geometria
Témavezető: Szeghy Dávid

Horváth Manuéla: Taxik, távolságok, metrikus terek
Témavezető: dr. Besenyei Ádám

Józsa Mónika: Nevezetes determinánsok, nevezetes determinánstételek
Témavezető: Ágoston István

Károlyi Enikő: Játékos gondolatkísérlek számokkal és számláncokkal
Témavezető: Török Judit

Kiss Éva Magdolna: Izoperimetrikus problémák
Témavezető: Dr. Csikós Balázs

Kleizer Eszter: Fejezetek a merevségelméletből
Témavezető: Dr. Naszódi Márton

Kőhalmi Krisztina: Hollywoodi matematika
Témavezető: Wintsche Gergely

Kovács Adél: Kvaterniók és forgatások
Témavezető: Hermann Péter

Kovács Dorottya: Szélsőértékkel kapcsolatos tételek, példák, ellenpéldák
Témavezető: Gémes Margit

Lados Bence Ferenc: Néhány háromszögekkel kapcsolatos tétel bizonyítása a gömbön - A súlypont és a területfelező vonalak vizsgálata síkon és gömbön
Témavezető: Dr. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

Lapu Katalin: Extremális problémák
Témavezető: Mezei István

Locher Petra: Érdekes síkgörbék
Témavezető: Dr. Moussong Gábor

Lukács Imola: Analízis tételek alkalmazása KöMaL és más versenyfeladatokon
Témavezető: Gémes Margit

Marx Máté: Lépjünk ki a térbe!
Témavezető: Moussong Gábor

Nagy Bence: Differenciálegyenletek a fizikában
Témavezető: Mezei István

Nyitrai Orsolya Katalin: Matematikai Játékok
Témavezető: Héger Tamás

Piliszky András: A sorozatok az egyetemen és a középiskolákban
Témavezető: Munkácsy Katalin

Pressing Dániel: Érdekes összegek
Témavezető: dr. Besenyei Ádám

Pupli Márton: Bevezetés a statisztikai hipotézisvizsgálatba
Témavezető: Vancsó Ödön

Sajben Stefánia: A projektív geometria felépítése
Témavezető: Szeghy Dávid

Schanda Gergely: Ruletták
Témavezető: dr. Naszódi Márton

Simon Júlia: Gondolkodjunk a fizika segítségével!
Témavezető: Besenyei Ádám

Sipos Evelin: A poliéderek szerkezeti tulajdonságai
Témavezető: Szeghy Dávid

Soós Zoltán Ferenc: Irányított gráfokon való bolyongás és alkalmazásai
Témavezető: dr. Bognár Jánosné

Szabó Zsanett: Kombinatorikus játékok különböző karakterisztikájú felületeken
Témavezető: Szabó Csaba

Szőnyi Gábor: Feladatváltozatok és megoldások különböző korosztályoknak
Témavezető: Hraskó András

Varga Bettina: Komplex számok a geometriában
Témavezető: Ágoston István

2013

Bodor Andrea: A nagy gráfok elmélete és tanításának lehetősége középiskolai szakkörben
Témavezető: Munkácsy Katalin

Csákberényi-Nagy Erzsébet: Trigonometrikus összefüggések a Cayley-Klein-modellben
Témavezető: Verhóczki László

Csatári Tamara: Affin leképezések
Témavezető: Szeghy Dávid

Csörgő Katalin Mária: A geometriai transzformáció fogalmának finomítása
Témavezető: Juhász Péter

Fazekas Fanni : Permutációcsoport, csoporthatás
Témavezető: Hermann Péter

Hadaró Szonja: Szabályos kombinatorikai struktúrák
Témavezető: Szőnyi Tamás

Józsa Mónika: Nevezetes determinánsok, nevezetes determinánstételek
Témavezető: Ágoston István

Kanizsai Rita: Bevezetés a Minkowski-geometriába
Témavezető: Naszódi Márton

Kapitány Benedek: Az izoperimetrikus egyenlőtlenség
Témavezető: Frenkel Péter

Knyazovics Anna: A sorozatok tanítása
Témavezető: Munkácsy Katalin

Kovács Veronika: Ez is Hungaricum
Témavezető: Szabó Csaba

Laczi Petra: A Malfatti-probléma vizsgálata síkon és gömbön
Témavezető: Dr. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

Molnár Bálint: Szerkesztések a hiperbolikus síkon
Témavezető: Csikós Balázs

Moór István: Fraktálok. A Sierpinski-háromszög
Témavezető: Dr. Buczolich Zoltán

Németh Péter: Csoportok és gráfjaik bemutatása középiskolai szakkörön
Témavezető: Hermann Péter

Nováky Csaba: Versenyfeladatok
Témavezető: Dr. Fried Katalin

Oli Barbara: Totókulcsok, kódok és véges geometriák
Témavezető: Kiss György Ph.D

Perity Dóra: Versenyfeladatok
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Pozsonyi Enikő: Iskolai feladatok absztrakt algebrai háttérrel
Témavezető: Szabó Csaba

Rujp Veronika: Differenciálegyenletek felállítása és megoldása fizikai példákon keresztül
Témavezető: Gémes Margit

Somlói Zsófia: Az evoluták világa
Témavezető: Dr. Moussong Gábor

Somogyi Krisztián: Rácsok és tapéták síkbeli osztályozása
Témavezető: Moussong Gábor

Szigeti Anikó Réka: A kör fogalma és alkalmazásai különböző geometriákban
Témavezető: Lénárt István

Szoldatics Szandra: Diofantikus egyenletekről
Témavezető: Pappné dr. Kovács Katalin

Takács Ferenc: Terület- és térfogatszámítás az általános iskolától az egyetemig
Témavezető: Dr. Szeredi Éva

Takács Zsófia: A sík- és gömbháromszögek néhány nevezetes vonala és pontja
Témavezető: dr. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

Vitkóczi Fanni: Kalandozások a cikloisok világában - Epi- és hipocikloisok
Témavezető: Dr. Moussong Gábor

2012

Auffenberg András: Példák és ellenpéldák az algebrában
Témavezető: Ágoston István

Bodó Ágnes: Egzisztenciatételek a differenciálegyenletek elméletéből
Témavezető: Besenyei Ádám

Bogye Tamara: Végtelen sorok konvergencia kritériumai
Témavezető: Bátkai András

Bradák Tímea: Hogyan snapszerozzunk telefonon?
Témavezető: dr. Szabó Csaba

Csörgő Judit: Lehetetlenségi bizonyítások
Témavezető: Juhász Péter

Dobner Tímea Ezsébet: Versenyfeladatok többféle megközelítésben
Témavezető: Károlyi Gyula

Fontanji Andor: Projektív geometriai ismeretek a Cayley-Klein-modellben
Témavezető: Verhóczki László

Kanizsai Rita: Zenei fogalmak és rendszerek a matematika nyelvén
Témavezető: Dr. Gergó Lajos

Kapitány Benedek: Szélsőérték-feladatok különböző megoldási módszerei
Témavezető: Maus Pál

Károlyi Gergely: Speciális szerkesztések a középiskolában
Témavezető: Juhász Péter

Katona Edina Mária: Differenciálszámítás és alkalmazásai
Témavezető: Sikolya Eszter

Kovács Balázs: Fejezetek a homogén fejsorozatokról
Témavezető: Wintsche Gergely

Kovács Mária: Szép gráfok
Témavezető: Dr. Sziklai Péter

Lengyel Csilla Mária: Szélsőérték-feladatok különböző megoldási módszerei
Témavezető: Mezei István

Madár Otília: Matematika a térképészetben
Témavezető: Naszódi Márton

Mestyán Gábor András: Másodrendű görbék az általános iskolától az egyetemig
Témavezető: Szeghy Dávid

Németh Viktória: Régészeti mintákon végzett neutronaktivációs analízis eredményeinek sokváltozós statisztikai feldolgozása
Témavezető: Balázs László

Paksi László: Folytonos függvények közelítése polinomokkal
Témavezető: Gémes Margit

Pártos Boglárka Andrea: NUMB3RS a középiskolában
Témavezető: Szabó Csaba

Pataki Noémi Krisztina: Szimmetriák
Témavezető: Szabó Csaba

Reck Orsolya Márta: KONVEX LEMEZEK ELRENDEZÉSEI A SÍKON
Témavezető: Naszódi Márton

Sára Csenge: A motiválás lehetőségei az algebra tanításában
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Simon Tibor: A Geogebra használhatósága a középiskolai matematikaórán
Témavezető: Csikós Balázs

Takáts Gergely: Megoldási módszerek versenyfeladatokhoz (egyenlőtlenségek)
Témavezető: Dr. Kós Géza

Tillné Kiss Andrea: A Thalész-kör vizsgálata különböző geometriákban
Témavezető: Dr. Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva

Tóth Réka Judit: Nem szokványos algebrai struktúrák nemzetközi és hazai matematikaversenyeken
Témavezető: Hegyvári Norbert

2011

Besenyei Beáta: Versenyfeladatok az általános és középiskolában
Témavezető: Dr Kiss Emil

Bogye Tamara: Végtelen sorok konvergencia kritériumai
Témavezető: Szentmiklóssy Zoltán

Csabai Bernadett: Régi és új típusú magyarországi matematika érettségi összehasonlítása
Témavezető: Vancsó Ödön

Csapó Zsuzsanna: Rekurziók számítógépesprogramok segítségével
Témavezető: Gémes Margit

Deák Dóra: Affin transzformációk
Témavezető: Szeghy Dávid

Deli Anikó: Másodrendű görbék a projektív síkon
Témavezető: Verhóczki László

Farkas Mariann: Nevezetes számelméleti függvényekről
Témavezető: Pappné Kovács Katalin

Gajdics Orsolya: Egy 17-18. századi geometria tétel részletes vizsgálata
Témavezető: Wintsche Gergely

Kapitány Benedek: Szélsőérték-feladatok különböző megoldási módszerei
Témavezető: Maus Pál

Kiss Bettina: Magyarországi konferenciák a matematikaoktatás szolgálatában - A Bolyai János Matematikai Társulat Rátz László Vándorgyűlése
Témavezető: Holló-Szabó Ferenc

Kiss Péter Norbert: Játékok és statisztikák
Témavezető: Wintsche Gergely

Laczkó Ágnes: Az algebra tanítása játékokon keresztül általános és közép iskolában
Témavezető: Szeredi Éva

Lantos Dóra: Affin transzformációk az euklideszi síkon
Témavezető: Verhóczki László

Nagy Veronika: A kör fogalmának bevezetése különböző geometriai rendszerekben. Körrel kapcsolatos tételek bizonyítása síkon és gömbön.
Témavezető: Lénárt István

Neuberger Eszter: A kombinatorikus geometria néhány kérdése
Témavezető: Naszódi Márton

Pálfalviné Wacha Orsolya Rita: Francia matematikusok magyar szemmel
Témavezető: Holló-Szabó Ferenc

Pataki Noémi Krisztina: Szimmetriák
Témavezető: Szabó Csaba

Reck Orsolya Márta: KONVEX LEMEZEK ELRENDEZÉSEI A SÍKON
Témavezető: Naszódi Márton

Sára Csenge: A motiválás lehetőségei az algebra tanításában
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Szabó Ágnes: Térkitöltő görbék
Témavezető: Buczolich Zoltán

Szabó Katalin: Ciklois típusú görbék ábrázolása GeoGebrával
Témavezető: Csikós Balázs

Varga Viktória: Algoritmusok a matematikaoktatásban
Témavezető: Fried Katalin

Vasáros Martina: Határérték fogalom Newtontól máig
Témavezető: Munkácsy Katalin

Velkey Kristóf: A végtelen fogalma a matematikában
Témavezető: Szentmiklóssy Zoltán

Vindics Dóra: Számelmélet feladatok a KöMaL-ban
Témavezető: Freud Róbert

2010

Barta Anita: Szemléltetési lehetőségek az algebra tanításában
Témavezető: Szeredi Éva

Berzsenyi Viktória: Szélsőérték-feladatok különböző megoldási módszerei
Témavezető: Maus Pál

Dukán András Ferenc: Csoportelméleti feladatok feldolgozása
Témavezető: Szabó Csaba

Finta Zsanett: Integrál a relativisztikus kvantummechanikában
Témavezető: Mezei István

Fórizs Dorottya Csilla: Szélsőérték-feladatok a középiskolában
Témavezető: Besenyei Ádám

Gaál Krisztina Ibolya: Feladatok többféle megoldással az iskolai gyakorlatban
Témavezető: Ambrus Gabriella

Gál Eszter: Hiperbolikus szerkesztések a Geogebra segítségével
Témavezető: Csikós Balázs

Haraszti Anett: Az exponenciális függvény
Témavezető: Bátkai András

Iváncsó Veronika: Síkbarajzolható gráfok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Kádár Edina: Összehasonlító vizsgálatok a gömb és a sík geometriájában
Témavezető: Vásárhelyi Éva

Kis Róbert: Sportos szélsőérték-feladatok a fizikában
Témavezető: Gémes Margit

Kiss Gabriella: Matematika a zenében
Témavezető: Szeredi Éva

Kottász Kata Boglárka: Játékos módszerek a matematika tanításában
Témavezető: Török Judit

Kovács Dóra: GRÁFELMÉLET MEGALAPOZÁSA, ALAPSZINTŰ JEGYZET A VÉGES MATEMATIKA I. TANTÁRGYHOZ
Témavezető: Vesztergombi Katalin

Lámfalusi Mónika Rita: Szimmetriacsoportok a művészetben
Témavezető: Pálfy Péter Pál

Lukács Mónika: A matematikai analízis története a 17-18. században
Témavezető: Besenyei Ádám

Maczkó Renáta: Geometriai szerkesztések
Témavezető: Fried Katalin

Medve Noémi: Oktatási eszközök, játékok
Témavezető: Fried Katalin

Molnár Anikó: Nevezetes egyenlőtlenségek
Témavezető: Besenyei Ádám

Molnár Katalin: Lindenmayer-rendszerek a középiskolában
Témavezető: Buczolich Zoltán

Radnai Lilla: Nemasszociatív algebrák
Témavezető: Fialowski Alice

Schmidt Diána Regina: Motiváció a Matematikára
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Séra Bernadett Anna: Válogatott geometriai módszerek a csillagászatban és a földmérésben
Témavezető: Naszódi Márton

Simó Orsolya: Diofantikus egyenletek megoldása elemi módszerekkel
Témavezető: P. Kovács Katalin

Szatmári Tünde: Interaktivitás a matematika órán - Kiindulópontunk a kocka
Témavezető: Holló-Szabó Ferenc

Szemes Péter: A diákok motiválása a matematikával
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Tölgyes Laura Veronika: Extremális gráfok
Témavezető: Szőnyi Tamás

Tóth Bettina: Modellezési feladatok a matematikában
Témavezető: Ambrus Gabriella

Vad Szilvia: Szerkesztés a gömbi geometriában
Témavezető: Moussong Gábor

Vereszky Pál Péter: A hiperboloidmodell
Témavezető: Moussong Gábor

2009

Jakabová Enikő: Valóságközeli feladatok megoldása és szemléltetése grafikus számológéppel
Témavezető: Berta Tünde

Kisics István: A zsonglőrködés matematikája
Témavezető: Szabó Csaba

Kovács Ibolya: Matematikai kompetenciák fejlesztése középiskolában
Témavezető: Vancsó Ödön

Kulifai Vanda: Bűvésztrükkök és rejtvények szerepe a motiválásban
Témavezető: Török Judit

Lakó Viktória: Lineáris algebra a kombinatorikában
Témavezető: Freud Róbert

Mahler Attila: Focibajnokságok és véges geometriák
Témavezető: Kiss György

Mécs Anna: Miben segíti a kooperatív módszer a matematika tananyag megértését?
Témavezető: Pálfalvi Józsefné

Nagy Attila Bence: Iskolai algebra feladatsorok, egyenletek tanítása
Témavezető: Fried Katalin

Paholics Zsófia: Motiváció a matematikában
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Renge Krisztina: Kompetencia és új típusú matematika érettségi
Témavezető: Vancsó Ödön

Ruzsányi Orsolya: Oktatási eszközök, játékok
Témavezető: Fried Katalin

Szabó Hajnalka: A diákok motiválása a matematika eredményes tanulására
Témavezető: Somfai Zsuzsa

Tóth Enikő: Feladatok többféle megoldással
Témavezető: Ambrus Gabriella

Tudja Éva Ilona: Számelmélet feladatok a középiskolai versenyeken és a KöMaL-ban
Témavezető: Freud Róbert

Zádor Adrienn Eszter: Feladatvariációk készítése
Témavezető: Ambrus Gabriella

2008

Szalay Zsófia: Csoportelmélet a kémiában
Témavezető: Hermann Péter